PEA som kosttilskudd i forbindelse med endometriose og bekkenløsnings-smerter

Flere undersøkelser finner god effekt av Palmitoyletanolamid i forhold til endometriose og bekkenløsnings-smerter. endoCAN inneholder Palmitoyletanolamid (PEA), og PEA kan være et nyttig kosttilskudd i forbindelse med disse plagene.

En undersøkelse fra 2015 ville undersøke effekten av palmitoyletanolamid (PEA) og liponsyre/α-lipoic acid (ALA) på smerter, livskvalitet og seksuell funksjon hos kvinner som led av bekkensmerter knyttet til endometriose.

56 kvinner deltok i undersøkelsen, og kvinnene fikk 300 mg PEA og 300 mg ALA to ganger daglig.

For å måle nivået av bekkensmerter og livskvalitet ble flere «måleinstrumenter» og skalaer benyttet. 

Visuell analog skala (VAS) som brukes til å angi nivået av ulike typer plager. VAS er en skala som benyttes ofte.

«RAND 36-Item Short Form Health Survey» (RAND-36) er en av verdens mest benyttede måleinstrumenter for mål på livskvalitet. 

Seksuell funksjon ble også målt, og «Den kvinnelige seksuelle funksjons-indeksen» (FSFI) og «skalaen for kvinnelige seksuelt ubehag» (FSDS). Målingen ble brukt til å vurdere henholdsvis smerter, livskvalitet, seksuell funksjon og seksuelt ubehag. 

Det ble gjorde «målinger» etter 3, etter 6 og etter 9 måneder.

Det ble ikke observert endringer i smerter, livskvalitet eller seksuell funksjon ved første måling, etter 3. måneder, men disse resultatene var ikke statistisk signifikante, og er derfor ikke til å stole på.

Ved  målinger etter 6. og 9. måneder var smerter (VAS) og alle kategoriene på livskvalitet-skalaen (RAND-36), FSFI og FSDS forbedret i forhold til utgangspunktet. Disse resultatene var statistisk signifikante (resultatene var til å stole på). 

Den gradvise reduksjonen av smerter og ubehag som ble rapportert av kvinnene i løpet av behandlingsperioden, viser at PEA og LA kan bidra til å forbedre livskvalitet og seksualliv for kvinner med endometriose-assosiert bekkensmerter eller bekkenløsning.

Chronic pelvic pain, quality of life and sexual health of women treated with palmitoylethanolamide and α-lipoic acid.
Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations.
Co-micronized Palmitoylethanolamide/Polydatin Treatment Causes Endometriotic Lesion Regression in a Rodent Model of Surgically Induced Endometriosis

%d bloggere liker dette: