PEA og fibromyalgi

Fibromyalgi er en plage som kjennetegnes av kroniske muskelsmerter, men årsaken til at noen får fibromyalgi er ukjent. PEA er vist å kunne dempe kroniske smerter og inflammasjon, og to undersøkelser har sett på om PEA kan være til hjelp for personer som lider av fibromyalgi. 

I begge undersøkelsene fikk deltagerne også vanlig behandling for fibromyalgi sammen med PEA.

I den ene undersøkelsen så man på om PEA som tillegg til den andre behandlingen hadde noen effekt.

Pasientene ble behandlet med en kombinasjon av medisinene Duloxetin og Pregabalin, eller Duloxetin og Pregabalin sammen med PEA.

Resultatene viste at pasientene som fikk PEA samen med de andre medisinene opplevde en større reduksjon av smerter enn dem som bare fikk kombinasjonen av Duloxetin (DLX) og Pregabalin (PGB).

Ingen av pasientene hadde noen bivirkninger. 

Den andre undersøkelsen tok for seg 407 kvinner som hadde blitt foreskrevet PEA til bruk sammen med eventuelle andre medisiner. Resultatene fra 359 kvinner ble analysert. 

Også denne undersøkelsen fant at PEA virket å ha effekt på smerter, men denne undersøkelsen viste også forbedret livskvalitet. 

KONKLUSJON:

Studien vår bekrefter effekten av DLX + PGB og demonstrerer også den ekstra fordelen og sikkerheten ved PEA i behandlingen av smerter hos pasienter som er berørt av FM

Fibromyalgi syndrom er en kronisk mangefasettert sykdom preget av utbredt smerte, muskelstivhet, tretthet, uregelmessig søvn og kognitive lidelser. Til dags dato er det ikke vist at medisiner forbedrer smerter, tilknyttede symptomer og livskvalitet betydelig hos fibromyalgiske pasienter.

METODER:

I denne retrospektive observasjonsstudien analyserte vi data angående 407 pasienter med diagnose av fibromyalgi-syndrom som mellom 2013 og 2016 har fått forskrevet oralt ultramikroniserte palmitoyletanolamidtabletter (Normast® Epitech Group SpA, Saccolongo, Italia) uavhengig av den samtidig farmakologiske terapien (tillegg) behandling).

RESULTATER:

Når det gjelder effekt hos de 359 analyserte pasientene, var endringen over tid i Visual Analogue Scale smertescore statistisk signifikant, fra 75,84 (± 15,15) til 52,49 (± 16,73) (p <0,001). Når det gjelder livskvalitet, var endringen over tid i score for Fibromyalgi Impact Questionnaire statistisk signifikant, fra 68,4 (± 14,1) til 49,1 (± 19,6) (p <0,001). 

I den behandlede populasjonen rapporterte bare 36 pasienter (13,7%) bivirkninger hovedsakelig av gastrointestinal type (diaré, dyspepsi, oppblåsthet, forstoppelse, oppkast). Globalt forlot 151 pasienter (57,63%) behandlingen på grunn av ineffektivitet.

KONKLUSJON:

Resultatene av ultramronisert palmitoyletanolamidbehandling i denne retrospektive analysen er et viktig skritt i retning av å utvikle en ny og godt tolerert terapi mot fibromyalgi-syndrom, mest egnet for pasienter som trenger langvarig behandling. Ytterligere studier er nødvendige for å validere vår observasjon.

Ultramicronized Palmitoylethanolamide (um-PEA) as Add-on Treatment in Fibromyalgia Syndrome (FMS): Retrospective Observational Study on 407 Patients.
Palmitoylethanolamide in Fibromyalgia: Results from Prospective and Retrospective Observational Studies.