Buplerum Falcatum – Chaihu/Chái Hú

Buplerum Falcatum har blitt brukt som en tradisjonell medisin i lang tid. Både rå-ekstrakter og isolerte stoffer fra planten har vist mange positive effekter, som blant annet å være anti-inflammatorisk, motvirke et korona-virus, og virke hemmende på kreftcellers utvikling.

Roten fra Buplerum Falcatum (Radix Bupleuri) har Bupleurum-falcatumblitt brukt som en medisin i mer enn 2000 år i Kina, Japan, Korea, og andre asiatiske land – hvor den ofte kalles Chaihu/Chái Hú eller 柴胡.

I følge forskjellig gammel kinesiske medisinsk litteratur kan Radix Bupleuri regulere utvendig og innvendig metabolisme, fjerne «ond varme», berolige leveren og fremme Yang og Qi (Qi er «livsenergi» eller «livskraft» i tradisjonell kinesisk medisin).

I Kina er den også en populær urt for å balansere kroppen og gi generelt velvære. I Korea og Japan blir planten ofte brukt til behandling av feber, smerter og betennelser forbundet med influensa og forkjølelse.

I løpet av de siste tiårene er det gjort mange undersøkelser av Radix Bupleuri for å finne ut av plantens mulige effekter.

Råekstrakter og rene forbindelser fra Radix Bupleuri har vist forskjellige typer aktivitet, som å være anti-inflammatorisk, febernedsettende, anti-mikrobiell, anti-viral, lever-beskyttende, nevro-beskyttende, immun-modulerende, og ha kreft-motvirkende egenskaper.

I tillegg viste Radix Bupleuri også tydelige effekter på membranfluiditeten til celler (fosfolipid molekylenes bevegelse i «lipid dobbel laget») – noe som er viktig i mange sammenhenger.

Anti-inflammatorisk
Radix Bupleuri har blitt mye brukt til behandling av flere typer kroniske betennelsessykdommer, og er vist å blant annet redusere lungeskade, ved å hemme nivået av flere skadelige stoffer.

Saikosaponiner fra Radix Bupleuri har viste anti-inflammatorisk aktivitet på forskjellige inflammatoriske prosesser og en rekke forskjellige allergiske betennelser.

Det er vist at saikosaponiner utøver forskning betennelsesdempende aktivitet via regulering av nikotinat- og nikotinamid-metabolismen samt arachidonsyre-metabolismen.
Saikosaponin a (SSa) er vist å ha en hemmende effekt på pro-inflammatoriske cytokiner.

Febernedsettende og anti-bakteriell
De febernedsettende og antibakterielle egenskapene til Radix Bupleuri er også rimelig godt dokumentert, og noe av mekanismen for den febernedsettende effekten er redegjort for.

Bakteriostatisk
Radix Bupleuri er vist å være bakteriostatisk (å hemme bakteriers vekst uten å drepe dem) i forhold til flere typer bakterier.

Anti-viral
Radix Bupleuri har en betydelig anti-virus effekt på akutte luftveisinfeksjoner av H1N1-influensavirus, og kan være gunstig ved behandling av kroniske betennelsestilstander som følge av av virusinfeksjon.

Det finnes ingen spesifikke behandlinger for koronavirus (CoV)-infeksjon, men det er funnet at saikosaponiner (A, B2, C og D), som er stoffer fra Bupleurum Falcatum, virker anti-viral mot koronavirus HCoV-229E (HCoV-229E ER IKKE COVID-19/SARS-CoV-2).

Leverbskyttende ved riktig dosering
Både rå og bearbeidet Radix Bupleri beskytter leveren mot forskjellige typer skader. Ved korrekt dosering kan Radix Bupleri trygt brukes sammenhengende over flere år uten noen form for skadevirkninger. Eventuelle skadevirkninger fra Radix Bupleri er reversible.

Immun-modulerende
Radix Bupleuri er immun-modulerende og flere av stoffene som er isolert fra planten viser positive effekt på mange deler av immunsystemet, som for eksempel lymfe-aktivitet, makrofager, lysomalt enzym, og T- og B-celler.

Svulster og kreft
Ekstrakter og forbindelser fra Radix Bupleuri er vist å også ha anti-kreft / anti-tumor effekt, og flere kinesiske medisinpreparater som inneholder Radix Bupleuri har tradisjonelt blitt brukt til behandling av svulster og kreft.

Autofagi
De beskyttende medisinske effektene av Radix Bupleuri kommer av at den fører til økt autofagi. Autofagi kan ses på som en måte å få fjernet «søppel» fra cellene på, men har mange viktige funksjoner utover det.

Autofagi forhindrer utviklingen av forskjellige sykdommer cellersom for eksempel nevronal degenerasjon, inflammatorisk tarmsykdom, aldring og kreft. Gjennom eksperimenter med fluer har forskere klart å vise at økt nivå av autofagi gir lengre levetid.

Den autofagiske effekten av Radix Bupleuri spilte en viktig rolle i å lindre lever sykdom relaterte symptomer gjennom anti-inflammatoriske, organbeskyttende og «søppelfjerning»-funksjoner.
Videre kommer anti-kreft effekten fra Radix Bupleuri fra dens påvirkning på autofagi-prosessen.

Radix Bupleuri har også vist seg å være en effektiv behandling mot depresjon via autofagi.

Diverse andre effekter
Radix Bupleuri har en sterk aktiverende effekt på CYP2E1, CYP2D6 og CYP3A4, noe som kan føre til potensielle plantemedisin interaksjoner.
Radix Bupleuri ble vist å være en rimelig kraftig av hemmer ß-glukuronidase.
I et dyreforsøk med epileptiske rotter, reduserte Saikosaponin A fra Radix Bupleuri, anfallets alvorlighetsgrad og varighet betydelig, forsinket anfallene, samt nedregulerte cytokineruttrykk.
Saikosaponin A reduserer opptak av lipoprotein og øker kolesterol -utstrømningen.
Saikosaponin C utøver en kraftig effekt på navle-venens endotel-cellers (HUVECs) levedyktighet og vekst. Videre induserte Saikosaponin C også migrasjon av endotelceller og dannelse av kapillærrør.
Saikosaponin C er vist å ha hemmende virkning mot Alzheimers sykdom (AD), og undersøkelser indikerer at Saikosaponin C kan være et nytt terapeutisk verktøy for å behandle AD og andre nevrodegenerative sykdommer.
Stoffer fra fra Radix Bupleuri har vist antidepressiv aktivitet ved å hemme gjenopptak av serotonin, norepinefrin og dopamin. Denne mekanismen kan medieres ved å øke nivået av monoaminer, spesielt 5-HT og NE.
Saikosaponin A og Saikosaponin D viser anthelmintisk aktivitet (Helminter er innvollsormer som snylter i menneske- og dyreorganismen. Anthelmintika forgifter innvollsorm uten å skade vertsorganismens celler).

Radix Bupleuri kan overdoseres, men ved riktig bruk er det ikke vist noe særlig bivirkninger fra bruk. Bupleurum regnes som trygg å innta i opptil 5 år.

Graviditet og amming: Det er ikke nok pålitelig informasjon om sikkerheten ved å ta bupleurum hvis du er gravid eller ammer. Hold deg på den sikre siden og unngå bruk.

«Autoimmune sykdommer» som multippel sklerose (MS), lupus (systemisk lupus erythematosus, SLE), revmatoid artritt (RA) eller andre tilstander: Bupleurum kan føre til at immunforsvaret blir mer aktivt, og dette kan øke symptomene av autoimmune sykdommer. Hvis du har en av disse forholdene, er det best å unngå å bruke bupleurum.

Blødningsforstyrrelser: Kjemikalier i bupleurum, kalt saikosaponiner, kan redusere blodproppene. I teorien kan det å ta bupleurum gjøre blødningsforstyrrelser verre.

Diabetes: Overvåk blodsukkeret ditt nøye hvis du har diabetes og bruker bupleurum. Dosen av diabetesmedisinen din kan trenge å bli endret.


Yang F,  Dong X, Yin X,  Wang W,  You L,  og Ni J. Radix Bupleuri: A Review of Traditional Uses, Botany, Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology. Biomed Res Int. 2017; 2017: 7597596.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5448051/

Lin L-T, Hsu W-C, og Lin C-C. Antiviral Natural Products and Herbal Medicines. J Tradit Complement Med. 2014 Jan-Mar; 4(1): 24–35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4032839/#ref14

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-650/bupleurum

https://sml.snl.no/bakteriostatisk

https://no.wikipedia.org/wiki/Autofagi

%d bloggere liker dette: