CBD, mat eller medisin?

I januar 2019 oppdaterte Europakommisjonen Novel Food Catalog for å informere om at ekstrakter av Cannabis sativa L. og avledede produkter som inneholder cannabinoider anses som nye matvarer (Novel Food) i EU, ettersom ikke er påvist historisk (før 1997) lovlig bruk  av dette stoffet i noen av medlemslandene. 

Som et resultat av dette blir alle ekstrakter av hamp og avledede produkter som inneholder cannabinoider (inkludert CBD) nå ansett av EU-kommisjonen som ny mat (Novel Food). 

Denne kategoriseringen gjelder selve ekstraktene og alle produkter som er tilsatt CBD som ingrediens (for eksempel hampefrøolje med CBD). Syntetisk fremstilte cannabinoider anses også for å være ny mat (Novel Food).

Novel Food eller «ny mat» katalogen er ikke juridisk bindende for medlemslandene, men brukes som en referanse av mange myndigheter i EU, og er ment som et hjelpemiddel til harmonisering mellom medlemslandene og for å nå formålene i Novel Food Regulation ((EU) 2015/2283).

Denne oppdateringen av cannabinoider i Novel Food katalogen kan derfor bety at myndigheter i medlemslandene nekter å tillate matvarer og kosttilskudd som inneholder cannabinoider å selges eller markedsføres. 

Før slik salg eller markedsføring kan gjøres, må det foreligge en eventuell formell godkjenning av European Food Standards Agency (EFSA), i henhold til den nye matvare-forordningen.

Hvordan EFSA stiller seg til cannabinoider som ny mat vil vi se når utfallet av de første søknadene til EFSA for CBD-matvare foreligger. Den er sendt inn av Cannabis Pharma s.r.o, for et kosttilskudd som inneholder CBD. Tilskuddet er ment for voksne, og gir et daglig inntak på opptil 130 mg CBD. Etterhvert har antallet søknader om godkjennelse av CBD produkter steget betraktelig, blant disse søknadene skal det også finnes søknader fra norske selskap.

En slik eventuell godkjenning vil spesifisere alle gjeldende bruksbetingelser (f.eks. Maksimalt daglig inntak) og krav til merking. Ethvert produkt som skiller seg fra godkjenningen, vil kreve en ytterligere søknad i henhold til Novel Food Regulation.

En talskvinne for EFSA kunngjorde i begynnelsen av juni 2019, at EU-kommisjonen for øyeblikket vurderer denne forespørselen, som deretter vil bli overført til EFSA for videre tekniske og vitenskapelige undersøkelser. Hvis søknaden lykkes, vil EU-kommisjonen utstede en gjennomføringsforordning som legger til «CBD som mat / ingrediens» i listen over godkjente nye matvarer. Dette vil skje innen syv måneder etter at vurderingen er gjort. 

I mellomtiden kan produsenter, distributører og forbrukere i EU-markedet oppleve at salget av kosttilskudd og matvarer som inneholder CBD kan stoppes av myndighetene, med mindre produktene kan dra nytte av overgangsbestemmelsene i Novel Foods-forordningen. Disse lar CBD-matvareprodukter, som lovlig var på markedet før 1. januar 2018, fortsette å være på markedet, forutsatt at en søknad om autorisasjon sendes inn før 2. januar 2020.

Men det kan se ut som om EU i mellomtiden har skiftet syn på CBD fra å være «ny mat»/»Novel Food», til å skule være en medisin, eller et narkotika. Uansett om det blir klassifisert som medisin eller narkotika, vil CBD ikke kunne få godkjenning som «ny mat»/»Novel Food». Ingen søknader til EFSA om klassifisering av CBD som «ny mat»/»Novel Food» vil bli videre behandlet før dette er helt avklart.

I Norge fantes det uansett ingen lovlige matvarer eller kosttilskudd som inneholdt CBD på markedet før 1.1.2018, og overgangsbestemmelsen vil ikke kunne gjelde noen produkter på det norske markedet. I Norge må en nå vente på EFSA avgjørelsen når det gjelder hvorvidt matvareprodukter som inneholder CBD blir tillat solgt.

Hvis CBD betraktes som medisin, eller narkotika, vil det ikke bli tillatt å selge CBD produkter som matvarer eller kosttilskudd – og situasjonen vil være omtrent som den er nå i dag, hvor både THC og CBD kan fås på resept fra spesialist eler sykehuslege, men hvor det da også vil finnes et lovverk rettet mot illegalt salg av medisiner og/eller narkotika.