CBD, THC, Det endocannabinoide system og Palmitoyletanolamid (PEA)

Endocannabinoid-systemet (ECS) er et komplekst celle-signalisering-system som knyttes til cannabinoider, og som spiller en rolle i å regulere en rekke funksjoner og prosesser i kroppen.

ECS, eller det endocannabinoide system, ble funnet på begynnelsen av 1990-tallet av forskere som utforsket THC.

THC er et kjent cannabinoid, og cannabinoider er stoffer som finnes i cannabis eller marijuana. Et annet kjent cannabinoid er CBD, og bruk av CBD-olje har fått en del oppmerksomhet – også i Norge.

Det endocannabinoide system (ECS)

ECS eksisterer og er aktivt i kroppen din, selv om du ikke bruker cannabis. 

ECS virker å være en viktig reguleringsmekanisme i de fleste dyr og planter.

Selv om forskningen hovedsakelig har fokusert på mennesker og andre pattedyr, viser det seg at vi deler dette systemet med de fleste medlemmer av dyre- og planteriket, inkludert fugler, amfibier, fisk – og planter.

Det er nå klart at det endocannabinoide systemet (ECS) utviklet seg for nesten 600 millioner år siden.

papagøyeSiden ECS oppsto så tidlig i mennesker og dyrs utvikling til mer komplekse vesener, er det koblet til svært mange forskjellige fysiologiske og nevrologiske funksjoner

Eksperter prøver fortsatt å forstå ECS. Men foreløpig vet vi at det spiller en rolle i å regulere en rekke av kroppens funksjoner og prosesser.

Det endocannabinoide systemet (ECS) er foreløpig koblet til følgende prosesser:

 • Benbygging og vekst
 • Betennelse og andre immunsystem responser
 • Hjerte- og kar systemets funksjon
 • Hud- og nervers funksjon
 • Humør
 • Kronisk smerte
 • Leverfunksjon
 • Læring og hukommelse
 • Matlyst og fordøyelse
 • Metabolisme
 • Motorisk kontroll
 • Muskeldannelse
 • Reproduksjons-systemets funksjon
 • Stress
 • Søvn

homeostaseDet endocannabinoide systems (ECS) funksjoner virker å være knyttet til homeostase eller balanse i kroppens indre miljø.

For eksempel er en antagelse at hvis smerter fra en skade eller feber forstyrrer kroppens homeostase eller balanse, så settes ECS inn for å hjelpe kroppen tilbake til den optimale tilstand.

I dag tror derfor mange forskere at å opprettholde homeostase er den viktigste rollen til ECS.

ECS består i grove trekk av tre hoveddeler:

 • Cannabinoider
 • Reseptorer
 • Enzymer

Cannabinoider

Cannabinoidene har fått navn fra å være stoffer som først ble funnet i forbindelse med undersøkelser av Marijuana (Cannabis-planten). 

undersøkelse Cannabinoidene fungerer i kroppen som nevro-transmittere, eller budbringere, og det finnes både endogent og eksogent cannabinoid. 

Endogent betyr at det er laget i kroppen, mens eksogent betyr at det kommer utenfra.

Cannabinoider regnes av de fleste som narkotika, og dette har ført til noe forvirring omkring lovligheten av for eksempel CBD-olje bruk – for ikke å nevne bruk av medisinsk marijuana som inneholder THC. 

Foreløpig er det ikke noen godkjente og lovlige produkter som inneholder THC, CBD eller CBD-olje, tilgjengelige for forbruker i norsk handel, men noen preparater finnes på resept.

THC og CBD er gode eksempler på eksogene cannabinoider, og det er i som nevnt forbindelse med undersøkelser av THC at cannabinoid reseptorene og det endocannabinoide systemet har fått sitt navn. 

Endogent cannabinoid – endocannabinoider (eCB)

Endocannabinoider, eller endogent cannabinoid, er nevro-transmittere som er laget av kroppen din, og som brukes av og i det endocannabinoide systemet. 

Disse nevro-transmittere er laget av lipider (fett eller olje).

Fettsyrer er essensielle når det gjelder det endocannabinoide system (ECS), og mange av de positive effektene fra for eksempel olivenolje kan nok skyldes effekten av olivenoljens fettsyrer på ECS. 

nerverEndocannabinoider (eCB) gir ingen rus, men er en del av et komplekst signalisering- og reguleringssystem i kroppen.

Endocannabinoid-familien vokser, og to viktige endocannabinoider (eCB) som har blitt funnet er Anandamid (AEA) og 2-arachidonoylglyerol (2-AG). Disse hjelper blant annet til med å stabilisere kroppen (opprettholde homeostase).

Anandamid (AEA) ble oppdaget på 1990-tallet, og har fått navnet fra det sanskritiske ordet ananda, som betyr «salighet.» 

Dette molekylet fungerer i hele det endocannabinoide systemet (ECS), og er knyttet til matlyst, hukommelse og graviditet – for å nevne noen av funksjonene som er identifisert til nå. 

AEA er til og med blitt identifisert som årsaken til den behagelige følelsen som kan oppstå under, eller etter, intens trening.

2-Arachidonoyl Glycerol (2-AG) knyttes til våre emosjonelle tilstander, beskyttelse mot forskjellige typer anfall, og opprettholdelse av hjertes og blodkarenes funksjon. 

Den følelsen som oppleves etter orgasme –  det er 2-AG som virker.

Kroppen din produserer selv endocannabinoidene (eCB), og disse lages ofte lokalt og etter behov. Dette gjør det vanskelig å fastslå hva typiske normale nivåer av eCB skulle være – og det er derfor uklarhet omkring dette.

Palmitoyletanolamid (PEA) er sammen med andre stoffer også en del av det som kan kalles den endocannabinoide familie, disse stoffene produseres også i kroppen, men kan tilføres eksogent som for eksempel THC og CBD.

Nevro-transmittere er som nevnt budbringerne, og reseptorene er mottagerne.

Cannabinoid reseptorene – CB1 og CB2

Cannabinoid reseptorene CB1 og CB2 finnes i kroppen. 

Cannabinoider binder seg til dem for å signalisere at ECS trenger å iverksette tiltak.

De to viktigste cannabinoid-reseptorer er CB1 og CB2 -reseptorer, men det finnes nok muligens flere.

CB1-reseptorer finnes for det meste i sentralnervesystemet.

CB2-reseptorer finnes for det meste i det perifere nervesystemet, spesielt på immunceller.

CB1

CB1-reseptorer holder hjernen sunn og fungerende, og CB1 er en av de vanligste reseptorene i hele nervesystemet. 

nervecelleAvhengig av hvor i hjernen reseptorene befinner seg, kan de påvirke hukommelse, humør, motorisk-funksjon og sanseopplevelser.

CB1 reseptorene i hjernen er også ansvarlige for de psykoaktive virkningene fra cannabis bruk, når THC binder seg til dem.

Selv om CB1-reseptorer er vanligst i sentralnervesystemet, finner vi dem i hele kroppen – men i ikke like store mengder. 

I andre deler av kroppen påvirker CB1 graviditet, hormonproduksjon, hjertes og blodkarenes helse, og vår fordøyelse.

CB2

CB2-reseptorer finnes ofte på cellene i immunsystemet. Der hjelper til med å regulere kroppen i forhold til  betennelser, og hjelper i forhold til immunrespons mot patogener. 

Virkningene fra cannabis-produkter i forhold til et over aktivt immunforsvar (for eksempel leddgikt, astma, allergi, autoimmune lidelser eller fordøyelsesproblemer som inflammatorisk tarmsykdom), skyldes CB2-reseptorene.

De ulike celletyper har derfor forskjellige reseptorer, som binder seg til forskjellige typer cannabinoid.

Effektene som resulterer av binding til disse reseptorene avhenger derfor av hvor i kroppen reseptoren befinner seg, og hvilket cannabinoid som binder seg til reseptoren.

Endocannabinoider (eCB) kan for eksempel være rettet mot CB1-reseptorer i ryggmargen for å lindre smerter. 

Andre eCB kan binde seg til en CB2-reseptor i immun-cellene for å signalisere at kroppen har en betennelse.

Også eksogent cannabinoid kan binde seg til CB1 og CB2 -reseptorene og utøver sin effekt ved hjelp av disse.

De fleste cannabinoider kan binde seg til både CB1 og CB2. 

Dette gjelder både endokannabinoidene – anandamid og 2-AG – og eksocannabinoidet THC.

Eksogent cannabinoid – eksocannabinoider

Eksocannabinoider eller eksogent cannabinoid er cannabinoider som kommer utenfra kroppen din – og det er jo dem som har gitt navn til det endocannabinoide system.

cannabisplanteEksogent cannabinoid fra cannabisplanten kalles ofte for phyto-cannabinoid, fordi det kommer fra en plante.

Den vanligste formen for bruk av eksogent cannabinoid er nok i forbindelse med «hasj røyking» eller andre former for inntak av phyto-cannabinoidet THC. 

THC knyttes til rus og narkotikabruk, men er også betraktet som en medisin. 

Phyto-cannabinoidet CBD brukt som medisin mot forskjellige typer lidelser er et annet eksempel på bruk av et eksogent cannabinoid – og i motsetning til THC gir ikke CBD noen ruseffekt.

Å bruke cannabinoider som rusmiddel er stort sett ulovlig i de fleste land, med varierende grad av alvorlighet. I noen få land er det allikevel tilnærmet helt lovlig å gjøre. 

THC

THC er som nevnt et eksogent cannabinoid, eller et eksocannabinoid, fordi det må tilføres kroppen. Det er også et phyto cannabinoid fordi det kommer fra en plante. 

THC er et kraftig cannabinoid, som blant annet skyldes at det kan binde seg til både CB1 og CB2-reseptorene. 

THCTHC har en rekke effekter på kroppen og sinnet, og noen er mer ønskelige enn andre. 

For eksempel kan THC bidra til å redusere smerter og stimulere appetitten. 

Men THC kan også forårsake paranoia og angst i noen tilfeller.

THC er jo også et godt kjent rusmiddel.

CBD

Et annet viktig eksogent cannabinoid som finnes i cannabis er cannabidiol (CBD). CBD er også et phyto-cannabinoid siden det også kommer fra planteriket.

Forskning antyder at CBD kan hjelpe i forhold til flere tilstander, som smerter, kvalme med mere. 

I motsetning til THC, gir CBD ingen rus, og forårsaker vanligvis ingen negative effekter, men det er rapportert bivirkninger. 

Hvordan CBD samhandler med ECS er ikke heller ikke avklart, men man vet at CBD ikke binder seg til CB1 eller CB2 reseptorer slik THC gjør. 

CBDCBD er allikevel et cannabinoid, for det kommer fra cannabisplanten, heter Cannabidiol – og virker på det endocannabinoide systemet (ECS). 

Noen tror at CBD fungerer ved å forhindre at endocannabinoider brytes ned. 

At ikke de cannabinoidene kroppen selv produserer brytes ned like fort som vanlig vil kunne gjøre at de får en større effekt på kroppen. 

Andre mener at CBD binder seg til en cannabinoid-reseptor som ennå ikke er oppdaget.

CBD synes å endre cannabinoid reseptorenes evne til å binde seg til cannabinoider.

PEA utfører de samme oppgavene som cannabinoidene, uten å binde seg til cannabinoid reseptorene eller ha noen uønskede bivirkninger – og kan tilføres kroppen som for eksempel kosttilskudd.

Enzymene

Enzymer er ansvarlige for å bryte ned endocannabinoider (eCB) når de har utført sin funksjon, dette er en vanlig mekanisme i kroppen. 

Når anandamid (AEA) og 2-AG har levert meldingene sine, må kroppen forhindre at de fortsetter å sende budskapet til ECS i ubestemt tid.

eCB blir raskt fjernet ved enten å flyttes av transport-proteiner til forskjellige lagrings steder, eller brytes ned av enzymer.

