Hopp til innholdet

CBD, THC, Det endocannabinoide system og Palmitoyletanolamid (PEA)

Endocannabinoid-systemet (ECS) er et komplekst celle-signalisering-system som knyttes til cannabinoider, og som spiller en rolle ved regulering av en rekke funksjoner og prosesser i kroppen.

ECS, eller det endocannabinoide system, ble funnet på begynnelsen av 1990-tallet. Og det ble funnet av forskere som utforsket THC.

THC er et kjent cannabinoid. Cannabinoider er stoffer som finnes i cannabis eller marijuana. Et annet kjent cannabinoid er CBD. Bruk av CBD-olje har fått en del oppmerksomhet – også i Norge.

Bruk av cannabinoider er ulovlig. Men det finnes lovlige alternativ som gir den samme gode effekt. Og uten noen uønskede bivirkninger.

Det endocannabinoide system (ECS)
ECS eksisterer og er aktivt i kroppen din, selv om du ikke bruker cannabis. 

ECS virker å være en viktig reguleringsmekanisme i de fleste dyr og planter.

Forskning har i sett mest på ECS hos mennesker og andre pattedyr. Det viser seg allikevel at vi deler dette systemet med de fleste i dyre- og planteriket. Som for eksempel fugler, amfibier, fisk – og planter.

papagøyeECS er omlag 600 millioner år gammelt.
ECS oppsto svært tidlig i utviklingen av liv. Etter hvert ble livet på jorden mer og mer komplekst. ECS ble da en del av svært mange forskjellige fysiologiske og nevrologiske funksjoner i kroppen.

Eksperter prøver å forstå ECS. Men vi vet ikke så mye. Nå vet vi bare at det spiller en rolle i å styre en rekke av kroppens funksjoner og prosesser.

ECS er til nå koblet til, blant annet, disse prosesser:

 • Benbygging og vekst
 • Betennelse og andre immunsystem responser
 • Hjerte- og kar systemets funksjon
 • Hud- og nervers funksjon
 • Humør
 • Kronisk smerte
 • Leverfunksjon
 • Læring og hukommelse
 • Matlyst og fordøyelse
 • Metabolisme
 • Motorisk kontroll
 • Muskeldannelse
 • Reproduksjons-systemets funksjon
 • Stress
 • Søvn
 • Med flere

homeostaseECS virker å være knyttet til å skape homeostase eller balanse i kroppens indre miljø.

Når kroppen blir skadet eller ved feber kommer den i ubalanse. Da settes ECS inn for å hjelpe kroppen tilbake til den optimale tilstand. Men også ved annen type ubalanse er ECS til hjelp. Inflammasjon, smerte og sult er gode eksempler.

I dag tror derfor mange at å skape homeostase er den viktigste rollen til ECS.

ECS består i grove trekk av tre deler:

 • 1. Cannabinoider
 • 2. Reseptorer
 • 3. Enzymer

Cannabinoider
Cannabinoidene har fått navn fra Cannabis planten. Det er der disse stoff først ble funnet.

undersøkelse Cannabinoidene virker som nevro-transmittere, i kroppen. Dette er stoff som sender signaler mellom celler. Det finnes både endogent og eksogent cannabinoid. 

Endogent betyr at det er laget i kroppen. Eksogent betyr at det kommer utenfra.

Cannabinoider regnes ofte av de fleste som narkotika. Dette har ført til noe forvirring når det gjelder om det er lov å bruke. Dette gjelder for eksempel CBD-olje bruk. For ikke å nevne bruk av medisinsk marijuana som inneholder THC.

I dag finnes det ikke noen lovlige produkter med THC, CBD eller CBD-olje som er tilgjengelige for forbrukere i Norge. Noen preparater finnes på resept.

Ikke-cannabinoider i ECS
Palmitoyletanolamid (PEA) og en rekke andre stoff av same type hører til i cannabinoid systemet. Disse stoff er ikke cannabinoider. De er blant annet stoff som utløses når cannabinoidene binder seg til reseptorene sine. De er resultatet fra cannabinoidene i ECS. Det er disse stoffene som styrer cellene.

Disse stoffene er også stort sett lovlige. PEA er et godt eksempel, men mange av dem er ikke oppdaget enda. De fleste av dem finnes mest sannsynlig i sunn mat. Olivenolje er et godt eksempel. Denne oljen hjelper ECS med byggesteiner.

Eksogene og endogene cannabinoider
THC og CBD er gode eksempler på eksogene cannabinoider. Det er som nevnt fra undersøkelser av THC at cannabinoid reseptorene og ECS har fått sitt navn.

Endogent cannabinoid – endocannabinoider (eCB)
Endocannabinoider, eller endogent cannabinoid, er nevro-transmittere. De er laget av kroppen din. De brukes av ECS. De brukes i ECS.

Disse nevro-transmittere er laget av lipider (fett eller olje).

Fettsyrer er essensielle for at ECS skal virke. Mange av de gode effektene fra for eksempel olivenolje kommer nok av den virkning fettsyrene i olje fra oliven har på ECS.

nerverEndocannabinoider (eCB) gir ingen rus. De er en del av et komplekst signalisering- og reguleringssystem i kroppen. eCB virker allikevel på humør og følelser.

Endocannabinoid-familien vokser. To viktige eCB som har blitt funnet er Anandamid (AEA) og 2-arachidonoylglyerol (2-AG).

Anandamid (AEA) ble oppdaget på 1990-tallet. Det har fått navnet fra sanskritiske ordet ananda, som betyr «salighet.» 

Dette molekylet fungerer i hele ECS. Det er knyttet til matlyst, hukommelse og graviditet. Men dette er bare noen av funksjonene som er funnet til nå.

AEA er også blitt funnet å være årsaken til den gode følelsen som kan oppstå når du trener.

2-Arachidonoyl Glycerol (2-AG) har også mange oppgaver. 2-AG er med å styre våre emosjonelle tilstand. Den beskytter mot forskjellige typer anfall. Den opprettholder hjerte og kar -funksjon. Blant annet.

Den følelsen som oppleves etter orgasme. Det er 2-AG som virker.

Kroppen din produserer selv eCB, Disse lages ofte lokalt, og ved behov. Dette gjør det vanskelig å skulle si hva typiske normale nivåer av eCB skulle være. Det er derfor uklarhet omkring dette.

Palmitoyletanolamid (PEA) er også en del av det som kan kalles den endocannabinoide familie, disse stoffene produseres også i kroppen, men kan tilføres eksogent som for eksempel THC og CBD.

Nevro -transmittere er som nevnt budbringerne. Reseptorene er de som tar i mot.

Cannabinoid reseptorene – CB1 og CB2
Cannabinoider binder seg til disse reseptorene. Der gir de signal om at ECS trenger å iverksette tiltak.

De to viktigste cannabinoid -reseptorer heter CB1 og CB2.
CB1 og CB2 finnes i hele kroppen. Det er mulig det finnes flere cannabinoid reseptorer.

CB1-reseptorer finnes for det meste i sentralnervesystemet.

CB2-reseptorer finnes for det meste i det perifere nervesystemet. De finnes spesielt på immunceller.

CB1
CB1-reseptorer er med på å holde hjernen sunn og frisk. CB1 er en av de vanligste reseptorene i hele nervesystemet.

nervecelleCB1 virker blant annet på hukommelse, humør, motorisk-funksjon og sanseopplevelser. Hvordan CB1 virker kommer an på hvor i nerve -systemet den befinner seg.

CB1 i hjernen er også årsak til de psykoaktive virkningene fra cannabis bruk. Denne effekt kommer når THC binder seg til CB1.

Selv om CB1-reseptorer er vanligst i sentralnervesystemet, finner vi dem i hele kroppen.

Også i andre deler av kroppen har CB1 mange oppgaver. CB1 virker blant annet på graviditet, hormonproduksjon, hjerte og kar -helse. Og på fordøyelsen.

CB2
CB2-reseptorer finnes ofte på cellene i immun -systemet. Der er de blant annet med på å regulere kroppen ved betennelser. De hjelper også til med immun -respons.

Det kan virke som om cannabis kan ha effekt ved et over aktivt immunforsvar. Typisk ved leddgikt, astma, allergi, eller autoimmune lidelser. Men også ved fordøyelsesproblemer som inflammatorisk tarmsykdom. Dette har med CB2 å gjøre.

De ulike celletyper har forskjellige reseptorer. Disse binder seg til forskjellige typer cannabinoid. På denne måten har cannabinoidene også mange typer effekt.

Det er derfor hvor i kroppen reseptoren sitter som bestemmer hvordan den virker. Og hvilket cannabinoid som binder seg til den.

eCB kan for eksempel være rettet mot CB1-reseptorer i ryggmargen for å lindre smerter. 

Andre eCB kan binde seg til en CB2-reseptor i immun-cellene. Der signaliserer de at kroppen har en betennelse.

Også eksogent cannabinoid kan binde seg til CB1 og CB2 -reseptorene. De utøver sin effekt ved hjelp av disse.

De fleste kjente cannabinoider kan binde seg til både CB1 og CB2. Dette gjelder både endokannabinoidene, anandamid og 2-AG, og eksocannabinoidet THC.

Eksogent cannabinoid – eksocannabinoider
Eksocannabinoider eller eksogent cannabinoid er cannabinoider som kommer utenfra kroppen din. Det er dem som har gitt navn til ECS.

cannabisplanteEksogent cannabinoid kommer som oftest fra cannabisplanten. Denne type cannabinoid kalles ofte for phyto-cannabinoid, fordi det kommer fra en plante.

Den vanligste formen for bruk av eksogent cannabinoid er nok å bruke THC for å ruse seg.

THC knyttes derfor til rus og narkotikabruk. Men THC er også sett på som en medisin.

Å bruke phyto-cannabinoidet CBD som medisin mot forskjellige typer sykdom er et annet eksempel på bruk av et eksogent cannabinoid. I motsetning til THC gir ikke CBD noen rus.

Å bruke cannabinoider som rusmiddel er stort sett ulovlig i de fleste land, med varierende grad av alvorlighet. I noen få land er det allikevel nesten helt lovlig å gjøre. 

THC
THC er som nevnt et eksogent cannabinoid, eller et eksocannabinoid, fordi det må tilføres kroppen. Det er også et phyto cannabinoid fordi det kommer fra en plante. 

THC er et kraftig cannabinoid. Dette kommer nok blant annet av at THC kan binde seg til både CB1 og CB2-reseptorene.

THCTHC har en rekke effekter på kroppen og sinnet. Noen av disse er mer ønskelige enn andre.

For eksempel kan THC bidra til å redusere smerter og stimulere appetitten. 

Men THC kan også forårsake paranoia og angst i noen tilfeller.

THC er jo også et godt kjent rusmiddel.

CBD
Et annet viktig eksogent cannabinoid som finnes i cannabis er cannabidiol (CBD). CBD er også et phyto-cannabinoid siden det også kommer fra en plante.

Forskning antyder at CBD kan være til hjelp ved flere tilstander. Typisk smerter, kvalme med mere.

I motsetning til THC, gir CBD ingen rus. CBD har vanligvis ingen negative effekter. Det er allikevel funnet bivirkninger. Noen av dem alvorlige.

Hvordan CBD samhandler med ECS er heller ikke avklart. Man vet at CBD ikke binder seg til CB1 eller CB2 reseptorer slik THC gjør.

CBDCBD er allikevel et cannabinoid. CBD kommer fra cannabisplanten. Det heter Cannabidiol. Og CBD virker på det endocannabinoide systemet (ECS).

Noen tror at CBD fungerer ved å forhindre at endocannabinoider brytes ned. 

Hvis ikke de cannabinoidene kroppen selv lager brytes ned like fort som vanlig, vil det kunne gjøre at de får en større effekt.

Andre mener at CBD binder seg til en cannabinoid-reseptor som ennå ikke er oppdaget.

CBD synes å endre cannabinoid reseptorenes evne til å binde seg til cannabinoider. Gjøre det letter for dem å binde seg til dem.

PEA utfører de samme oppgavene som cannabinoidene, uten å binde seg til cannabinoid reseptorene eller ha noen uønskede bivirkninger – og kan tilføres kroppen som for eksempel kosttilskudd.

Enzymene
Enzymer er ansvarlige for å bryte ned endocannabinoider (eCB). De brytes når de har utført sin funksjon. Dette er en vanlig mekanisme i kroppen.

Når en transmitter har levert meldingen sin, må kroppen fjerne den. Ellers ville den fortsetter å sende budskapet til evig tid.

Transmitteren blir raskt fjernet. Den kan bli flyttet av transport -proteiner til sted den kan lagres til senere bruk. Eller brytes ned av enzymer.

Det er to hovedenzymer som er ansvarlige for å bryte ned endocannabinoider, disse er:

enzymFAAH (fettsyreamid hydrolase), som bryter ned AEA 

MAGL (mono-acylglycerolsyre-lipase), som typisk bryter ned 2-AG

FAAH har vist seg særlig interessant: En genetisk variasjon hos 20% av voksne gjør at FAAH-enzymet svekkes. For disse menneskene betyr det at de har økt nivå av anandamid. De med denne spesielle variasjonen er stort sett mindre engstelige enn andre.

CBD hemmer disse enzymenes virkning. På denne måten kan CBD øke kroppens nivåer av anandamid og 2-AG.

ECS og PEA

Palmitoyletanolamine (PEA) er et av flere cannabinoid-lignende stoff. Disse stoff virker ikke ved å aktivere CB1 eller CB2. De får ofte sin effekt fra å være de stoff som dannes når CB1 og CB2 blir aktivert. Når noe binder seg til dem.

PEA virker blant annet ved å forsterke effekt av anandamid. På samme måte som CBD, Enzymet FAAH hemmes. PEA gjør også at CB1 virker bedre. Og PEA virker på noe som heter PPAR-alfa.

PEA er en del av ECS. I motsetning til THC og CBD, er PEA grundig utredet, og forsket på i over 60 år.

Studier viser at PEA virker å være knyttet til alt det som styres av ECS. Og at PEA gjør virkningen av eCB og cannabinoider sterkere.

PEA påvirker ECS uten binding til CB1 eller CB2
PEA påvirker ECS. PEA er et trygt og lovlig alternativ til CBD-olje og medisinsk marijuana. PEA er uten noen av de negative bieffektene som er kjent fra disse cannabinoidene. PEA vil også være et godt tillegg ved bruk av cannabisprodukter.

Lovlig alternativ ti bruk av CBD - olje i NorgePEA er et medlem av den endocannabinoide familie
PEA og noen andre medlemer av endocannabinoid familien kan strengt tatt ikke regnes som endocannabinoider. De binder seg ikke til CB1 eller CB2 reseptorene. Det gjør jo heller ikke CBD, men det kommer fra cannabisplanten. Det gjør ikke PEA. Det kommer fra egg.

Dette gjør at PEA, og denne type stoff i ECS, ikke har narkotiske eller andre uønskede effekter. Samtidig synes de å utøve den samme gode effekt på kropp og sinn.

Derfor regnes ofte PEA som et endocannabinoid. Men det er kanskje mest av alt for enkelhets skyld.

Enzymene og PEA
PEA hemmer FAAH og MAGL. De to enzymene som bryter ned eCB. Dette gjør at begge de to kjente eCB (AEA og 2-AG) får virke bedre og lengre.

PEA øker effekten av cannabinoider på det endocannabinoide system. PEA kan derfor anbefales både brukt alene – eller i sammen med andre cannabinoider for å få økt effekt fra disse.Referanser:

Gabrielsson L, Mattsson S, Fowler C J. Palmitoylethanolamide for the treatment of pain: pharmacokinetics, safety and efficacy. Br J Clin Pharmacol. 2016 Oct; 82(4): 932–942.

Germini F, Coerezza A, Andreinetti L, Nobili A, Rossi PD, Mari D, Guyatt G, Marcucci M. N-of-1 randomized trials of ultra-micronized palmitoylethanolamide in older patients with chronic pain. Drugs Aging. 2017;34(12):941–52.

Evangelista M, Cilli, De Vitis R, Militerno A, Fanfani F. Ultra-micronized Palmitoylethanolamide Effects on Sleep-wake Rhythm and Neuropathic Pain Phenotypes in Patients with Carpal Tunnel Syndrome: An Open-label, Randomized Controlled Study. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2018;17(4):291-298.

Zou S, Kumar U. Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int J Mol Sci. 2018 Mar; 19(3): 833.

Bradley, E A. Getting High on the Endocannabinoid System. Cerebrum. 2013 Nov-Dec; 2013: 14.

Di Marzo V, Melck D, Orlando P, Bisogno T, Zagoory O, Bifulco M, Vogel Z, De Petrocellis L

Palmitoylethanolamide inhibits the expression of fatty acid amide hydrolase and enhances the anti-proliferative effect of anandamide in human breast cancer cells. Biochem J. 2001 Aug 15; 358(Pt 1): 249–255.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1222054/

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoid_system#Cannabinoids_in_plants

https://www.foriawellness.com/blogs/learn/your-endocannabinoid-system-cbd