Kolin – et essensielt næringsstoff

Kolin er et stoff som er nødvendig for at kroppen skal virke på normal måte. Kolin virker blant annet på hukommelse og motorikk. Selv om Kolin lages i kroppen, kan kroppens egen produksjon av dette stoffet ikke være stor nok. Dette gjør Kolin til en viktig del av kostholdet.

Et av kroppens eldste systemer
Det kolinerge systemet er svært gammelt. Kolin ble trolig brukt av en -cellede organismer til å lage celle -membraner allerede for milliarder av år siden. Kolin ble senere en del av en mengde prosesser i mange typer organismer. Også i menneskekroppen.

Finnes i mange matvarer
Kolin finnes i mange matvarer. I mat finner man kolin enten som frie form, eller som ester.
De viktigste typene kolin som finnes i matvarer er fosfatidyl -kolin (PC, lecithin), fritt kolin, fosfo kolin (PChol), glyserofosfo kolin (GPC) og sfingo myelin (SPM). Det finnes også mindre mengder Citikolin og acetylkolin.
Kolin, PChol og GPC er vannoppløselige kolinforbindelser, mens PC og SPM er fettløselige forbindelser.

Mange viktige oppgaver
Kolin har en rekke viktige oppgaver i kroppen. Kolin er en del av noen fosfo lipider (40–50% av fosfo lipidene i cellemembraner består av fosfatidyl kolin (PC)). Kolin er derfor svært viktig for cellenes helse. Kolin er viktig for celle signalering og transport . Kolin er også en del av surfakant i lungene.

Lipider og kolesterol
Videre spiller Kolin en sentral rolle i metabolisme og transport av lipider og kolesterol. Fosfatidylkolin utgjør 70–95% av fosfolipidene i lipoproteiner, og er nødvendig for sammensetning og utskillelse av «svært lav densitet lipoproteiner» (VLDL) i leveren.

Nevrotransmittor – ACh
Av kolin bygges den viktige nevrotransmitteren acetylkolin (ACh). ACh blir acetylert i kolinerge nevroner. ACh er en viktig nevrotransmitter. Den er med på å skape hukommelse og gi kontroll av muskler. Å bli gitt kolin før og etter fødsel, har vist seg å være viktig for nevroutvikling hos unge dyr.

Betain
Kolin er også forløperen til betain. I lever og nyre gjøres Kolin om til betain. Fra betain dannes ikke kolin. Betaine er med på å styre en celles helse.. Kolin og betain er spesielt viktige ved mangel på folat. Kolin bidrar, via betain, til å gjøre S-adenosyl-metionin (SAM-e) tilgjengelig. SAM-e er også viktig for mange ting i kroppen.

Folat
Folat synes også å være knyttet til Kolin. Mangel på folat fører til lavere nivåer av fosfatidyl kolin (PC) i blodet. Dette skjer til tross for nok Kolin i kostholdet.

Det kan være nødvendig med tilskudd av kolin
Selv om kolin kan lages i kroppen, kan det bli laget for lite av det, Kolin er derfor en viktig del av kostholdet. Kolin er derfor en viktig del av kostholdet. Kolin kommer stort sett fra mat. Det er ingen mat som slår stekt storfe lever når det gjelder mengde Kolin. Annen mat med høyt innhold av Kolin er typisk egg, ristet hvetekim, og rå soyabønner. Av grønnsaker er det brokkoli, rosenkål, og blomkål som har det høyeste innholdet av Kolin. Det er mye mer kolin i lever og egg, enn i grønnsaker.

Kolinmangel
Å få sykdom på grunn manglende Kolin er ikke vanlig. Mangel på kolin kan føre til lever- og muskelskader. Mangel på kolin i kosten kan føre til ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD).
Mengden Kolin i kostholdet som er nødvendig for å hindre skader og for å opprettholde normal organfunksjon varierer mellom mennesker. Det virker også som at det å utvikle NAFLD, på grunn av Kolinmangel, er påvirket av mikroorganismer i mage og tarm.

Øke nivå av kolin
Å øke nivå Kolin i hjernen gir bedre hukommelse og tenkning. Dette gjelder både for friske personer og for de med nevro -degenerative sykdom. Alzheimers og lignende kan nevnes blant disse. Citikolin er laget for å krysse blod / hjerne barriere, og der øke nivå av acetylkolin.

Redusere nivå av kolin
Å minke hvor mye Kolin som finnes i kroppen kan være bra ved Parkinsons. Her kan det å senke nivå av acetylkolin være en form for terapi. Dessverre fører mindre nivå av acetylkolin nivå også til dårlig hukommelse. Kolin gitt som Citikolin tilskudd til Parkinsons pasienter har allikevel bare gitt gode resultater i ved denne sykdom.

REFERANSER:
Dietary Reference Values for choline
https://en.wikipedia.org/wiki/Choline

%d bloggere liker dette: