PEA og fibromyalgi

Fibromyalgi er en plage som ofte følges av kroniske muskelsmerter. Årsaken til at noen får fibromyalgi er ukjent. PEA er vist å kunne dempe kroniske smerter og inflammasjon. To undersøkelser finner gode resultater av PEA for personer som lider av fibromyalgi.

Fibromyalgi
Fibromyalgi syndrom er en kronisk sykdom som kan gi mange utslag. Det er vanlig med smerte, stive muskler, å være trøtt, og ha vansker med søvn. Til dags dato er det ikke vist at noen medisiner i særlig grad hjelper dem som lider av fibromyalgi [1].

PEA
Palmitoyletanolamid (PEA) regnes for å kunne hjelpe ved kroniske smerter [2]. Det finnes mer og mer bevis for at PEA virker ved å gi beskjed om å stoppe inflammatoriske prosesser [2;3]. Derfor kan PEA hemme utvikling av kronisk betennelser og smerte[2;3;4].

PEA er et medlem i familien av naturlig forekommende amider av fettsyrer. endoCAN boksPEA ble i først sett på når det gjeldt den anti-inflammatoriske effekt fra dette stoff. I dag blir PEA sett på som en viktig del av kroppens egen mekanisme for å holde ved like, eller gjenopprette, balanse, etter forskjellige typer skader [2;3;4].

PEA er effektivt, og kan brukes sammen med alle typer legemidler, og har ingen bivirkninger. Derfor er PEA en måte å behandle kroniske lidelser på, spesielt sammen med annen terapi [2;3;4;5].

PEA og fibromyalgi
På grunn av dette har to undersøkelser sett på hvilken effekt PEA har i på fibromyalgi. I begge undersøkelsene ble PEA gitt som tillegg til vanlig medisinsk terapi for sykdommen [6;7].

Undersøkelse nummer 1
I den ene undersøkelsen gav man PEA som kosttilskudd, sammen medisinene Duloxetin og Pregabalin [6].
Totalt 80 pasienter deltok i studien [6].
Effekt ble målt mot dem som bare fikk de to medisinene [6].

I denne undersøkelsen hadde de som ble gitt PEA mindre smerte enn de som ikke fikk PEA [6].

Ingen av de som deltok hadde noen bivirkninger av å bruke PEA som tilskudd til medisineringen [6].

Denne undersøkelsen viste ikke bare effekt av PEA på fibromyalgi. Det ble også viste at Duloxetin og Pregabalin hadde en viss effekt mot smerter fra denne sykdommen [6]. Jente smilerDe gav allikevel større effekt når en samtidig brukte PEA [6].

Undersøkelse nummer 2
Den andre undersøkelsen tok for seg 407 kvinner. Disse kvinnene hadde alle blitt gitt PEA, til bruk sammen med eventuelle andre medisiner [7].

Også denne undersøkelsen fant at PEA virket å ha god effekt på smerte, men viste også at PEA kunne forbedre livskvaliteten [7].

Visual Analogue Scale ble brukt som mål for smerte, og Fibromyalgi Impact Questionnaire ble brukt i som mål på livskvalitet. Mål på smerte ble kraftig minket, og mål på livskvalitet ble mye bedre. Begge resultatene var signifikante [7].

Undersøkelsene samlet
Begge disse to undersøkelsene av PEA mot fibromyalgi viser at PEA kan ha gode effekt på smerter og livskvalitet. PEA virker å være best for de med behov for langvarig behandling [6;7].


Referanser:

1. NHI. (2022, 17.oktober). Fibromyalgi. Hentet fra https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-muskelsykdo…

2. Gabrielsson, L., Mattsson, S., & Fowler, C. J. (2016). Palmitoylethanolamide for the treatment of pain: pharmacokinetics, safety and efficacy. British journal of clinical pharmacology82(4), 932–942. https://doi.org/10.1111/bcp.13020

3. Keppel Hesselink, J. M., de Boer, T., & Witkamp, R. F. (2013). Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold. International journal of inflammation2013, 151028. https://doi.org/10.1155/2013/151028

4. Passavanti, M.B., Alfieri, A., Pace, M.C. et al. Clinical applications of palmitoylethanolamide in pain management: protocol for a scoping review. Syst Rev8, 9 (2019). https://doi.org/10.1186/s13643-018-0934-z

5. Nestmann E. R. (2016). Safety of micronized palmitoylethanolamide (microPEA): lack of toxicity and genotoxic potential. Food science & nutrition5(2), 292–309. https://doi.org/10.1002/fsn3.392

6. Del Giorno, R., Skaper, S., Paladini, A., Varrassi, G., & Coaccioli, S. (2015). Palmitoylethanolamide in Fibromyalgia: Results from Prospective and Retrospective Observational Studies. Pain and therapy4(2), 169–178. https://doi.org/10.1007/s40122-015-0038-6

7. Schweiger, V., Martini, A., Bellamoli, P., Donadello, K., Schievano, C., Balzo, G. D., Sarzi-Puttini, P., Parolini, M., & Polati, E. (2019). Ultramicronized Palmitoylethanolamide (um-PEA) as Add-on Treatment in Fibromyalgia Syndrome (FMS): Retrospective Observational Study on 407 Patients. CNS & neurological disorders drug targets18(4), 326–333. https://doi.org/10.2174/1871527318666190227205359

%d bloggere liker dette: