Hopp til innholdet

Irritabel tarm syndrom (IBS) og endocannabinoider

Se på ECS

Årsak til IBS er uklar, og det finnes få gode midler mot denne sykdom. Det endocannabinoide system (ECS) er med på å regulere mange ting i kroppen, og virker også på tarmen. Å påvirke ECS er derfor en ny og lovende strategi ved IBS. PEA og OEA er to kosttilskudd som er deler av ECS, og som er brukt ved IBS.

IBS
Irritabel tarmsyndrom (IBS) er svært utbredt over hele verden. IBS smerteIBS gir mange forskjellige utslag, og har mange mulige årsaker.
Det er en vanskelig diagnose å gi.
IBS blir ofte sett på som en funksjonell lidelse i mage og tarm. Dette i motsetning til IBD som blir sett på som en organisk sykdom som skyldes inflammasjon. Mange mener at IBS/IBD er noe overlappende.

For tiden får de med IBS gjerne opioider, antikolinergika eller antidepressiva. Men med ganske dårlig effekt.
Andre midler er brukt for å virke på serotonin systemet. Disse er likevel trukket tilbake fra visse markeder på grunn av at de knyttes til iskemisk kolitt og problemer med hjerte og kar – system.
Dette gjør at det er behov for å finne bedre midler.

ECS
ECS finnes i hele kroppen. Mange mener at ECS holder kroppen i balanse., i homeostase. Derfor styrer ECS også tarmens balanse.
Du kan lese litt mer om ECS her.

ECS er derfor kjent for å være med på mye i kroppen. Det virker blant annet på humør, angst, og minne om traumatiske hendelser. Men dette system styrer også bevegelse, sekresjon, betennelse og nociception (smerte) i tarmen.
Dette er grunn til at midler som virker på ECS blir sett på som mulig behandling for IBS.

Klinisk endokannabinoidmangel (CED)
Klinisk endokannabinoidmangel (CED) må kunne kalles en ny diagnose.
CED er et mulig trekk ved mang en vanskelig psykosomatisk sykdom. Se på ECSTypisk kan nevnes smerte, angst og depresjon. Men migrene, fibromyalgi og IBS faller også inn under denne typen. Disse plagene kommer gjerne ofte sammen. CED er enten medfødt, eller er kommet av epigenetiske endringer.

Kronisk stress
Noen av disse endringene kan komme av kronisk stress.
Dette stresset virker i stor grad på ECS. Stress i start av livet er en viktig bidragsyter til å kunne få IBS. Stress av denne type er knyttet til epigenetiske endringer som fører til overfølsomhet i magen.

En tarm uten smerte. En riktig kroppsvekt. Begge deler ser ut til å kreve et komplekst samspill mellom diett, tarm – flora, og endokannabinoider. Cannabinoider kan også endre tarm – flora.

Typer av IBS og ECS
Det finnes fire forskjellige typer av IBS.
Disse kalles gjerne IBS-C (forstoppelse), IBS-D (diaré), IBS-M (blandet type), og IBS-U (uklassifisert).
De fire typene IBS viser forskjellige variasjoner av ECS-tone.Tarm

De med IBS-D har lavere nivåer av OEA og PEA.
Omvendt viser de med IBS-C høyere nivå av OEA, enn de som er friske. Nivå av PEA er allikevel lavt hos de med IBS-C.
De med IBS-C har også lavere nivå av FAAH. FAAH er et enzym som bryter ned endocannabinoider. Et lavt nivå av FAAH kan være positivt i forhold til ECS.

ADVARSEL!
THC og CBD er de mest kjente cannabinoidene. Disse to er allikevel ikke endocannabinoider, og de er begge to mer eller mindre forbudt. Det er mulig å få lege til å foreskrive disse midlene, men det kan være vanskelig å få til.
Det anbefales ikke å prøve å skaffe disse midlene på egenhånd. Det er heller ikke mye klinisk forskning som støtter bruk av disse. Legal status for CBD/THC kan du lese litt om her.

Lovlige kosttilskudd kan gjøre jobben
Palmitoyletanolamid (PEA) og Oleoyletanolamid (OEA) er to stoff i endocannabinoid familien. Begge disse to stoff finnes som lovlige kosttilskudd. Både PEA og OEA er vist å påvirke IBS positivt. PEA er mest knyttet til kronisk smerte og inflammasjon, men virker også på tarmen. OEA er et stoff som lages i tarmen når man spiser. OEA er mest knyttet til regulering av vekt, men demper også inflammasjon.

PEA
PEA er et stoff som har vært kjent lenge. Det har over 60 år med forskning og bruk bak seg.

Mot smerte og inflammasjon
Et lavt nivå av PEA er knyttet til kramper og smerte i magen. En grundig klinisk studie så på effekt av å bruke PEA ved IBS. Her ble det vist at PEA kan være et nyttig middel ved IBS smerte.

Kosttilskudd av PEA / polydatin er vist å ha sterk effekt på smerte i mage ved IBS. Dette er en lovende og naturlig måte for å behandle smerte ved denne tilstanden.endoCAN og OEA mot irritabel tarm syndrom (IBS)

Normaliserer tarm bevegelse
PEA er også vist å normalisere tarmens motilitet eller bevegelse. Dette synes å kunne virke best for dem med IBS-D. PEA kan nemlig senke den tid det tar å tømme tarmen.

OEA
OEA er et rimelig nytt stoff. Det ble funnet rundt år 2000 i forbindelse med ECS. OEA er mest knyttet til å styre det å spise.

Men OEA demper også smerte og inflammasjon i mage og tarm. En mulig grunn til at de med IBS-C har høye nivåer av OEA kan være at magen hele tiden mener den er mett – og gir beskjed om dette ved å lage OEA. Her trengs mer forskning.
Både OEA og PEA er allikevel vist nyttig mot smerte ved IBS-C.

Behandle IBS via ECS
I lys av dette kan stoff som er i stand til å modulere ECS være en strategi som er verdt å prøve som behandling for IBS. Dette på grunn av at stoff som PEA, og OEA, er veldig sikre i bruk, og har vist seg å være gode til å bedre IBS.

Referanser:

Irritable Bowel Syndrome: Manipulating the Endocannabinoid System as First-Line Treatment

Randomised clinical trial: the analgesic properties of dietary supplementation with palmitoylethanolamide and polydatin in irritable bowel syndrome

Analgesic properties of oleoylethanolamide (OEA) in visceral and inflammatory pain

Endocannabinoid and Cannabinoid-Like Fatty Acid Amide Levels Correlate with Pain-Related Symptoms in Patients with IBS-D and IBS-C: A Pilot Study

Palmitoylethanolamide normalizes intestinal motility in a model of post‐inflammatory accelerated transit: involvement of CB1 receptors and TRPV1 channels

What are the different types of irritable bowel syndrome?

Mast Cell Regulation and Irritable Bowel Syndrome: Effects of Food Components with Potential Nutraceutical Use

Palmitoylethanolamide normalizes intestinal motility in a model of post-inflammatory accelerated transit: involvement of CB₁ receptors and TRPV1 channels

Inhibitory effect of palmitoylethanolamide on gastrointestinal motility in mice

Endocannabinoid and Cannabinoid-Like Fatty Acid Amide Levels Correlate with Pain-Related Symptoms in Patients with IBS-D and IBS-C: A Pilot Study