Citikolin kan hjelpe ved grønn stær / glaukom

Citikolin er ikke mye utprøvd ved grønn stær eller glaukom. De studier som er gjort peker allikevel på citikolin som et godt middel for å motvirke denne sykdom.

Citikolin er et godt tålt stoff. Det brukes mot svekkelse av hjernen og annen nevrologiske sykdom. Citikolin er vist å være effektiv ved atferd- og kognitive -forstyrrelser. Ofte er disse knyttet til kronisk sykdom hos eldre. Gode effekt er også funnet ved hjerneslag, hjerne traume, Parkinsons sykdom, og Alzheimers sykdom.

Glaukom er en nevro -degenerativ sykdom. Celler i øyets netthinne dør, og endring i synsnerven skjer. Vanlig form for glaukom er preget av varig høyet trykk i øyet (IOP). Opptil en tredjedel av alle med glaukom har til tross normalt IOP. Behandling av glaukom er ofte i stand til å kontrollere IOP. Det stopper aliekvel ikke sykdommens utvikling mot å bli blind. Selv om økt IOP er en viktig risiko, tyder dette på at trykk-uavhengige mekanismer også involvert.

Noen rapporter antyder at Citikolin kan være fordelaktig ved glaukom. Osborne og medarbeidere så for seg et stoff som kan beskytte nevroner, sannsynligvis vil dempe denne type celle død. Et krav til stoffet var at det kan nå netthinnen i store nok mengder. Det måtte også ha få eller ingen bivirkninger. Citikolin kan være et slikt middel.

Citikolin er en del i det å bygge fosfolipider. I for det meste blir det laget fosfatydyl kolin (PtdCho). Forbedring av det å lage PtdCho kan motvirke cell død, og gi beskytte nerver. Citikolin blir fort gjort om til til cytidin og kolin. Disse kommer inn i hjernecellene hver for seg. Der gir de nervene beskyttelse ved ved å forbedre PtdCho-syntesen. Den samme effekt kan forventes å forekomme i netthinnens ganglionceller.

Citikolin stimulerer også noen av hjernens nevrotransmitter-system. Et av dem er det dopaminerge system. Dopamin er kjent som en viktig nevrotransmitter i øyet.

Det er ikke mange studier av Citikolin ved glaukom. Resultatene fra to lange studier viser at dette stoffet kan virke positivt på øye skade fra denne sykdom. En annen studie viste at Citikolin kunne føre til bedre øye funksjon ved glaukom.

Disse tre studiene er i seg selv ikke nok til at Citikolin blir en vanlig terapi for glaukom. Resultatene passer allikevel godt med at Citikolin beskytter nerver, og gjør dopamin system bedre. Det anbefales å forske videre på dette.


Referanser:

Pharmacodynamics of citicoline relevant to the treatment of glaucoma

Citicoline – a neuroprotector with proven effects on glaucomatous disease

Neuroenhancement and neuroprotection by oral solution citicoline in non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegeneration: A randomized pilot study

%d bloggere liker dette: