PEA som kosttilskudd i forbindelse med endometriose og bekkenløsnings-smerter

Flere undersøkelser finner god effekt av Palmitoyletanolamid (PEA) ved endometriose og bekkenløsnings-smerter. PEA kan være et godt tilskudd i ved denne type plager.

En studie fra 2015 ville se på effekt av PEA sammen med liponsyre/α-lipoic acid (ALA). De som deltok var kvinner med smerte i bekken, på grunn av endometriose.
Studien ville se på hvordan PEA og ALA virket på smerter, livskvalitet og seksuell funksjon hos disse kvinnene.

56 kvinner deltok i undersøkelsen.
Kvinnene fikk 300 mg PEA og 300 mg ALA, to ganger daglig.

For å måle effekt ble flere «måleinstrumenter» og skalaer brukt.

Det ble gjorde målinger etter 3, 6, og 9 måneder.

Det ble ikke funnet endringer i målt smerter, livskvalitet eller seksuell funksjon ved første måling. Etter 3. måneder.
Dette var ikke statistisk signifikante resultat. Dette er derfor ikke til å stole på. Det kan ha vært effekt.

Etter måling nummer to og tre, ble det målt mindre smerte.
Livskvalitet var bedre.
Seksuell funksjon var bedre.
Disse resultatene var statistisk signifikante. Resultatene er til å stole på.

Det ble funnet en gradvis reduksjon av smerte og ubehag hoskvinnene i løpet av behandlingen.
Dette viser at PEA og LA kan bidra til å minke smerte, bedre livskvalitet, og bedre seksualliv for kvinner med bekkenløsning eller smerte i bekken ved endometriose.

Chronic pelvic pain, quality of life and sexual health of women treated with palmitoylethanolamide and α-lipoic acid.
Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations.
Co-micronized Palmitoylethanolamide/Polydatin Treatment Causes Endometriotic Lesion Regression in a Rodent Model of Surgically Induced Endometriosis

%d bloggere liker dette: