Hopp til innholdet

Et trygt og lovlig alternativ til CBD-olje og medisinsk cannabis i Norge.

et trygt og lovlig alternativ til CBD bruk i Norge

Naturmedisinsentralen A/S lanserer endoCAN som et trygt og lovlig alternativ til bruk av medisinsk cannabis.
endoCAN inneholder Palmitoyletanolamid (PEA). PEA er forsket på i over 60 år. Klinisk forskning har vist at PEA kan være et nyttig ved flere typer sykdom.
Typisk brukes PEA ved kronisk smerte og inflammasjon.

PEA
Palmitoyletanolamid (PEA) er en del av det endo – cannabinoide system, eller familie. PEA påvirker derfor det samme reguleringssystem i kroppen som CBD og THC.
PEA gir derfor mange av de samme gode effektene som disse stoffene. Men PEA er ikke et rusmiddel, og PEA binder seg ikke til cannabisreseptorer.

PEA lages i kroppen. De rer det blant annet som en respons og reparasjons-mekanisme ved betennelse.
Til tross for over 60 år med forskning og bruk, er PEA ganske lite kjent.

PEA er et lovlig, kosttilskudd i EU og Norge.

Over 60 år med forskning
I løpet av 60 år er det gjort mange hundre undersøkelser og rapporter om effekt og sikkerhet ved bruk av PEA.

Samlet sier disse studiene at PEA er effektivt og trygt å bruke. De fleste studiene ser på hvordan PEA er anti -inflammatorisk og smertestillende, men PEA er også et vev -beskyttende stoff med mere.

PEA for syke og eldre
PEA brukes ved kronisk smerte hos alvorlig syke eldre pasienter. For denne gruppen kan bruk av vanlig smertestillende middel føre til høy risiko for uønskede effekter.
PEA har ingen bivirkninger, og er en del av kroppen.

PEA ved Alzheimer med flere
PEA er brukt ved nevro degenerative tilstander. Typisk er Alzheimers, Parkinsons, Fibromyalgi, og MS.
Resultatene viser at bruk av PEA kan være bra ved denne type sykdom.

PEA og influensa
PEA var først brukt som medisin mot influensa. PEA gir nesten den samme grad av beskyttelse mot influensaviruset som de vanlige vaksinene gjør.
Å bruke PEA sammen med influensavaksine kan derfor være lurt for utsatte grupper.
PEA gjør ubehag ved influensa og forkjølelse mindre. PEA kan gjøre sykeleiet flere dager kortere.

PEA gir bedre søvn
PEA er også vist å kunne gi bedre søvn ved smertetilstander.

Listen over hva PEA kan ha effekt mot stopper ikke her. Som en del av det endo -cannabinoide system er virkningene mye mer omfattende. Men alle er langt fra kjent.

Et bedre alternativ til medisinsk cannabis
Kort sagt har PEA alle de gode effektene fra THC og CBD, men ingen av de dårlige.

Kan brukes i kombinasjon – gir synergi!
endoCAN er ikke bare et alternativ til CBD og medisinsk cannabis. For dem som har lov til å bruke dette kan PEA brukes i kombinasjon.. Dette vil øke og forsterke begge stoffenes gode effekt.

Billig i bruk
PEA er også mye billigere i bruk enn cannabinoidene. Grovt regnet er PEA mellom 10 og 100 ganger billigere i bruk. PEA er også lettere å dosere.

Alle kan bruke endoCAN!
Alle kan bruke endoCAN. PEA kan ikke overdoseres. Det er ikke funnet noen negativ interaksjon med legemidler eller andre stoffer. PEA har ingen bivirkninger.

Gravide, ammende, og barn skal unngå medisinsk cannabis og PEA
endoCAN skal for sikkerhets skyld ikke brukes av gravide eller ammende. PEA påvirker det endo -cannabinoide system, som på dette stadie er under utvikling. Barn skal av samme grunn bare bruke endoCAN i samråd med lege.

Prøv endoCAN!
endoCAN kan kjøpes her.

Les mer om PEA:

Palmitoyletanolamid (PEA) ved Alzheimers sykdom

Palmitoyletanolamid (PEA) og Parkinsons sykdom

PEA og hjerneslag

PEA og fibromyalgi

PEA som kosttilskudd i forbindelse med endometriose og bekkenløsnings-smerter

Palmitoyletanolamid (PEA) og Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Forebygging og behandling av influensa og forkjølelse med Palmitoyletanolamid (PEA)

CBD, THC, Det endocannabinoide system og Palmitoyletanolamid (PEA)