Hopp til innholdet

PEA og hjerneslag

mann og barn

Palmitoyletanolamid (PEA) er brukt ved hjerneslag. I denne studien ble PEA brukt sammen med en antioksidant. De gode effektene kunne merkes etter 30 dager. Dette ble forsterket i løpet av enda en måned med bruk av PEA og antioksidanten.

En studie av 250 slagpasienter ble det brukt Palmitoyletanolamid (PEA) sammen med en antioksidant. Dette hadde god effekt på kognitiv evne, generell hjerne -helse, og smerter. Å bruke disse sammen hadde også god effekt på daglig funksjonsnivå. Effektene var merkbare etter 30 dager, og ble forsterket i løpet av ytterligere en måned med tilskudd [1].

Personene som deltok i studien hadde alle hatt sitt første hjerneslag. De var klinisk stabile, og de var under rehabilitering. Gjennomsnittsalder var 71 år, og spente mellom 31 og 100 år [1].

Pasientene fikk to daglige doser med en blanding av PEA og luteolin. Hver dose var på 700 mg PEA, og 70 mg luteolin. Dosene ble gitt med 12 timers mellomrom. Forsøket strakk seg over 60 dager [1].

Det ble brukt flere metoder for å måle effekt. Det ble brukt mål på kognitiv funksjon, muskel -spastisitet, smerte, og daglige funksjonsevne. Alle målene viste gode resultater [1].

Denne studie bekrefter også tidligere forsøk med PEA på dyr. Dyreforsøkene hadde vist at en kunne håpe på god effekt fra PEA også hos mennesker [1;2;3;4;5;6].

PEA skal kunne virke synergistisk med Citikolin. Citikolin var først en medisin mot skade fra hjerneslag, men kan nå kjøpes som kosttilskudd..Disse to stoff synes å kunne forsterke hverandre. Det kan derfor være lurt å ta disse midlene sammen.


Referanse:

1. Caltagirone, C., Cisari, C., Schievano, C., Di Paola, R., Cordaro, M., Bruschetta, G., Esposito, E., Cuzzocrea, S., & Stroke Study Group (2016). Co-ultramicronized Palmitoylethanolamide/Luteolin in the Treatment of Cerebral Ischemia: from Rodent to Man. Translational stroke research7(1), 54–69. https://doi.org/10.1007/s12975-015-0440-8

2. Ahmad, A., Crupi, R., Impellizzeri, D., Campolo, M., Marino, A., Esposito, E., & Cuzzocrea, S. (2012). Administration of palmitoylethanolamide (PEA) protects the neurovascular unit and reduces secondary injury after traumatic brain injury in mice. Brain, behavior, and immunity26(8), 1310–1321. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2012.07.021

3. Ahmad, A., Genovese, T., Impellizzeri, D., Crupi, R., Velardi, E., Marino, A., Esposito, E., & Cuzzocrea, S. (2012). Reduction of ischemic brain injury by administration of palmitoylethanolamide after transient middle cerebral artery occlusion in rats. Brain research1477, 45–58. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.08.006

4. Crupi, R., Paterniti, I., Ahmad, A., Campolo, M., Esposito, E., & Cuzzocrea, S. (2013). Effects of palmitoylethanolamide and luteolin in an animal model of anxiety/depression. CNS & neurological disorders drug targets12(7), 989–1001. https://doi.org/10.2174/18715273113129990084

5. Paterniti, I., Cordaro, M., Campolo, M., Siracusa, R., Cornelius, C., Navarra, M., Cuzzocrea, S., & Esposito, E. (2014). Neuroprotection by association of palmitoylethanolamide with luteolin in experimental Alzheimer’s disease models: the control of neuroinflammation. CNS & neurological disorders drug targets13(9), 1530–1541. https://doi.org/10.2174/1871527313666140806124322

6. Cordaro, M., Impellizzeri, D., Paterniti, I., Bruschetta, G., Siracusa, R., De Stefano, D., Cuzzocrea, S., & Esposito, E. (2016). Neuroprotective Effects of Co-UltraPEALut on Secondary Inflammatory Process and Autophagy Involved in Traumatic Brain Injury. Journal of neurotrauma33(1), 132–146. https://doi.org/10.1089/neu.2014.3460