Palmitoyletanolamid (PEA) ved Alzheimers sykdom

I løpet av det siste tiåret har flere studier vist at Palmitoyletanolamid (PEA) kan beskytte mot nevroflammasjon og nevrodegenerasjon. Dette tyder på at PEA kan ha et stort potensial som en ny tilleggsbehandling for nevrodegenerative lidelser, som for eksempel Alzheimer.

Neuroinflammasjon og synaptisk dysfunksjon ved Alzheimers ble opprinnelig betraktet som noe som oppstod som et tillegg til, eller parallelt med sykdommen. Imidlertid har ny kunnskap endret dette synet og peker på en kausal rolle for disse hendelsene i utviklingen av Alzheimers. Spesifikt er det nå godt etablert at patogenesen av Alzheimers inkluderer interaksjoner med immunologiske mekanismer / responser i hjernen.

Det virker som at nevroinflammasjon, oksidativt stress og synaptisk dysfunksjon er integrerte deler av Alzheimers utvikling, og ikke bare resultatet av skader Alzheimers forårsaker på nervesystemet. Slik sett virker forholdet mellom nevrodegenerasjon og nevoinflammasjon å være avhengig av hverandre. Dette tyder på at stoffer som er i stand til å virke mot begge disse prosessene kan være effektive terapeutiske midler ved Alzheimers sykdom.

I denne sammenhengen har endokannabinoid signalering og endokannabinoid-relaterte forbindelser vist å modulere de viktigste patologiske prosessene under tidlig Alzheimers, inkludert proteinfolding, nevoinflammasjon, eksitotoksisitet, mitokondriell dysfunksjon og oksidativt stress.

Både prekliniske og kliniske studier tyder på at Palmitoyletanolamid (PEA) kan være nyttig for mange terapeutiske områder som eksem, smerte.
Som kosttilskudd brukes PEA spesielt i forbindelse med dets smertestillende og betennelsesdempende egenskaper, og PEA har vist seg å både være trygt og godt tålt av pasientene.

I løpet av det siste tiåret viser flere studier at PEA kan beskytte mot nevroflammasjon og nevrodegenerasjon, og dermed tyde på at PEA har et stort potensial som en tilleggsbehandling for nevrodegenerative lidelser.

Prekliniske og kliniske undersøkelser støtter synet på PEA som et terapeutisk verktøy med stort potensial for effektiv behandling av forskjellige sykdommer, preget av nevrodegenerasjon og nevroflammasjon. I denne sammenhengen er de potensielle gunstige effekter av PEA påvist i flere in vitro og in vivo eksperimentelle modeller av Alzheimers sykdom.

Så vidt vi vet er de fleste kliniske studier av PEA hovedsakelig rettet mot å se på dette stoffets effekt på smerte eller betennelsestilstander. Det er svært få studier som tar sikte på å finne mulige positive effekter av PEA på lidelser i sentralnervesystemet hos mennesker, noen undersøkelser av dette er allikevel gjort.

En 67 år gammel pasient hadde ved begynnelsen av undersøkelsesperioden en mild hukommelsesnedsettelse (MCI), dette ble konstatert ved å bruke den spesifikke nevropsykologiske vurderingen, «inkludert oppmerksom matrise» (AM), Babcock Story Recall Test (BSRT), Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Trail Making Test (TMT), og verbal fluency tests (VFTs).

Etter en 3-måneders behandling med PEA og Lutein rapporterte pasienten om en ikke-signifikant kognitiv bedring, mens hennes nevropsykologiske evaluering var nesten normal etter en 9-måneders behandling (betydelig forbedring av RAVLT, AM og TMT i sammenligning med resultatene før behandlingsperioden).

En annen undersøkelse tok for seg 30 Parkinsons pasienter som ble behandlet med levodopa, og fant at PEA (600 mg i 1 år) senket sykdomsutviklingen og funksjonshemningen

Til tross for de åpenbare begrensingen i de nevnte prekliniske studier, betyr disse resultatene av de intensive eksperimentene at PEA er et potensielt terapeutisk middel som kan ha innvirkning på utvikling av Alzheimers, spesielt når sykdommen er i sin tidlige fase. Denne hypotesen støttes også av studier som demonstrerer hvor effektivt PEA-behandling er i å lindre symptomene til andre nevrodegenerative tilstander, som Parkinsons sykdom og multippel sklerose (MS).

I et dyreforsøk ble dyrene forbehandlet med PEA og Lutein, og dette reduserte kraftig inducerbar nitrogenoksydsyntase og glial fibrillært syrlig proteinuttrykk, gjenopprettet neuronal nitrogenoksidsyntase og hjerne neurotrofisk faktor og redusert apoptose. Sammenlagt viste resultatene tydelig at PEA og Lutein er i stand til å dempe AP-indusert astrocyttaktivering og å utøve en markant beskyttende effekt på gliaceller.

Disse funnene antyder at sammensetning av PEA og Lutein kan være en effektiv strategi for å støtte behandling av Alzheimers sykdom. Denne blandingen av PEA og Lutein er også vist å være lovende i forhold til Parkinsons sykdom.

Bivirkninger på grunn av PEA er ikke sett hos mennesker ved med doser opp til 1800 mg / dag.
PEA ar vist seg effektivt brukt på mennesker i en rekke kliniske settinger, og ingen av de kliniske forsøkene med PEA til nå har rapportert bivirkninger.

Beggiato S,  Tomasini M C,  Ferraro l. Palmitoylethanolamide (PEA) as a Potential Therapeutic Agent in Alzheimer’s Disease Front Pharmacol. 2019; 10: 821.

Paterniti I, Cordaro M, Campolo M, Siracusa R, Cornelius C, Navarra M, Cuzzocrea S, Esposito E. Neuroprotection by association of palmitoylethanolamide with luteolin in experimental Alzheimer’s disease models: the control of neuroinflammation. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2014;13(9):1530-41

Scuderi C,  Steardo L Neuroglial roots of neurodegenerative diseases: therapeutic potential of palmitoylethanolamide in models of Alzheimer’s disease. CNS & Neurological Disorders Drug Targets, 01 Feb 2013, 12(1):62-69

Di Paola,  Cuzzocrea S, Di Paola R. Vascular dementia and aliamides: A new approach for the future DOI: 10.15761/JTS.1000270

Scuderi C, Valenza M, Stecca C, Esposito, Carratù M R  &  Steardo L. Palmitoylethanolamide exerts neuroprotective effects in mixed neuroglial cultures and organotypic hippocampal slices via peroxisome proliferator-activated receptor-α Journal of Neuroinflammation volume 9, Article number: 49 (2012)

Enza Palazzo E, Livio Luongo L, Francesca Guida F, Vito de Novellis V, Serena Boccella S, Cristiano C, Marabese I, and Maione S. Role of N-Acylethanolamines in the Neuroinflammation: Ultramicronized Palmitoylethanolamide in the Relief of Chronic Pain and Neurodegenerative Diseases. NEUROPSYCHIARTY, Review Article – (2019) Volume 9, Issue 1

Scuderi C, Bronzuoli M R, Facchinetti R, Pace L, Ferraro L, Broad K D, Serviddio G, Bellanti F, Palombelli G, Carpinelli G, Canese R, Gaetani S, Steardo Jr L, Steardo L, & Cassano T.  Ultramicronized palmitoylethanolamide rescues learning and memory impairments in a triple transgenic mouse model of Alzheimer’s disease by exerting anti-inflammatory and neuroprotective effects. Translational Psychiatry volume 8, Article number: 32 (2018)

Beggiato S, Borelli A C,  Ferraro L, Tanganelli S, Antonelli T, Tomasini, M C. Palmitoylethanolamide Blunts Amyloid-β42-Induced Astrocyte Activation and Improves Neuronal Survival in Primary Mouse Cortical Astrocyte-Neuron Co-Cultures. Journal of Alzheimer’s Disease, vol. 61, no. 1, pp. 389-399, 2018

Beggiato S, Tomasini MC, Cassano T, Ferraro L Chronic Oral Palmitoylethanolamide Administration Rescues Cognitive Deficit and Reduces Neuroinflammation, Oxidative Stress, and Glutamate Levels in A Transgenic Murine Modelof Alzheimer’s Disease. J Clin Med. 2020 Feb 5;9(2).