Palmitoyletanolamid (PEA) og Parkinsons sykdom

Palmitoyletanolamid (PEA) som kosttilskudd ved Parkinsons sykdom er vist å kunne bremse sykdommens progresjon.

Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom er en uhelbredelig kronisk sykdom i sentralnervesystemet. Det er en sykdom som går kraftig ut over motorikk og det motoriske system.

Palmitoyletanolamid (PEA)
Palmitoyletanolamid (PEA) er et signal-molekyl i kroppen. Det motvirker blant annet nevro-inflammasjon og virker nevro-beskyttende.

PEA og Parkinson
En studie har sett på effekt av å bruke PEA ved Parkinsons sykdom. Forsøk på dyr bekrefter og styrker disse funnene.

Studia av mennesker
Tretti personer med Parkinsons ble gitt PEA. Disse fikk l-dopa til vanlig. PEA ble gitt som tillegg til denne behandlingen.
Pasientene fikk 600 mg PEA daglig.
Det ble gjort måling av dem før de fikk PEA. Og det ble gjort måling av dem etterpå.
Som mål ble MDS-UPDRS (Movement Disorder Society / Unified Parkinson Disease Rating Scale) brukt for å vurdere de motoriske og ikke-motoriske Parkinsons symptomene.

Å gi tilskudd av PEA førte til en stor reduksjon i alle deler den totale MDS-UPDRS score.
For hvert eneste punkt på MDS-UPDRS var det stor forskjell mellom måling før og etter at PEA ble gitt.
Det ble funnet målbar reduksjon av de fleste ikke-motoriske og motoriske symptomer.
Ingen bivirkninger ble funnet fra bruk av PEA.

Dette viste at PEA bremset utviklingen av denne sykdom. PEA senket også funksjonshemming hos de med Parkinson. PEA kan derfor være lurt å bruke ved Parkinsons.

Forsøk på dyr
Dyreforsøk som bruker en modell av sykdom hos dyrene er en vanlig metode. PEA er forsøkt som behandling i slike modeller av Parkinsons sykdom. PEA er blitt brukt som eneste behandling, eller brukt sammen med for eksempel en antioksidant.

PEA brukt alene
Som mono-terapi, det vil si brukt alene, er PEA vist å beskytte mot nevrotoksisitet og skader som kan oppstå i forbindelse med Parkinsons.

Autofagi og Parkinson
Autofagi er en måte for celler å kvitte seg med avfall på. Hvis cellen ikke klarer å kvitte seg med avfall, så dannes det avleiringer. Slike avleiringer i celler er knyttet til sykdom, som for eksempel Parkinson.

PEA, lutein og autofagi
PEA er prøvd sammen med lutein på dyr. Lutein er en anti – oksidant. Disse to brukt sammen er vist å regulere betennelse i nerver. De regulerer også den autofagi som er med i Parkinsons sykdom. Begge disse to mekanismer kan ligge til grunn for den nevro – beskyttende effekten som ble funnet.

PEA ved Parkinsons sykdom
God effekt av å bruke PEA ved Parkinson er funnet hos mennesker. Disse funn støttes også av forsøk på dyr.

PEA er ikke direkte en anti – oksidant. Det kan derfor vær lurt å bruke PEA sammen med en sterk anti – oksidant. Lutein er brukt i forsøk på dyr, men det er mange andre anti – oksidanter som nok kan gjøre den samme jobben.

PEA synes også å kunne virke godt sammen med Citikolin. Disse to forsterker hverandre. Citikolin er også vist å kunne ha god effekt ved Parkinsons.REFERANSER:

Siracusa R, Paterniti I, Impellizzeri D, Cordaro M, Crupi R, Navarra M, Cuzzocrea S, Esposito E. The Association of Palmitoylethanolamide with Luteolin Decreases Neuroinflammation and Stimulates Autophagy in Parkinson’s Disease Model. CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, Volume 14, Number 10, 2015, pp. 1350-1366(17)

Esposito E, Impellizzeri D, Mazzon E, Paterniti I, Cuzzocrea S. Neuroprotective activities of palmitoylethanolamide in an animal model of Parkinson’s disease. PLoS One. 2012;7(8):e41880. doi: 10.1371/journal.pone.0041880. Epub 2012 Aug 17.

Brotini S, Schievano C, Guidi L. Ultra-micronized Palmitoylethanolamide: An Efficacious Adjuvant Therapy for Parkinson’s Disease. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2017;16(6):705-713

%d bloggere liker dette: