Hopp til innholdet

Haritaki – Terminalia chebula

Haritaiki har vært brukt som medisinsk urt siden antikkens tider. Og den brukes fremdeles. Dette er ikke uten grunn. Haritaki har nemlig mange gode effekter på helsen.

Tradisjonelle urtemedisiner er en viktig kilde for å finne ny medisin. Haritaki (हरीतकी) er en plante som har vært brukt mye. Og har vært brukt i lang tid, mot mange plager. Den er en av de eldste og mest brukte medisinplantene fra India, Planten er nøye undersøkt, og det er funnet mange medisinske effekter fra den.

Haritaki viser seg å være en av de mest allsidige plantene som finnes. Planten er en unik kilde til mange typer stoff. Og den har vært brukt lenge. Det er allikevel ikke blitt gjort så mange kliniske studier av planten. Haritaki virker å være ekstra bra når det gjelder multi resistente bakterier og sopp. Men egenskapene er mange.

Tradisjonelt er Haritaki brukt ved kronisk diaré, «nervøs lidelse». Den er bra for kronisk hoste, sår hals og astma. Haritaki er også bra for nyrene. Ved smertefull eller manglende vannlating. Den er bra for sykdom på hud. Mot allergier. Og mot mange typer utslett.

Haritaki er et mildt avføringsmiddel. Den virker virker som et pro -kinetisk fordøyelseshjelpemiddel (får magen / tamene til å bevege seg). Den regulerer magen og demper krampe.
Planten er også nyttig ved infeksjon i øyet. Den hjelper mot hemoroider.
Den er god for munnen. Mot karies, blødende tannkjøtt og sår i munnhulen.
Haritaki demper betennelse. Og den demper smerte. Den renser og heler sår.
Den er en god astringent (sammentrekkende) middel ved løst tannkjøtt.
Haritaki er også bra å for å øke appetitten.

Haritaki er rik på tanniner (ca. 32% -34%). Men den inneholder mange andre stoff. Listen er lang.

Det er alle de forskjellige stoff i planten som gir den så mange effekter. Dette er også en lang liste. Haritaki kan faktisk også være bra ved demens, og ved Alzheimers sykdom.

Anti-allergisk
Haritaki demper allergi.

Antioksidant- og antiaging
Haritaki er en sterk anti -oksidant. Dette gjør at planten kan hemme aldring (anti -aging middel). Og kan være et nyttig middel ved Alzheimers sykdom.

GaneshaAntimutagenisk, radiobeskyttende og kjemopreventiv aktivitet
Haritaki er vist å være anti-mutagen. Det vil si at den hemmer stoffe som kan føre til svulst og kreft. Den minker også skade fra gamma -stråling.
Haritaki er vist å være kjemo-preventiv. Den kan brukes i tidlig stadie av kreft for å redusere kreftforekomst.

Antidiabetisk og nyrebeskyttende aktivitet
Haritak senker blodsukker. Den beskytter også nyrene mot skade.

Anti-bakteriell aktivitet
Haritaki er anti-bakteriell og anti -mikrobiell. Den virker mot mange skadelige bakterier. Uønskede tarmbakterier kan nevnes. Et eksempel er multi -resistent E. coli.
Haritaki er god til å hemme H. pyroli. Denne bakterien er knyttet til gastritt, magesår og kreft i mage.
Planten virker også godt mot resistente gule stafylokokker.
Haritaki hemmer sterkt vekst av S. mutans i spyttet. S. mutans i munnen er med på å skape tannråte.
Haritaki hemmer vekst av S. typhi, Klebsiella, og Shigella.

Antikolinesterase effekt
Antikolinesterase effekt av Haritaki er vist i mange ganger. Dette gjør planten nyttig ved alle former for sykdom hvor det er behov for økt nivå av acetylkolin.

Antiviral effekt
Haritaki hemmer også retrovirus. Haritaki er nyttig ved seksuelt overførbar sykdom, og AIDS. I Haritaki finnes syv stoff som hemmer HIV-1 virus.

Haritaki beskytter mot influensa A -virus, og har effekt mot herpes. Haritaki er god til å hemme at cytomagalovirus, får formere seg. Planten kan derfor være bra til å forebygge CMV-sykdommer. Stoff fra Haritaki er også effektive mot virus på poteter.

Haritaki stopper også infeksjon av mange andre typer virus. Den stopper hepatitt C-virus (HCV), dengue-virus (DENV), meslingevirus (MV) og respirasjonssyncytialvirus (RSV). Dette skjer på en doseavhengig måte. Haritaki hemmer at virus får festet seg, hemmer at virus kommer inn i cellen, og hemmer at virus får spredt seg.

Antiprotozoal effekt
En kombinasjon av T. chebula og fire andre botaniske stoffer (Boerhavia diffusa, Berberis aristata, Tinospora cordifolia og Zingiber officinale) hadde en maksimal kurhastighet på 73% i eksperimentell amoebisk lever-abscess i hamstere og 89% i eksperimentell caecal amoebiasis hos rotter som viser dets antiamoebiske aktivitet mot Entamoeba histolytica. Acetoneekstraktet av T. chebula frø viste anti plasmodial aktivitet mot Plasmodium falciparum.

Antiinflammatorisk og antiartrittisk effekt
Haritaki er vist å være anti -inflammatorisk. Den demper betennelser. Haritaki hemmet start og utvikling av leddgikt.

Adaptogene og anti-anafylaktiske effekt
Haritaki er en av seks ayurvediske (Indisk medisin) urter som ble prøvd på dyr for å teste deres adaptogene effekter. Alle de seks tradisjonelle plantene var i stand til å hjelpe dyrene mot en rekke forskjellige stressorer. Dessuten viser dyreforsøk at Haritaki ble gitt etter anafylaktisk sjokk, ble histamin nivåene redusert, noe som viser Haritakis kraftige anti-anafylaktiske virkning.

Antispasmodisk effekt
En av de mange studiene av Haritaki viste dens antispasmodiske (krampeløsende) egenskaper ved å redusere unormalt blodtrykk og å redusere tarmspasmer, noe som bekrefter den tradisjonelle bruken ved spastisk kolon og andre tarmsykdommer som for eksempel IBS (irritabel tarm syndrom).

Antikaries effekt
Haritaki hadde kraftig hemmende effekt på vekst og oppsamling av Streptococcus mutans (tannråte bakterie) i opptil 90 minutter etter skylling.

Anti-alderdom og Cytoprotektiv effekt
Stoffer fra Haritaki blokkerer forskjellige cytotoksiske (celleskadelige) effekter fra skadelige stoffer. Granulateksocytose (hvor NK-celler danner celledreper stoffer som respons) ble også blokkert. ung kvinneHaritaki viser betydelig cytoprotektiv (cellebeskyttende) effekt mot skader fra UV-stråling. Haritaki ser også ut til å ha en cytoprotektiv effekt på mageslimhinnen, ha cytoprotektiv effekt i forhold til oksidativt stress. Haritakis hemmende effekt på cellulær aldring er også dokumentert.
Haritakis hemmende effekt på cellulær aldring er også dokumentert, og dette blir tilskrevet den hemmende effekten av Haritaki på den aldersavhengige forkortelsen av telomerlengden (anti alderdom).

Gastrointestinal motilitet forbedrer og anti-ulcerogenic effekt
Den tradisjonelle bruken av Haritaki som avføringsmiddel er godt etablert, og Haritaki har vist å øke tømmingstiden for magen. Denne effekten ser ut til å være balansert med en beskyttende effekt på mage-tarmslimhinnen og tolvfingertarm sår.

Leverbeskyttende effekt
Haritaki viser sterk lever-beskyttende aktivitet og forhindrer nedsatt leverfunksjon.

Hjertebeskyttende effekt
Forbehandling av Haritaki-ekstrakt ble funnet å lindre effekten av hjerteskader hos rotter. Det har også blitt vist at Haritaki har hjertebeskyttende aktivitet i en froskehjertemodell.

Hypolipidemisk og hypokolesterolemisk effekt
Kolesterolsenkende effekt i forbindelse med aterosklerose fra Haritaki-ekstrakt er dokumentert.

Immunmodulatorisk effekt
Ekstrakt av Haritaki ga en økning av blodets antistoffer, og forsinket en type overfølsomhet hos mus. Ekstrakt av Haritaki stimulerte cellenes immunforsvar hos gyldne hamstere (Mesocricetus auratus).

Nevrobeskyttende
Haritaki-ekstrakter har nevrobeskyttende effekter mot nevron-skader i hippocampus, noe som er viktig i forbindelse med Alzheimers sykdom og demens.

Soppdrepende aktivitet
Ekstrakt av Haritaki viste seg å drepe flere typer av sopp på huden. Den dreper også gjærsopper som Candida albicans. Også mot den resistente typen av Candida har Haritaki vist seg å være god.

Sårhelende aktivitet
Haritaki brukt på hud-sår hos rotter viste at Haritaki-behandlede sår ble helet raskere.

Det er ikke utført mange kliniske studier av Haritaki, men munnskylling med ekstrakt av Haritaki ble funnet å redusere både totale antall bakterier og streptokokker i spyttprøver.
Det er også utført en kortvarig klinisk studie på pasienter med lett forstoppelse, og Haritaki øker avføringen.
I tillegg har noen ayurvediske (Indiske) medisiner, med Haritaki som en av bestanddelene, blitt utsatt for kliniske studier angående deres virkning på forstoppelse, mental og fysisk funksjonshemning, tett nese i forbindelse med allergi, og mentalt stress. I alle tilfeller viste medisiner som inneholdt Haritaki, gode effekter i de behandlede gruppene, sammenlignet med kontrollpasienter.

Trygg å bruke
All forskning viser at Haritaki er trygt å bruke. Den kan brukes daglig. Planten har ingen kreftfremkallende effekt. Den vil kunne minke kreftfremkallende effekt fra bly og aluminium.
Haritaki øker cellenes motstandskraft mot kreftfremkallende stoff.


Anwesa Bag, Subir Kumar Bhattacharyya, and  Rabi Ranjan Chattopadhyay. The development of Terminalia chebula Retz. (Combretaceae) in clinical research. Asian Pac J Trop Biomed. 2013 Mar; 3(3): 244–252.

Liang-Tzung Lin,1,2Ting-Ying Chen,3Song-Chow Lin,4Chueh-Yao Chung,5Ta-Chen Lin,6Guey-Horng Wang,7Robert Anderson,2,8Chun-Ching Lin,3,5 and  Christopher D Richardson. Broad-spectrum antiviral activity of chebulagic acid and punicalagin against viruses that use glycosaminoglycans for entry. BMC Microbiol. 2013; 13: 187.

Amir R. Afshari, 1 Hamid R. Sadeghnia, 1 , 2 and  Hamid Mollazadeh 2 , *. A Review on Potential Mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer’s Disease. Adv Pharmacol Sci. 2016; 2016: 8964849.