PEA som kosttilskudd i forbindelse med endometriose og bekkenløsnings-smerter

To undersøkelser finner god effekt av Palmitoyletanolamid (PEA) ved endometriose og bekkenløsnings-smerter. Dette støttes av dyreforsøk. PEA kan derfor være et godt tilskudd i ved denne type plager.

Studie nummer 1
En studie fra 2015 ville se på effekt av PEA sammen med liponsyre/α-lipoic acid (ALA). De som deltok var kvinner med smerte i bekken, på grunn av endometriose.
Studien ville se på hvordan PEA og ALA virket på smerter, livskvalitet og seksuell funksjon hos disse kvinnene [1].

56 kvinner deltok i undersøkelsen [1].
Kvinnene fikk 300 mg PEA og 300 mg ALA, to ganger daglig [1].

For å måle effekt ble flere «måleinstrumenter» og skalaer brukt [1].

Det ble gjorde målinger etter 3, 6, og 9 måneder [1].

Det ble ikke funnet endringer i målt smerter, livskvalitet eller seksuell funksjon ved første måling. Etter 3. måneder [1].
Dette var ikke statistisk signifikante resultat [1]. Dette er derfor ikke til å stole på. Det kan ha vært effekt.

Etter måling nummer to og tre, ble det målt mindre smerte [1].
Livskvalitet var bedre [1].
Seksuell funksjon var bedre [1].
Disse resultatene var statistisk signifikante [1]. Resultatene er til å stole på.

Det ble funnet en gradvis reduksjon av smerte og ubehag hos kvinnene i løpet av behandlingen [1].
Dette viser at PEA og LA kan bidra til å minke smerte, bedre livskvalitet, og bedre seksualliv for kvinner med bekkenløsning eller smerte i bekken ved endometriose [1].

Studie nummer 2
Denne studien var mye mindre.
Her fikk 4 kvinner 400 mg PEA og 40 mg polydatin to ganger daglig [2].
I alt 800 mg PEA og 80 mg polydatin daglig.

Behandlingen varte i 90 dager.

Dyspareuni, dyschezi, dysuri, dysmenoré og smertestillende legemiddelbruk i løpet av 3-måneders perioden ble undersøkt.
Man ville se om man kunne finne en pålitelig reduksjon i kroniske bekkensmerter [2].

Studien konkluderte med at Palmitoyletanolamid-polydatin-kombinasjonen ser ut til å være svært nyttig for å kontrollere kroniske bekkensmerter assosiert med endometriose [2].

Funnene fra disse to undersøkelsene støttes av forsøk på dyr [3].

Referanser:

1. Caruso, S., Iraci Sareri, M., Casella, E., Ventura, B., Fava, V., & Cianci, A. (2015). Chronic pelvic pain, quality of life and sexual health of women treated with palmitoylethanolamide and α-lipoic acid. Minerva ginecologica67(5), 413–419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26491823/

2. Indraccolo, U., & Barbieri, F. (2010). Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology150(1), 76–79. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2010.01.008

3. Di Paola, R., Fusco, R., Gugliandolo, E., Crupi, R., Evangelista, M., Granese, R., & Cuzzocrea, S. (2016). Co-micronized Palmitoylethanolamide/Polydatin Treatment Causes Endometriotic Lesion Regression in a Rodent Model of Surgically Induced Endometriosis. Frontiers in pharmacology7, 382. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00382

%d bloggere liker dette: