Hydroksytyrosol

Hydroksytyrosol (HXT) er et ekstraordinært molekyl med mange klinisk dokumenterte gode effekter på helsen. HXT en svært sterk anti-oksidant. HXT demper betennelse. Virker å kunne motvirke kreft. Beskytter hud, øyne, med mere. Motvirker virus. Og ikke minst beskytter HXT hjertet.

Hydroksytyrosol (HXT) er et stoff som er av høy interesse for legemiddelindustrien. Mye på grunn av sine anti -inflammatoriske og anti -mikrobielle egenskaper. Men også på grunn av sin rolle som beskytter mot hjerte- og karsykdommer. Men det stopper ikke der. HXT beskytter også mot metabolsk syndrom. Og det har nevro -beskyttende, anti -tumor- og cellegift-modulerende effekter. Hydroksytyroslol NaturmedisinsentralenDette har ført til bred forskning på hvordan dette stoff virker i kroppen.

To patent som legemiddel
Interessen for HXT har til nå ført til to patenter. Et patent på et middel for å redusere inflammatorisk sykdom. Og et annet patent på et middel for å hindre HIV-infeksjon. EU-kommisjonen finansierer også forskning som skal teste effekten av HXT for å hindre HIV-infeksjon.

Kommer fra oliventreets blad
Hydroksytyrosol (HXT) kommer fra oliventreets blader. Det er et biprodukt når man lager olivenolje.

Superkraftig anti -oksidant
HXT regnes som den kraftigste anti -oksidant som er kjent, HXT er en ti ganger sterkere antioksidant enn grønn te. HXT er to ganger sterkere enn Q10.

Godkjente helsepåstander
EFSA (European Food & Safety Authority) har gitt tillatelse til å bruke flere helsepåstander om HXT. HXT beskytter hjertet og blodårene. HXT hjelper til et å ha normalt nivå av godt kolesterol. HXT virker mot forkalkning av årene. Bruk av HXT virker også på nivå av glutation i kroppen. Og det tilfører anti -oksidant enzym til fettvev.

Et enkelt molekyl som tas lett opp av kroppen
Hydroksytyrosol (HXT) har en enkel molekylstruktur, og er til stede i mange organer (f.eks. iris i øyet).
HXT er et amfipatisk molekyl. Det er både vannløselig og fettløselig. Dette gjør at HXT har høy bio-tilgjengelighet. Det blir lett tatt opp av kroppen, og det kan trenge lettere gjennom cellenes membran.

Hydroksytyrosol (HXT) når blodet på 15 til 20 minutter. Det elimineres 6 til 8 timer senere av nyrene og fordøyelsessystemet. Det finnes derfor ingen problemer med akkumulering eller giftighet.

Ingen bivirkninger
HXT har få eller ingen bivirkninger ved overdosering. HXT er svært lite giftig. Dette gjør at HXT kan brukes over tid. Av de fleste. At det også blir tatt så godt opp av kroppen gjør HXT til et spesielt nyttig stoff å bruke.

Mange effekter
HXT har stor effekt. Mye på grunn av det er en sterk anti- oksidant som beskytter celler. Men også på grunn av at HXT ligner på mange andre stoff vi har i kroppen. For eksempel dopamin.

Hva er det forsket på – hva er blitt funnet?
HXT har mange effekter, og er som nevnt forsket på i mange sammenhenger.

HXT er anti-inflammatorisk
Hydroksytyrosol (HXT) kan hemme COX (cyclooxygenase) og LOX (lipoxygenase) enzym fra arakidonsyre (ARA). Dette minker det oksidative stress som er vanlig ved betennelser.

For leddbrusk og ved osteoporose
HXT hjelper til å danne kondrocytter Dette er til nytte ved regenerering og reparasjon av brusk i leddene.

HXT hjelper også til med å forhindre osteoporose. Bruk av HXT har god effekt på å danne nytt ben, og på å få ben til å vokse.

Trening

HXT ved fysisk trening
Ved fysisk trening hjelper HXT til å øke produksjon av glutation. HXT er med på å minke hvor mye melkesyre som dannes. Muskelsvekkelsen på grunn av melkesyre kan derfor bli mindre.

HXT hemmer svulster og kreft
Som en sterk anti -okisdant virker HXT å kunne hemme utvikling av svulster og kreft.

Epidemiologiske studier viser at HXT kan ha beskyttende effekt mot flere typer kreft.

Stoff i oliven som hindrer kreft er funnet mange steder i kroppen. I bukspytt -kjertel, munn, svelg, tykktarm -rektum, prostata, og lunger. For å nevne noen av dem.

HXT endrer hvordan en svulst oppfører seg, og hemmer kreftcellers vekst. HXT kan få skadde celler til å drepe seg selv. HXT hemmer spredning av leukemiceller (HL60), adenokarsinom celler (HT29), humane tykktarmskreft celler (Caco-2 og HT115) og brystkreftceller (MCF10A, MDA- MB-231 og MCF7).

HXT ved Alzheimer, Parkinson og nevro-degenerativ skade
HXT beskytter mot skade på nerve – systemet og mot at mentale evner blir svekket. HXT er i stand til å krysse blod -hjerne barrieren. Og HXT kan derfor gjøre sin gode jobb også i hjernen. Svekket og skadet hjerne er typisk noe som kommer av alder og sykdom. Typisk sykdom er Alzheimer og Parkinsons. HXT beskytter i korthet hjerne -celler mot oksidativt stress som fører til skade på celler. Denne type celle skade har sammenheng med alder og flere typer nerve sykdom.

HXT er anti-mikrobiell og styrker immunforsvaret
Bruk av HXT har anti-mikrobiell effekt. HXT kan hjelpe til å unngå infeksjoner i luftveiene, tarmen og kjønnsorganene. HXT styrker immunforsvaret.

HXT hemmer vekst av bakterier hos mennesker. Bakterier som HXT har vist effekt mot inkluderer Clostridium perfringens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Yersinia sp., Shigella sonnei, og Helicobacter pylori.

HXT er antiviral/hemmer virus
HXT virker også mot virus. Også så farlig som HIV. HXT hemmer at virus kommer inn i cellen. Og det hemmer at viruset blir en del av cellen. Hvis det kommer seg inn.

HXT inaktiverer flere typer influensa A-virus. Blant annet typene H1N1, H3N2, H5N1 og H9N2.

Det virker som at HXT har effekt på den type virus som bruker en viral konvolutt/viral envelope. De fleste virus har virale konvolutter som sitt ytre lag når de befinner seg mellom celler.

HXT-behandlede influensavirus er sett på i elektronmikroskop. Man ser at viruset har endret seg. Det ligner ikke lenger et typisk influensa virus. Dette tyder på at strukturen til H9N2-viruset blir ødelagt av HXT. Viruset virker ikke lenger.

Det virker derfor som den antivirale effekten fra Hydroksytyrosol (HXT) er rettet mot viruset. Ikke selve cellen.

Hydroksytyrosol (HXT) er soppdrepende
HXT kan også drepe sopp. HXT er undersøkt brukt mot Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae og M.fermentans. Det virker også mot flere typer sopp som skader planter.

HXT beskytter øyet
HXT beskytter netthinnen. Dette er bra for øyets helse. Spesielt i ved regenerering av netthinne-pigment epitel. Men også ved makula-degenerasjon og glaukom (grønn stær) forårsaket av oksidativt skade.

Hydroksytyrosol (HXT) beskytter huden
HXT beskytter mot skade fra UV-stråler. Det minker pigmentering av huden. Og det beskytter mot ødem og erytem på grunn av for mye sol. HXT kan til og med være effektivt ved behandling av psoriasis.

HXT hemmer aldring
HXT har anti -aldring(/anti -aging) effekt. HXT gjør at kroppen lager mer av proteiner som hjelper celler å overleve. Men også annen effekt fra HXT hjelper til med å hindre skade fra alderdom.

Trygt å bruke i store doser over lang tid
Det er ikke funnet bivirkninger eller skadelige effekter fra høye doser av HXT. Hydroksytyrosol olivenolje Hverken ved akutt stor dose, eller etter lang tids bruk. Det er sett på en rekke kliniske tegn ved vurdering av giftighet. Det er ikke funnet noen negative effekter.

Videre forskning
Det må gjøres flere undersøkelser for bedre å kunne forstå hvordan HXT virker ved sykdom som kreft og AIDS. Dette vil gjøre tydelig viktige egenskaper ved dette spennende stoff. Dette kan også hjelpe til ved forebygging slik sykdom.


Referanser:

Robles-Almazana M., Pulido-Moran M, Moreno-Fernandez J, Ramirez-Tortosa C, Rodriguez-Garcia C, Quiles JL, Ramirez-Tortosa MC. Hydroxytyrosol: Bioavailability, toxicity, and clinical applications Food Research International. Volume 105, March 2018, Pages 654-667

Vilaplana-Pérez C, Auñón D, García-Flores L A, Gil-Izquierdo A. Hydroxytyrosol and Potential Uses in Cardiovascular Diseases, Cancer, and AIDS. Front Nutr. 2014; 1: 18.

Karković Marković A, Torić J, Barbarić M, Jakobušić Brala C. Hydroxytyrosol, Tyrosol and Derivatives and Their Potenial Effects on Human Health. Molecules. 2019 May; 24(10): 2001

Yamada K, Ogawa H, Hara A,  Yoshida Y, Yonezawa Y, Karibe K, Nghia Bui V, Yoshimura H, Yamamoto Y, Yamada M, Nakamura K, Imai K. Mechanism of the antiviral effect of hydroxytyrosol on influenza virus appears to involve morphological change of the virus. Antiviral research 83(1):35-44 · August 2009

Lorena Martínez, Gaspar Ros, and Gema Nieto* Hydroxytyrosol: Health Benefits and Use as Functional Ingredient in Meat. Medicines (Basel). 2018 Mar; 5(1): 13.

%d bloggere liker dette: