Hopp til innholdet

Osteoporose og Hydroksytyrosol (HXT)

Inntak av olivenolje er knyttet til bedre skjeletthelse. Hydroksytyrosol (HXT) er det stoffet fra oliven som virker å ha størst effekt på å danne og holde ved like bein. Forskning anbefaler derfor HXT i forbindelse med osteoporose.

Olivenolje har mange positive effekter på helsen, og HXT er et spesielt viktig stoff fra oliven. Den gode effekt HXT har på hjerte og blodårer. er medisinsk bevist. Det er også vist at HXT dreper mange typer bakterier og virus.

HXT er ikke bare den sterkeste antioksidant fra oliven, den er også den sterkeste som er funnet. De siste årene har har HXT fått økende oppmerksomhet på grunn av mange medisinske effekter. HXT blir også sett på når det gjelder nye måter å hemme aldring på.

Flere studier viser at polyfenoler (viktige stoff i planter) fra oliven kan ha sterk effekt på det å danne, og holde ved like bein. HXT har vist spesielt sterk effekt på dette. HXT kan derfor forhindre tap av bein.

OSTEOPOROSE
At skjelettet blir dårligere på grunn av aldring er et stort helseproblem over hele verden. Dette blir ofte omtalt som osteoporose,

Osteoporose er en feil i det som kan kalles en stadig bygging og nedbryting av bein. Dette er en naturlig del i kroppens vedlikehold av bein. Ved osteoporose blir det brutt ned mer bein en det dannes nytt bein, noe som fører til tap av bein.

Normal beinvekst (bein-homeostase/bein-balanse), skjer i en byggeprosess hvor tre typer beinceller deltar. Den ene typen celle danner bein (osteoblast), den andre type celle bryter bein ned (osteoklast). Den tredje type beincelle heter osteocytt, og denne type celle gjør flere ting.

Mangel på kjønnshormon er den viktigste grunn til osteoporose. Betennelse og oksidativt stress er også sett på som å være med i utvikling av denne sykdom. Studier har vist at hvor mye mineraler som finnes i bein, henger sammen med som kalles oksidativ status. Mat som er anti-oksidativ og anti-inflammatorisk hjelper derfor til med å kunne ha en normal beinvekst.

OSTEOPOROSE OG OLIVEN
Noe mat beskytter mot osteoporose. Blant denne typen mat er det vist at bruk av oliven, olivenolje, og polyfenoler fra oliven forbedrer beinhelsen. Mange studier av celler, dyr og mennesker har sett på hvordan oliven er bra bein.

Studier av mennesker
Hos mennesker er det vist at daglig bruk av olivenolje kan hindre at beintetthet blir mindre, og gjøre at nytt bein dannes bedre. Samlet sies det at oliven, olivenolje og polyfenoler fra oliven, er mulige kosttilskudd for å hindre osteoporose blant eldre.

Studier av dyr
Studier av dyr viser at oliven, olivenolje og polyfenoler fra oliven kan gi bedre bein helse. Dette gjelder spesielt ved betennelse. De gode effektene fra disse stoffene på bein, kan komme av deres evne til å minke oksidativt stress og inflammasjon.

Tilskudd av ekstra jomfru eller raffinert olivenolje (19% av dietten) hos griser i vekst gjorde at beintetthet økte kraftig hver dag. Å bytte ut fett i maten til mus med olivenolje, økte musens lårbein lengde og volum. Byttet i diett økte også bein tetthet og mengde av mineraler.

Cellestudier
Studier av celler viser at polyfenoler fra oliven øker bygging av bein, og minker hvor mye av beinet som brytes ned.

Middelhavsdietten
Å spise det som kalles middelhavs-dietten gjør at bein ikke brekker så lett. Dette er funn fra en stor europeiske undersøkelsen av kreft og ernæring. I undersøkelsen deltok 188 795 forsøkspersoner som ble fulgte i ni år.

Middelhavs-dietten gav også økt opptak av kalium, og, kroppen beholdt kaliumet bedre. For eldre menn gjorde en middelhavs-diett, med ekstra olivenolje, at det ble bygget mer bein. De som ikke fikk denne dietten fikk ikke denne forbedringen.

OLIVEN
Stoff fra oliven er vist å kunne virke mot flere sykdommer. Blant disse finner vi kreft, åreforkalkning, høyt kolesterol og osteoporose.

Hydroksytyrosol (HXT), tyrosol, og oleuropein, er viktige stoff i oliven. Flere undersøkelser har sett på hvordan disse stoffene virker på bein. HXT og oleuropein virker å ha god effekt på å danne, og å holde ved like, bein, Disse stoffene kan være gode midler til å behandle osteoporose.

Stoff fra oliven virker å kunne bli utviklet som midler til å beskytte bein med. Dette støttes av bevis fra mange forskjellige typer undersøkelser. De beinbeskyttende effektene fra oliven kommer fra evnen til å øke beindannelse og til å hemme nedbrytning av bein.

Disse undersøkelsene viser også at HXT virker å ha spesielt sterk effekt på det å danne, og holde ved like, bein. Bruk av HXT kan derfor forhindre tap av bein.

HXT – HYDROKSYTYROSOL
Hvordan HXT virker er ikke helt klart. Undersøkelser viser HXT er en sterk antioksidant, og at HXT gjør godt for fettsyrene i kroppen. HXT binder også opp fritt metall i organismen, og fjernet nydannede frie radikaler.

Naturmedisinsentralen HydroksytyrosolForskningen konkluderer med at i fremtiden vil bruk av hydroksytyrosol (HXT) kunne brukes til forebygging og behandling av flere bestemte sykdommer, inkludert osteoporose.

HXT fra Naturmedisinsentralen
HXT – 100mg fra naturmedisinsentralen er en kraftig dose av dette gode stoffet fra oliven.

Vil du lese mer om HXT kan du klikke her.


Referanser:

Olive polyphenol hydroxytyrosol prevents bone loss

Olives and Bone: A Green Osteoporosis Prevention Option

Effects of Hydroxytyrosol on Human Health

Hydroxytyrosol protects from aging process via AMPK and autophagy; a review of its effects on cancer, metabolic syndrome, osteoporosis, immune-mediated and neurodegenerative diseases

Crosstalk between hydroxytyrosol, a major olive oil phenol, and HIF-1 in MCF-7 breast cancer cells

Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to polyphenols in olive