Det er to hovedenzymer som er ansvarlige for å bryte ned endocannabinoider, disse er:

enzymFAAH (fettsyreamid hydrolase), som bryter ned AEA 

MAGL (mono-acylglycerolsyre-lipase), som typisk bryter ned 2-AG

FAAH har vist seg spesielt interessant: En genetisk variasjon hos 20% av voksne gjør at FAAH-enzymet svekkes, og resultatet for disse menneskene er at de har økte nivåer av anandamid.  Mennesker med denne spesielle variasjonen er generelt mindre engstelige. 

CBD hemmer disse enzymenes virkning, og har derved en en tendens til å øke kroppens nivåer av anandamid og 2-AG.

ECS og PEA

Palmitoyletanolamine (PEA) er sett på som cannabinoid-lignende stoffer som ikke fremkaller cannabinoidreseptoraktivering. 

PEA er vist å permisjonivt forsterke AEA-effekter ved nedregulering av FAAH-uttrykk og aktivitet og via positiv allosterisk modulasjon av TRPV1.

PEA er en del av det endocannbinoide system og er, i motsetning til THC og CBD, grundig utredet og forsket på i over 60 år.

PEA er ved kliniske undersøkelser knyttet til effekter i forhold til alle de prosesser ECS synes å utøve påvirkning på.

PEA påvirker ECS uten binding til CB1 eller CB2.

PEA påvirker ECS, og er et trygt og lovlig alternativ og supplement til CBD-olje og medisinsk marijuana, uten noen av de negative bieffektene som er kjent fra disse cannabinoidene. 

PEA er et medlem av den endocannabinoide familie

Lovlig alternativ ti bruk av CBD - olje i NorgePEA og noen andre medlemer av endocannabinoid familien kan strengt tatt ikke regnes som endocannabinoider fordi de ikke binder seg til CB1 eller CB2 reseptorene – men det gjør jo heller ikke CBD.

Dette gjør at PEA og denne type ECS-komponenter ikke har narkotiske eller andre uønskede effekter fra disse reseptorene, men samtidig synes å utøve de samme positive effektene på kroppen og sinnet.

Derfor regnes allikevel ofte også PEA som et endocannabinoid, men det er kanskje mest av alt for enkelhets skyld.

Enzymene og PEA

PEA hemmer FAAH.

PEA hemmer også dannelse av fettsyreamid hydrolase og monoacylglycerolsyralipase, og fører derfor til at endocannabinoidene får større og lengre effekt på kroppen.

PEA øker effekten av cannabinoider på det endocannabinoide system, og kan derfor anbefales både brukt alene – eller i kombinasjon med andre cannabinoider for å øke effekten av disse.


Gabrielsson L, Mattsson S, Fowler C J. Palmitoylethanolamide for the treatment of pain: pharmacokinetics, safety and efficacy. Br J Clin Pharmacol. 2016 Oct; 82(4): 932–942.

Germini F, Coerezza A, Andreinetti L, Nobili A, Rossi PD, Mari D, Guyatt G, Marcucci M. N-of-1 randomized trials of ultra-micronized palmitoylethanolamide in older patients with chronic pain. Drugs Aging. 2017;34(12):941–52.

Evangelista M, Cilli, De Vitis R, Militerno A, Fanfani F. Ultra-micronized Palmitoylethanolamide Effects on Sleep-wake Rhythm and Neuropathic Pain Phenotypes in Patients with Carpal Tunnel Syndrome: An Open-label, Randomized Controlled Study. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2018;17(4):291-298.

Zou S, Kumar U. Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int J Mol Sci. 2018 Mar; 19(3): 833.

Bradley, E A. Getting High on the Endocannabinoid System. Cerebrum. 2013 Nov-Dec; 2013: 14.

Di Marzo V, Melck D, Orlando P, Bisogno T, Zagoory O, Bifulco M, Vogel Z, De Petrocellis L

Palmitoylethanolamide inhibits the expression of fatty acid amide hydrolase and enhances the anti-proliferative effect of anandamide in human breast cancer cells. Biochem J. 2001 Aug 15; 358(Pt 1): 249–255.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1222054/

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoid_system#Cannabinoids_in_plants

https://www.foriawellness.com/blogs/learn/your-endocannabinoid-system-cbd