Haritaki – Terminalia chebula

Frukten av Terminalia chebula (Haritaiki) har mange helsemessige fordeler, og har vært brukt som tradisjonell medisin og til hjemmebehandling av forskjellige plager helt siden antikkens tider.

Tradisjonelle urtemedisiner er en viktig ressurs for oppdagelsen av moderne medisiner, og under gjennomgang av en rekke medisinske planter ble det oppdaget at en av de mest respekterte tradisjonelle medisinplantene fra India, Haritaki (हरीतकी) eller Terminalia chebula (T. chebula), hadde en rekke medisinske effekter.

Haritaki viste seg å være en av de mest allsidige medisinske plantene som finnes, og planten har et bredt spekter av medisinske effekter. Denne allsidige planten er en unik kilde til mange forskjellige typer stoffer, men det er allikevel ikke utført mange kliniske studier av planten, som synes å være spesielt effektiv i forhold til multiresistente bakterier og sopp.

Tradisjonelt er Haritaki brukt ved kronisk diaré, «nervøs svakhet», og «nervøs irritabilitet», og fremmer kraften til fem forskjellige sanser. Haritaki er adjuvans (modifiserer og forsterker effekten av andre midler) ved blødninger og er bra for kronisk hoste, sår hals og astma. Haritaki er også nyttig for nyrenene, ved smertefull vannlating, manglende vannlating, hudlidelser, allergier, urtikaria (elveblest), og andre erytematøse lidelser (utslett).

Haritaki er et mild avføringsmiddel, regulerer magen og er krampeløsende. Planten er nyttig ved infeksjon i øyet, hemoroider, karies, blødende tannkjøtt og sår i munnhulen. Haritaki er betennelsesdempende, smertestillende, og er rensende og helbredende for sår. Den er en god astringent (sammentrekkende) middel ved løst tannkjøtt. Haritaki er bra å for å øke appetitten, virker som et prokinetisk fordøyelseshjelpemiddel (får magen/tamene til å bevege seg), og er leverstimulerende.

Haritaki er rik på blant annet tanniner (ca. 32% -34%), fenoliske stoffer, fruktose, aminosyrer, ravsyre, og betasitosterol. Vider er flavonol, glykosider, triterpenoider, chebulin og andre fenoliske forbindelser, tolv forskjellige fettsyrer, og forskjellige triterpenoid-glykosider blant andre stoffer som er isolert fra panten.

På grunn av alle de forskjellige stoffene i Haritaki, er listen over mulige effekter lang. Haritaki regnes blant annet som å ha farmakologiske effekter som er relevante for demensbehandling og Alzheimers sykdom.

Anti-allergisk aktivitet
Haritaki har vist å kunne ha sterk anti-allergisk aktivitet.

Antioksidant- og antiaging
Haritaki viste sterke anti-oksidant- og «anti-aging»- effekter. Den sterke anti-oksidant virkningen kan spille en rolle i behandlingen av aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers sykdom.

GaneshaAntimutagenisk, radiobeskyttende og kjemopreventiv aktivitet
Anti-mutagen (motvirker stoffer som kan forårsake svulst og kreft) virkning fra Haritaki er dokumentert. Skade fra gamma-stråling ble hemmet, og planten har vist kjemo-preventiv effekt (systemisk behandling i tidlige stadier av kreftutvikling for å redusere kreftforekomst) .

Antidiabetisk og nyrebeskyttende aktivitet
Haritaki frukt og frø viste doseavhengig reduksjon i blodsukker i både kortvarige og langvarig studier, og hadde også beskyttende effekt på nyrene.

Anti-bakteriell aktivitet
T. chebula (Haritaki) viste anti-bakteriell aktivitet mot et stort antall skadelige bakterier, som for eksempel uønskede tarmbakterier.
Haritaki er effektivt i å hemme Helicobactor pyroli, en bakterie som er knyttet til gastritt, magesår og magekreft.
Haritaki viste anti-mikrobiell effekt mot meticillinresistent Staphylococcus aureus, og hemmet sterkt veksten av Streptococcus mutans i spyttet (denne bakterien er sterkt knyttet til tannråte). Haritaki har også veksthemmende virkning på Salmonella typhi, Klebsiella, Shigella, og vist sterk antibakteriell aktivitet mot multiresistent E. coli.

Antikolinesterase effekt
Antikolinesterase effekt av Haritaki er vist i mange undersøkelser. Dette gjør planten nyttig ved alle former for sykdommer hvor det er behov for økte nivåer av acetylkolin.

Antiviral effekt
Haritaki er også nyttig ved seksuelt overførbare sykdommer og AIDS. Haritaki inneholder fire immunsviktvirus type 1 (HIV-1) integrasehemmere (stoffer som hemmer viruset) , og tre andre stoffer som også spiller en viktig rolle for hemming av HIV-1. Haritaki har også hemmende aktivitet på retrovirus.

Haritaki beskytter epitelceller mot influensa A-virus, og har effekt på herpes simplex-viruset. Haritaki var effektiv til å hemme replikasjonen av cytomagalovirus, og det ble konkluderte med at det kan være gunstig for forebygging av CMV-sykdommer. Tanniner fra Haritaki er også effektive mot potetvirus X på poteter.

Haritaki var effektiv til å stoppe infeksjon med humant cytomegalovirus (HCMV), hepatitt C-virus (HCV), dengue-virus (DENV), meslingevirus (MV) og respirasjonssyncytialvirus (RSV), på en doseavhengig måte. Videre hemmet Haritaki virusfesting, penetrering og spredning, i forskjellige grader for hvert virus.

Antiprotozoal effekt
En kombinasjon av T. chebula og fire andre botaniske stoffer (Boerhavia diffusa, Berberis aristata, Tinospora cordifolia og Zingiber officinale) hadde en maksimal kurhastighet på 73% i eksperimentell amoebisk lever-abscess i hamstere og 89% i eksperimentell caecal amoebiasis hos rotter som viser dets antiamoebiske aktivitet mot Entamoeba histolytica. Acetoneekstraktet av T. chebula frø viste anti plasmodial aktivitet mot Plasmodium falciparum.

Antiinflammatorisk og antiartrittisk effekt
Haritaki er vist å være anti-inflammatorisk og hemmet oppstart og utvikling av leddgikt.

Adaptogene og anti-anafylaktiske effekt
Haritaki er en av seks ayurvediske (Indisk medisin) urter som ble prøvd på dyr for å teste deres adaptogene effekter. Alle de seks tradisjonelle plantene var i stand til å hjelpe dyrene mot en rekke forskjellige stressorer. Dessuten viser dyreforsøk at Haritaki ble gitt etter anafylaktisk sjokk, ble histamin nivåene redusert, noe som viser Haritakis kraftige anti-anafylaktiske virkning.

Antispasmodisk effekt
En av de mange studiene av Haritaki viste dens antispasmodiske (krampeløsende) egenskaper ved å redusere unormalt blodtrykk og å redusere tarmspasmer, noe som bekrefter den tradisjonelle bruken ved spastisk kolon og andre tarmsykdommer som for eksempel IBS (irritabel tarm syndrom).

Antikaries effekt
Haritaki hadde kraftig hemmende effekt på vekst og oppsamling av Streptococcus mutans (tannråte bakterie) i opptil 90 minutter etter skylling.

Anti-alderdom og Cytoprotektiv effekt
Stoffer fra Haritaki blokkerer forskjellige cytotoksiske (celleskadelige) effekter fra skadelige stoffer. Granulateksocytose (hvor NK-celler danner celledreper stoffer som respons) ble også blokkert. ung kvinneHaritaki viser betydelig cytoprotektiv (cellebeskyttende) effekt mot skader fra UV-stråling. Haritaki ser også ut til å ha en cytoprotektiv effekt på mageslimhinnen, ha cytoprotektiv effekt i forhold til oksidativt stress. Haritakis hemmende effekt på cellulær aldring er også dokumentert.
Haritakis hemmende effekt på cellulær aldring er også dokumentert, og dette blir tilskrevet den hemmende effekten av Haritaki på den aldersavhengige forkortelsen av telomerlengden (anti alderdom).

Gastrointestinal motilitet forbedrer og anti-ulcerogenic effekt
Den tradisjonelle bruken av Haritaki som avføringsmiddel er godt etablert, og Haritaki har vist å øke tømmingstiden for magen. Denne effekten ser ut til å være balansert med en beskyttende effekt på mage-tarmslimhinnen og tolvfingertarm sår.

Leverbeskyttende effekt
Haritaki viser sterk lever-beskyttende aktivitet og forhindrer nedsatt leverfunksjon.

Hjertebeskyttende effekt
Forbehandling av Haritaki-ekstrakt ble funnet å lindre effekten av hjerteskader hos rotter. Det har også blitt vist at Haritaki har hjertebeskyttende aktivitet i en froskehjertemodell.

Hypolipidemisk og hypokolesterolemisk effekt
Kolesterolsenkende effekt i forbindelse med aterosklerose fra Haritaki-ekstrakt er dokumentert.

Immunmodulatorisk effekt
Ekstrakt av Haritaki ga en økning av blodets antistoffer, og forsinket en type overfølsomhet hos mus. Ekstrakt av Haritaki stimulerte cellenes immunforsvar hos gyldne hamstere (Mesocricetus auratus).

Nevrobeskyttende
Haritaki-ekstrakter har nevrobeskyttende effekter mot nevron-skader i hippocampus, noe som er viktig i forbindelse med Alzheimers sykdom og demens.

Soppdrepende aktivitet
Ekstrakt av Haritaki viste soppdrepende aktivitet mot et antall dermatofytter og gjærsopper. Haritaki er blant annet effektivt mot den patogene gjæren Candida albicans (også resistent variant), dermatofytten Epidermophyton floccosum. Harataki har også effekt på noen dermatofytter som ofte knyttet til dyr.

Sårhelende aktivitet
Haritaki brukt på hud-sår hos rotter viste at Haritaki-behandlede sår ble helet raskere.

Det er ikke utført mange kliniske studier av Haritaki, men munnskylling med ekstrakt av Haritaki ble funnet å redusere både totale antall bakterier og streptokokker i spyttprøver.
Det er også utført en kortvarig klinisk studie på pasienter med lett forstoppelse, og Haritaki øker avføringen.
I tillegg har noen ayurvediske (Indiske) medisiner, med Haritaki som en av bestanddelene, blitt utsatt for kliniske studier angående deres virkning på forstoppelse, mental og fysisk funksjonshemning, tett nese i forbindelse med allergi, og mentalt stress. I alle tilfeller viste medisiner som inneholdt Haritaki, gode effekter i de behandlede gruppene, sammenlignet med kontrollpasienter.

Vurdering av giftighet
Haritaki viser ingen cellulær toksisitet, og har ingen kreftfremkallende effekt, men vil tvert i mot kunne redusere den kreftfremkallende effekten fra bly- og aluminium.
Haritaki øker cellenes motstandskraft mot direkte-virkende kreftfremkallende stoffer. All forskning viser at Haritaki er trygt å bruke, og som kan brukes som et daglig medikament.


Anwesa Bag, Subir Kumar Bhattacharyya, and  Rabi Ranjan Chattopadhyay. The development of Terminalia chebula Retz. (Combretaceae) in clinical research. Asian Pac J Trop Biomed. 2013 Mar; 3(3): 244–252.

Liang-Tzung Lin,1,2Ting-Ying Chen,3Song-Chow Lin,4Chueh-Yao Chung,5Ta-Chen Lin,6Guey-Horng Wang,7Robert Anderson,2,8Chun-Ching Lin,3,5 and  Christopher D Richardson. Broad-spectrum antiviral activity of chebulagic acid and punicalagin against viruses that use glycosaminoglycans for entry. BMC Microbiol. 2013; 13: 187.

Amir R. Afshari, 1 Hamid R. Sadeghnia, 1 , 2 and  Hamid Mollazadeh 2 , *. A Review on Potential Mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer’s Disease. Adv Pharmacol Sci. 2016; 2016: 8964849.