Cochrane har vurdert effekten av Citikolin / CDP-kolin

Demens er et økende problem. Det finnes få midler mot denne sykdom. En meta -analyse finner at Citikolin har god effekt på hukommelse og atferd hos dem som lider av denne syksommen.

The Cochrane Collaboration
Cochrane Collaboration er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon. De har som formål å samle forskningsresultater innen helse. De vurdere så all den forskning de finner om en bestemt type behandling. Så vurderer de om den har noen effekt. Cochrane er de som er mest til å stole på når det gjelder å vite om noe virker eller ikke.

Citikolin
Citikolin var først en japansk medisin til bruk ved akutt hjerne -slag. I Europa blir den mer brukt ved varig sykdom i hjernen. Alzheimer og Parkinson er typiske eksempler.

Citikolin er en byggestein i kroppen, og har derfor mange typer effekt.. Citikolin er mer å se på som en type mat, enn som en medisin. Derfor er citikolin nå godkjent som mat i Europa, og Norge. Citikoin finnes allikevel i en lang rekke medisiner.

Cochrane vurderer citikolin brukt ved demens
Cochrane har også sett på om Citikolin har noen effekt for de som har demens.

Det ble funnet flere studier som så på effekt av å bruke citikolin ved demens. Studiene så på flere typer av demens. Citikolin ble brukt som tillegg til annen behandling. Det ble sett på om det var forskjell mellom de som fikk citikolin, og de som ikke fikk.

Alle studiene som var funnet ble vurdert. Resultatet var kort og godt. Citikolin har god effekt på hukommelse og atferd hos personer med demens. Citikolin hadde også få eller ingen bivirkninger, og ble godt tålt av alle dem som brukte det.

Citikolin ved demens
Citikolin er derfor et godt tillegg til annen terapi ved demens.

Citikolin for alle!
Citikolin har også flere andre gode egenskaper. Det bør derfor prøves. Ikke bare av dem som lider av sykom. Citikolin kan brukes av alle. Også som forebygging og for bedre mental ytelse.

Prøv citikolin
Citikolin kan kjøpes i Norge som kosttilskuddet KOGNIN.


Referanse:

Some evidence that CDP-choline has a positive effect on memory and behaviour in at least the short/medium term in elderly people with cognitive deficits associated with chronic cerebral disorders of the brain

%d bloggere liker dette: