Hopp til innholdet

Bruk av Oleoyletanolamid (OEA) som behandling av overvekt og fedme

kaker

Oleoyletanolamid (OEA) er et stoff som lages i tarmen. Der hjelper OEA til med å regulere sult, vekt, kroppsfett og kolesterol. OEA sier til hjernen din at du er mett, og det derfor er på tide å slutte å spise. OEA er også kjent for å øke kroppens forbruk av kalorier og minke kroppsfett. OEA virker blant annet ved å binde seg til en reseptor som heter PPAR-Alpha.

Oliven olje bladOEA dannes fra oljesyre, et stoff som det er mye av i oliven. og er en del av det som kalles endocannabinoid familien. Som de andre stoff som hører til der, har OEA mange gode effekter på kroppen, og på sykdommer. Den mest kjente effekt fra OEA er å styre matforbruk og kontroll av spising hos de som lider av overvekt og fedme.

OEA som behandling av overvekt
Forsøk og studier av mennesker og dyr viser at OEA synes å være et sentral del av det system som er styrer bruk av fett, og som skaper energi -balanse hos mennesker. OEAs evne til å minke inntak av mat kommer for det meste av at en føler seg mett. OEA har allikevel ingen effekt på inntak av vann.

Rent teknisk fører inntak OEA til å føle seg mett, ved å aktivere PPAR-α. Men OEA virker også på fettsyre-translokase (FAT) / CD36, og kroppens egne belønningssystemer.

Kroppens belønningssystem og vansker med å gå ned i vekt
Det er «belønningssystemer» i kroppen, som belønner den når man spiser. Dette skjer spesielt når man spiser mat med mye fett og sukker.
«Belønningen» (den gode følelsen) som ofte kan komme når en spiser, regnes som en årsak til at mange ikke har så lett for å gå ned i vekt. Mange har også vansker med å holde vekten nede.

OEA virker også positivt på disse systemene, og får en til å føle seg mett, trygg, og glad.kvinne med sjokolade

OAE virker også på nivået av histamin i hjernen. Dette er også med på å styre spising og inntak av mat.

Studier av dyr og i laboratoriet
De fleste undersøkelsene av OEA er gjort på dyr, eller i laboratoriet. Disse undersøkelsene støtter opp under de effekter som er funnet ved bruk av OEA på mennesker. OEA minker apetitt, og reduserer vektøkning.

Studier av mennesker
Det er utført noen studier som ser på hvilken effekt OEA har på mennesker når det gjelder fedme og overvekt. Det er sett på den effekt OEA har på blant annet BMI, midje mål, og fett prosent. Det er også sett på effekt av OEA når det gjelder å føle seg mett, og den effekt OEA har på hvor lang tid det går mellom hvert måltid.

Kroppssammensetning
En studie så på effekten av å gi OEA (250 mg) til 56 friske overvektige personer. Studien varte i åtte uker, og resultatene ble sammenlignet med en gruppe som ikke fikk OEA. Det ble blant annet funnet kraftig reduksjon av vekt, BMI, midje omkrets og fettprosent hos de som fikk OEA.

En annen studie så på 138 sunne overvektige individer. Disse fikk en blanding av OEA og EGCG, og dette tilskuddet førte til et betydelig vekttap.

Metthetsfølelse
Tilskudd av OEA (250 mg) til sunne overvektige har vist å gi mindre sult og mindre lyst til å spise.

Studien som så på 138 sunne overvektige individer, fant også en sterk økning av det å føle seg mett blant dem som brukte OEA og EGCG.

Klokke nærDet ble også funnet et betydelig mindre energi- og karbohydratinntak hos dem som fikk OEA. Dette sammenlignet med den gruppe som ikke fikk OEA. Det antas at OEA regulerer appetitten ved hjelp av sentralnervesystemet (CNS), ved å bidra til å lage stoffer som er med på å styre energi balanse i kroppen.

Tid til neste måltid
OEA øker tiden til en inntar neste måltid. Dette er kanskje den beste effekten fra OEA i forbindelse med slanking. OEA kan derved være et nytt produkt for å skape metthetsfølelse. OEA skiller seg fra andre midler som skal gjøre måltidene mindre, disse virker som oftest ikke på tiden det tar til neste gang en spiser.

Sikkerhet ved bruk
OEA har ikke vist å ha noen bivirkninger eller negative effekter.

Vil du lese mer om OEA så kan du kikke her.


Referanser:

A systematic review of the effects of oleoylethanolamide, a high-affinity endogenous ligand of PPAR-α, on the management and prevention of obesity

Regulation of food intake by oleoylethanolamide CMLS

Forskere har ny teori om hvorfor få greier å holde vekta nede: – Vanskelig mekanisme å overvinne

Belastende livserfaringer blant pasienter med sykelig overvekt