PEA og hjerneslag

I en studie av 250 slagpasienter hadde kombinasjonen av Palmitoyletanolamid (PEA), sammen med en antioksidant, gunstig effekt på kognitive ferdigheter, generell hjerne-helse, smerter, og daglig funksjonsnivå. Effektene var merkbare etter 30 dager, og ble forsterket i løpet av ytterligere en måned med tilskudd. 

Pasientene som deltok i observasjons studien hadde hatt sitt første iskemiske hjerneslag, var klinisk stabile, og gjennomgikk rehabilitering. Gjennomsnittsalder for pasientene var 71 år, og spente fra 31 år, til 100 år gamle pasienter.

Pasientene fikk to daglige doser av en blanding av Palmitoyletanolamid (PEA) og antioksidanten luteolin. Hver dose var på 700mg PEA og 70mg luteolin, og dosene ble gitt med 12 timers mellomrom. Forsøket strakk seg over 60 dager.

Det ble brukt fire forskjellige metoder for å måle pasientenes eventuelle fremgang, disse metodene målte kognitiv funksjon, muskelspastisitet, smerte, og pasientenes daglige funksjonsevne. Alle de fire testmetodene viste statistisk signifikant fremgang for pasientene.

Dette funnet bekrefter, og bekreftes av, tidligere dyreforsøk, som antyder at slike positive effekter også kan finnes hos mennesker. Forskningen på PEA er fremdeles, etter 60 år, ung – og flere kliniske studier trenges for å bedre kunne fastslå effekten av dette kosttilskuddet.

Palmitoyletanolamid (PEA) virker synergistisk med Citikolin, som også utøver medisinsk bekreftede positive effekter på hjernens funksjoner. Disse to tilskuddene synes å kunne forsterke hverandre, og det kan derfor være en lurt å ta disse midlene sammen i forbindelse med forskjellige skader og sykdommer knyttet til hjernen.

Co-ultramicronized Palmitoylethanolamide/Luteolin in the Treatment of Cerebral Ischemia: from Rodent to Man. Transl Stroke Res. 2016; 7: 54–69