Hydroksytyrosol

Hydroksytyrosol (HXT) er et ekstraordinært molekyl med flere klinisk dokumenterte helseeffekter. Blant effektene fra HXT finner vi å være en anti-oksidant, å være betennelsesdempende, å kunne motvirke kreft, og å være en beskytter av hud, øyne, med mere.

Hydroksytyrosol (HXT) er et stoff som er av høy interesse for legemiddelindustrien på grunn av sine anti-inflammatoriske og anti-mikrobielle egenskaper, sin rolle i beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer, mot metabolske syndrom, og for dets nevro-beskyttende, antitumor– og cellegift-modulerende effekter. Hydroksytyroslol NaturmedisinsentralenInteressen for dette molekylet har ført til bred forskning på molekylets effekter i kroppen.

Interessen for Hydroksytyrosol (HXT) har foreløpig ført til to patenter, et patent for å redusere inflammatoriske sykdommer, og et patent for å forebygge HIV-infeksjon. EU-kommisjonen har også finansiert forskning som skal teste effekten av HXT ved forebygging av HIV-infeksjon.

Hydroksytyrosol (HXT) utvinnes fra oliventreets blader, og er et biprodukt ved produksjon av olivenolje. HXT regnes som den kraftigste anti-oksidant forbindelsene vi kjenner, HXT er for eksempel en ti ganger sterkere antioksidant enn grønn te, og den er to ganger sterkere enn ko-enzym Q10.

EFSA (European Food & Safety Authority) godkjente i 2012 at Hydroksytyrosol (HXT) fungerer som beskytter for det kardiovaskulære systemet (hjertet og blodårer), hindrer oksidasjon av LDL-kolesterol, opprettholder normal HDL-kolesterolkonsentrasjon i blodet, og forhindrer åreforkalkning. I tillegg kan bruk av HXT regulere glutation konsentrasjonen i kroppen, og tilfører anti-oksidant enzym til fettvev.

Hydroksytyrosol (HXT) har en enkel molekylstruktur, og er til stede i mange organer (f.eks. iris i øyet).
HXT er et amfipatisk molekyl (både vannløselig og fettløselig), noe som gjør at det har høy bio-tilgjengelighet (det blir lett tatt opp av kroppen), og at det lettere kan trenge gjennom cellenes membran.

Hydroksytyrosol (HXT) når blodet på 15 til 20 minutter, og elimineres 6-8 timer senere av nyrene og fordøyelsessystemet. Det finnes derfor ingen problemer med akkumulering eller giftighet.

På grunn av den spesielle Naturmedisinsentralen Hydroksytyrosol molekylstrukturen, den lave giftigheten, og de få bivirkninger ved overdosering, kan HXT brukes regelmessig over tid av de fleste.

HXT har stor effekt i organismen på grunn av den kraftige anti-oksidant beskyttelsen av celler, og dens strukturelle tilhørighet til noen forbindelser (for eksempel dopamin).

Anti-inflammatorisk
Hydroksytyrosol (HXT) kan hemme COX (cyclooxygenase) og LOX (lipoxygenase) enzymer av arakidonsyre (ARA), noe som reduserer den oksidative nedbrytningen som er karakteristisk for betennelser.

Leddbrusk og osteoporose
HXT stimulerer produksjonen av kondrocytter ved regenerering og reparasjon av leddbrusk.

HXT hjelper også til med å forhindre osteoporose fordi bruk av HXT har positive effekter på bendannelse og ben-vekst.

Trening

Fysisk trening
Under fysisk trening hjelper HXT til å øke produksjonen av glutation, og til å redusere produksjonen av melkesyre, og den påfølgende muskelsvekkelsen.

Svulster og kreft
På grunn av sammenhengen mellom cellulær oksidasjon, betennelse, og dannelse og utvikling av svulst, virker HXT å kunne motvirke utvikling av svulster og kreft.

Epidemiologiske studier har også antydet at HXT kan ha beskyttende effekter mot flere typer kreft.

HXT endrer en svulsts biosyntese og viser å hemme tumorcelle-proliferasjon. HXT har vist anti-proliferativ aktivitet, apoptotisk aktivitet og hemming av metastase av leukemiceller (HL60), adenokarsinom celler (HT29), humane tykktarmskreft celler (Caco-2 og HT115) og brystkreftceller (MCF10A, MDA- MB-231 og MCF7).

På samme måte er anti-tumoreffekter fra olivenderivater rapportert for forskjellige organer i kroppen, for eksempel bukspyttkjertelen, munnhulen, spiserøret, tykktarm-rektum, prostata, og lunge.

Alzheimer, Parkinson og nevro-degenerativ skade
Hydroksytyrosol (HXT) beskytter mot nevro-degenerativ skade og kognitiv svekkelse forbundet med alder, og sykdommer som Alzheimer og Parkinsons. Det skyldes at HXT Hydroksytyrosol Olventrebeskytter hjerneceller mot lipid-peroksydasjon (oksidativ nedbrytning av lipider som resulterer i celleskader) fordi HXT er i stand til å krysse blod-hjerne-barrieren.

Anti-mikrobiell og styrker immunforsvaret
Bruk av HXT har anti-mikrobiell effekt som kan hjelpe til å unngå infeksjoner i luftveiene, tarmen og kjønnsorganene – og HXT styrker immunforsvaret.

HXT hemmer veksten av bakterier hos mennesker, som Clostridium perfringens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Yersinia sp., Shigella sonnei, og Helicobacter pylori.

Antiviral/hemmer virus
I tillegg kan HXT virke mot virus som for eksempel HIV, ved å hemme inntrengning og integreringen av virus, både i og utenfor, celler.

HXT inaktiverer influensa A-virus inkludert typene H1N1, H3N2, H5N1 og H9N2.

Det virker som at mekanismen til den antivirale (mot virus) effekten av HXT kan kreve at viruset har en viral konvolutt/viral envelope (de fleste virus har virale konvolutter som sitt ytre lag når de befinner seg mellom vertsceller).

Elektronmikroskopisk analyse av HXT-behandlede influensavirus avdekket at de fleste strukturer som ble funnet i det behandlede viruset var atypiske for influensavirus. Disse observasjonene antyder at strukturen til H9N2-viruset kan bli forstyrret av HXT, slik at viruset «inaktiveres».

Det virker derfor som den antivirale effekten fra Hydroksytyrosol (HXT) er rettet mot viruset, og ikke selve cellen.

Hydroksytyrosol (HXT) er soppdrepende
HXT har også soppdrepende egenskaper og er undersøkt brukt mot Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae og M.fermentans, og flere typer sopp som skader planter.

HXT beskytter øyet
Hydroksytyrosol (HXT) beskytter netthinnen. Dette er gunstig for øyets helse, spesielt i forbindelse med regenerering av netthinne-pigment epitel, makula-degenerasjon og glaukom (grønn stær) forårsaket av oksidativt skade.

Hydroksytyrosol (HXT) beskytter huden
HXT beskytter mot UV-stråler, reduserer pigmentering av huden, og beskytter mot ødem og erytem forårsaket av overdreven sol-eksponering. HXT kan til og med være effektivt i behandling av psoriasis.

Anti-aldring
Hydroksytyrosol (HXT) har anti-aldrings(/anti-aging) effekter, og HXT stimulerer produksjonen av proteiner som fremmer cellenes overlevelse.

Det er ikke funnet bivirkninger eller Hydroksytyrosol olivenolje skadelige effekter av høye nivåer, hverken ved akutt dose eller etter langvarig bruk av Hydroksytyrosol (HXT). Vurdering av giftighet, eller fare ved bruk, inkluderte forskjellige kliniske tegn som grepstyrke, lokomotorisk aktivitet, matinntak, kroppsvekt, hematologi, klinisk biokjemi, patologi, organvekt og forskjellige undersøkelser med mikroskop. Det ble ikke funnet noen negative effekter.

Det må gjøres flere undersøkelser for bedre å kunne forstå virkningsmekanismene for Hydroksytyrosol (HXT) i forbindelse med sykdommer som kreft og AIDS. Dette vil tydeliggjøre viktige egenskaper ved dette spennende molekylet, noe som også kan hjelpe til ved forebygging av disse sykdommene.


Robles-Almazana M., Pulido-Moran M, Moreno-Fernandez J, Ramirez-Tortosa C, Rodriguez-Garcia C, Quiles JL, Ramirez-Tortosa MC. Hydroxytyrosol: Bioavailability, toxicity, and clinical applications Food Research International. Volume 105, March 2018, Pages 654-667

Vilaplana-Pérez C, Auñón D, García-Flores L A, Gil-Izquierdo A. Hydroxytyrosol and Potential Uses in Cardiovascular Diseases, Cancer, and AIDS. Front Nutr. 2014; 1: 18.

Karković Marković A, Torić J, Barbarić M, Jakobušić Brala C. Hydroxytyrosol, Tyrosol and Derivatives and Their Potenial Effects on Human Health. Molecules. 2019 May; 24(10): 2001

Yamada K, Ogawa H, Hara A,  Yoshida Y, Yonezawa Y, Karibe K, Nghia Bui V, Yoshimura H, Yamamoto Y, Yamada M, Nakamura K, Imai K. Mechanism of the antiviral effect of hydroxytyrosol on influenza virus appears to involve morphological change of the virus. Antiviral research 83(1):35-44 · August 2009

Lorena Martínez, Gaspar Ros, and Gema Nieto* Hydroxytyrosol: Health Benefits and Use as Functional Ingredient in Meat. Medicines (Basel). 2018 Mar; 5(1): 13.

One thought on “Hydroksytyrosol

Kommentarfeltet er stengt