Osteoporose og Hydroksytyrosol (HXT)

Inntak av olivenolje er knyttet til forbedret skjeletthelse, og hydroksytyrosol er det stoffet fra oliven som virker å ha størst effekt på dannelse og vedlikehold av beinmasse. Forskning anbefaler derfor hydroksytyrosol (HXT) som kosttilskudd i forbindelse med osteoporose.

Olivenolje har mange positive effekter på helsen, og hydroksytyrosol (HXT) er et spesielt viktig stoff fra oliven og olivenolje.  Det er bevist at hydroksytyrosol har en bakteriedrepende effekt mot et bredt spekter av bakterier, og det finnes godkjente helsepåstander i Norge om hydroksytyrosols positive effekter på hjerte og blodårer.

Blant bestanddelene i olivenbladene har hydroksytyrosol (HXT) de sterkeste antioksidant-effektene, og i de siste årene har har dette stoffet fått økende oppmerksomhet på grunn av dets mange medisinske effekter. Hydroksytyrosol (HXT) undersøkes også i forbindelse med utvikling av nye anti-aldring strategier.

Flere studier viser at polyfenoler (viktige plantestoffer) fra oliven, og spesielt hydroksytyrosol (HXT), kan ha sterk effekt på dannelsen og vedlikeholdet av bein, og derfor kan forhindre beintap

OSTEOPOROSE
Skjelett-degenerasjon på grunn av aldring, også kjent som osteoporose, er et stort helseproblem over hele verden.

Osteoporose er en feil i det som kan kalles en kontinuerlig ombygging av bein, og som er en naturlig del i kroppens vedlikehold av beinmassen. Ved osteoporose blir det brutt ned mer bein en det dannes nytt beinmateriale, noe som resulterer i beintap

Opprettholdelse av normal beinvekst (bein-homeostase), reguleres av en byggeprosess som styres av tre typer beinceller. Disse tre beincelletypene danner bein (osteoblaster), bryter ned bein (osteoklaster), den tredje type beincelle heter osteocytt, og denne type beincelle har flere funksjoner.

Mangel på kjønnshormon er den viktigste årsaken til osteoporose, betennelse og oksidativt stress er også anerkjent som mekanismer ved utviklingen av osteoporose. Studier har vist at beinmineraltetthet har sammenheng med «oksidativ status» hos mennesker. Matvarer som har antioksidative og anti-inflammatoriske egenskaper viser beinbeskyttende effekter.

OSTEOPOROSE OG OLIVEN
Enkelte matvarer gir skjelettet beskyttelse mot osteoporose, og blant disse matvarene er det vist at bruk av oliven, olivenolje, og polyfenoler fra oliven vist seg å forbedre beinhelsen. Flere undersøkelser og studier av celler, dyr og mennesker har undersøkt de skjelettbeskyttende effektene fra oliven.

Dyrestudier viser at tilskudd av oliven, olivenolje eller polyfenoler fra oliven kan forbedre skjeletthelsen, spesielt i forbindelse med med betennelse. De gunstige effektene av olivenolje og oliven polyfenoler kan muligens skyldes deres evne til å redusere oksidativt stress og betennelse.

Cellestudier viser at polyfenoler fra oliven forbedrer bygging av bein, og reduserer nedbrytningen av bein.

Undersøkelser av mennesker viser at daglig forbruk av olivenolje kan forhindre at beintetthet blir redusert, og forbedre beindannelse. Det konkluderes med at oliven, olivenolje og polyfenoler fra oliven, er potensielle kosttilskudd for å forhindre osteoporose blant eldre.

Å spise det som kalles «middelhavs-dietten» reduserte bruddforekomst hos mennesker i en større europeiske undersøkelsen av kreft og ernæring. Undersøkelsen involverte 188 795 forsøkspersoner som ble fulgte i ni år.

Middelhavs-dietten gav også økt opptak av kalium og, kroppen beholdt kaliumet bedre. For eldre menn gav en middelhavs-diett, beriket med olivenolje, bedre beindannelse, i forhold til en diett som ikke er beriket med olivenolje. 

Resultatene av disse undersøkelsene av mennesker er bekreftet i eksperimentelle studier av dyr, hvor tilskudd av ekstra jomfru eller raffinert olivenolje (19% av dietten) hos voksende griser i åtte uker økte sin beintetthet betydelig per dag. Erstatning av fett i maten med olivenolje i seks uker økte lårbein-lengde, lårbein-volum, beinmineraltetthet og mineralinnhold hos mus.

OLIVEN
Polyfenoler fra oliven har angivelig effekter mot sykdommer som kreft, arteriosklerose, høyt kolesterol og osteoporose.

Hydroksytyrosol (HXT), tyrosol, og oleuropein, er de viktigste polyfenolene i oliven. Flere undersøkelser har sett på effekten av disse stoffene på dannelsen av bein. Det virker som at hydroksytyrosol (HXT) og oleuropein kan ha viktige effekter på dannelse og vedlikehold av bein, og kan brukes som effektive midler i behandlingen av osteoporose symptomer.

Stoffer fra oliven virker å kunne bli utviklet som beinbeskyttende midler. Dette støttes av bevis fra mange forskjellige typer undersøkelser. De beinbeskyttende effektene fra oliven kommer fra evnen til å øke beindannelse og til å hemme nedbrytning av bein.

Resultatene fra disse undersøkelsene viser at spesielt hydroksytyrosol (HXT) virker å ha sterke effekter på dannelse og vedlikehold av bein, og kan derfor forhindre beintap.

HDROKSYTYROSOL
Hvordan hydroksytyrosol (HXT) virker er fremdeles litt uklart. Undersøkelser viser at hydroksytyrosol (HXT) er en kraftig antioksidant, og påvirket fettsyrer positivt. Hydroksytyrosol (HXT) binder også opp fritt metall i kroppen og fjernet nydannede frie radikaler.

Naturmedisinsentralen HydroksytyrosolForskningen konkluderer med at i fremtiden vil bruk av hydroksytyrosol (HXT) kunne brukes til forebygging og behandling av flere bestemte sykdommer, inkludert osteoporose.

HXT fra Naturmedisinsentralen
HXT – 100mg hydroksytyrosol (HXT) fra naturmedisinsentralen inneholder en kraftig og sikker dose av fordelaktige polyfenoler fra oliven.

Vil du lese mer om hydroksytyrosol (HXT) kan du klikke her.


Referanser:

Olive polyphenol hydroxytyrosol prevents bone loss

Olives and Bone: A Green Osteoporosis Prevention Option

Effects of Hydroxytyrosol on Human Health

Hydroxytyrosol protects from aging process via AMPK and autophagy; a review of its effects on cancer, metabolic syndrome, osteoporosis, immune-mediated and neurodegenerative diseases

Crosstalk between hydroxytyrosol, a major olive oil phenol, and HIF-1 in MCF-7 breast cancer cells

Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to polyphenols in olive