Hopp til innholdet

Forebygging og behandling av influensa og forkjølelse med Palmitoyletanolamid (PEA)

På slutten av 1960 tallet ble Palmitoyletanolamid (PEA) lansert som et middel til bruk ved influensa og forkjølelse. Det ble solgt under merkenavnet «Impulsin», og ble laget av SPOFA. Det ble utført flere kliniske studier av Impulsin. Disse viste at PEA var et effektivt og sikkert middel mot denne type sykdom.

I forbindelse med utvikling av Impulsin ble det gjort 6 kliniske studier. Studiene ble gjort mellom 1969–1979. 5 av disse var studier av voksne, og en studie gjaldt barn.

PEA reduserte antall som ble syke av influensa med mellom 32 og 59%.

Smerte og feber ble redusert med 45,5% blant dem som brukte PEA.

De positive effektene fra å bruke PEA var tydelige etter to ukers bruk.

Det totale antall sykedager ble også betydelig redusert blant dem som spiste PEA. Det er verdt å merke seg at her er det snakk om å minke antall sykedager. Ikke bare syke-timer, som ved bruk av Tamiflu.

Det ble også påpekt at PEA har klare fordeler i forhold til vaksiner og anti -virale midler. Det ble hevdet at PEA gir mulighet for et raskt svar til en influensaepidemi. Spesielt med tanke på nye og ukjente typer av viruset.

Til tross for disse overbevisende resultatene forsvant «Impulsin» og andre PEA preparater etterhvert fra markedet. 

I dag finnes det noen PEA produkter på markede., Ingen av dem er spesielt rettet mot influensa og forkjølelse. I Norge finnes PEA som kosttilskuddet endoCAN fra Naturmedisinsentralen.

Forebygging og behandling av influensa og forkjølelse med PEA

PEA kan brukes som kosttilskudd for å prøve å unngå å bli syk av influensa eller forkjølelse. Hvis en er blitt syk kan PEA brukes for å prøve å gjøre sykeperioden kortere.

PEA er et vanlig kosttilskudd, og er uten noen bivirkninger. PEA interagerer ikke med noen legemidler. PEA kan derfor trygt brukes til enkel «egenbehandling» i hvis en har influensa eller er forkjølet.

PEA blir brukt til å behandle smerte hos eldre med nedsatt funksjon. PEA brukes også blant andre som ikke tåler vanlige smertestillende midler så godt.

PEA kan derfor også trygt anbefales av lege eller terapeut for sine pasienter. PEA vil kunne virke understøttede ved bruk av vaksine. PEA kan også støtte behandling med Tamiflu og lignende midler.Referanser:

J. M. Keppel Hesselink, Tineke de Boer,  og Renger F. Witkamp. Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold. Int J Inflam. 2013.