Cochrane har vurdert effekten av Citikolin / CDP-kolin

Cochrane finner at Citikolin / CDP-kolin har positiv effekt på hukommelse og atferd blant personer med forskjellige former for nevrologisk hjerneskade.

Det er ikke mange metoder eller midler som slipper gjennom Cochranes nåløye når det gjelder å fastslå effekt av behandlingsmetoder, svært ofte blir midler eller behandlinger etter streng gjennomgang vurdert til at det ikke kan fastslås noen virkning av dem.

Cochrane har vurdert effekten av Citikolin / CDP-kolin som behandling av kognitive, emosjonelle og atferdsmessige svekkelser i forbindelse med kronisk nevrologisk hjernesykdom hos eldre.

Deltakerne i de inkluderte undersøkelsene varierte fra eldre individer med subjektive hukommelsesforstyrrelser til pasienter med vaskulær kognitiv svikt (mild til moderat), vaskulær demens og senil demens (mild til moderat).

Den systematiske oversikten fant at det var bevis for at citikolin / CDP-kolin har fordelaktige effekter på hukommelse og atferd. Citikolin hadde også få eller ingen bivirkninger, og ble godt tolerert av alle dem som brukte det.

https://www.cochrane.org/CD000269/DEMENTIA_some-evidence-that-cdp-choline-has-a-positive-effect-on-memory-and-behaviour-in-at-least-the-shortmedium-term-in-elderly-people-with-cognitive-deficits-associated-with-chronic-cerebral-disorders-of-the-brain