Citikolin kan hjelpe ved grønn stær / glaukom

Citikolin er ikke mye utprøvd ved grønn stær eller glaukom. De studier som er gjort peker allikevel på citikolin som et godt middel for å motvirke denne sykdom.

Citikolin er et godt tålt stoff [1]. Det brukes mot svekkelse av hjernen og annen nevrologiske sykdom [1]. Citikolin er vist å være effektiv ved atferd- og kognitive -forstyrrelser [1]. Ofte er disse knyttet til kronisk sykdom hos eldre. Gode effekt er også funnet ved hjerneslag, hjerne traume, Parkinsons, og Alzheimers [1].

Glaukom er en nevro -degenerativ sykdom. Celler i øyets netthinne dør, og endring i synsnerven skjer. Vanlig form for glaukom er preget av varig høyere trykk i øyet (IOP). Opptil en tredjedel av alle med glaukom har et normalt IOP. Behandling av glaukom er ofte i stand til å kontrollere IOP. Det stopper allikevel ikke sykdommens utvikling mot det å bli blind. Selv om økt IOP er en viktig risiko, tyder dette på at trykk-uavhengige mekanismer også involvert.

Noen rapporter antyder at Citikolin kan være fordelaktig ved glaukom. Osborne og medarbeidere så for seg et stoff som kan beskytte nevroner, sannsynligvis vil dempe denne type celle død. Et krav til stoffet var at det kan nå netthinnen i store nok mengder. Det måtte også ha få eller ingen bivirkninger. Citikolin kan være et slikt middel.

Citikolin er en del i det å bygge fosfolipider. I for det meste blir det laget fosfatydyl kolin (PtdCho). Forbedring av det å lage PtdCho kan motvirke cell død, og gi beskytte nerver. Citikolin blir fort gjort om til til cytidin og kolin. Disse kommer inn i hjernecellene hver for seg. Der gir de nervene beskyttelse ved ved å forbedre PtdCho-syntesen. Den samme effekt kan forventes å forekomme i netthinnens ganglionceller.

Citikolin stimulerer også noen av hjernens nevrotransmitter-system. Et av dem er det dopaminerge system. Dopamin er kjent som en viktig nevrotransmitter i øyet.

Det er ikke mange studier av Citikolin ved glaukom. Resultatene fra to lange studier viser at dette stoffet kan virke positivt på øye skade fra denne sykdom. En annen studie viste at Citikolin kunne føre til bedre øye funksjon ved glaukom.

Disse tre studiene er i seg selv ikke nok til at Citikolin blir en vanlig terapi for glaukom. Resultatene passer allikevel godt med at Citikolin beskytter nerver, og gjør dopamin system bedre. Det anbefales å forske videre på dette.


Referanser:

1. Grieb, P. and Rejdak, R. (2002), Pharmacodynamics of citicoline relevant to the treatment of glaucoma. J. Neurosci. Res., 67: 143-148. https://doi.org/10.1002/jnr.10129

2. Iulia, C., Ruxandra, T., Costin, L. B., & Liliana-Mary, V. (2017). Citicoline – a neuroprotector with proven effects on glaucomatous disease. Romanian journal of ophthalmology61(3), 152–158. https://doi.org/10.22336/rjo.2017.29

3. Neuroenhancement and neuroprotection by oral solution citicoline in non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegeneration: A randomized pilot study. PLOS ONE 14(8): e0221313.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221313

Ottobelli, L., Manni, G. L., Centofanti, M., Iester, M., Allevena, F., & Rossetti, L. (2013). Citicoline oral solution in glaucoma: is there a role in slowing disease progression?. Ophthalmologica. Journal international d’ophtalmologie. International journal of ophthalmology. Zeitschrift fur Augenheilkunde229(4), 219–226. https://doi.org/10.1159/000350496

Parisi, V., Manni, G., Colacino, G., & Bucci, M. G. (1999). Cytidine-5′-diphosphocholine (citicoline) improves retinal and cortical responses in patients with glaucoma. Ophthalmology106(6), 1126–1134. https://doi.org/10.1016/S0161-6420(99)90269-5

Parisi, V., Centofanti, M., Ziccardi, L., Tanga, L., Michelessi, M., Roberti, G., & Manni, G. (2015). Treatment with citicoline eye drops enhances retinal function and neural conduction along the visual pathways in open angle glaucoma. Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie253(8), 1327–1340. https://doi.org/10.1007/s00417-015-3044-9

Parisi V. (2005). Electrophysiological assessment of glaucomatous visual dysfunction during treatment with cytidine-5′-diphosphocholine (citicoline): a study of 8 years of follow-up. Documenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology110(1), 91–102. https://doi.org/10.1007/s10633-005-7348-7

Parisi, V., Coppola, G., Ziccardi, L., Gallinaro, G., & Falsini, B. (2008). Cytidine-5′-diphosphocholine (Citicoline): a pilot study in patients with non-arteritic ischaemic optic neuropathy. European journal of neurology15(5), 465–474. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2008.02099.x

Campos, E. C., Bolzani, R., Schiavi, C., Baldi, A., & Porciatti, V. (1996). Cytidin-5′-diphosphocholine enhances the effect of part-time occlusion in amblyopia. Documenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology93(3), 247–263. https://doi.org/10.1007/BF02569065

Fresina, M., Dickmann, A., Salerni, A., De Gregorio, F., & Campos, E. C. (2008). Effect of oral CDP-choline on visual function in young amblyopic patients. Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie246(1), 143–150. https://doi.org/10.1007/s00417-007-0621-6

%d bloggere liker dette: