Hopp til innholdet

Cannabinoidene styrer vekten din

vannmelon med jente

Å holde riktig kroppsvekt er viktig for å ha en god helse og leve et langt liv. Mye tyder allikevel på at vi opplever en global økning i fedme. Endocannabinoider (eCB) og det endocannabinoide system (ECS), er er med på å holde den riktige vekten. ECS virker på mange forskjellige mekanismer som styrer energi balanse i kroppen. OEA synes å være det viktigste stoff i ECS som er funnet når det gjelder å holde vekt.

Å spise er noe av det vanligste og viktigste mennesker gjør. For mange er allikevel ikke dette enkelt. Mange opplever overvekt, og dette er igjen knyttet til sykdom.Spis sunt
Å finne gode måter å holde vekten nede på er derfor viktig.

Det endocannabinoide system (ECS) er et viktig system i kroppen. Det er noe av de eldste som finnes i oss, og det er med på det meste som skjer i en kropp. ECS er derfor også med på å styre inntak av mat, og bruk av energi.
ECS har lite å gjøre med cannabis, men det ble funnet når man studerte stoff fra denne planten. Stoff fra cannabis virker sterkt på ECS.

Å rette seg mot kroppens ECS virker derfor å være en god måte å styre vekt på. ECS er enda ikke ferdig utforsket, men Oleoyletanolamid (OEA) er et stoff her i fra som virker lovende for å holde vekten nede.
Andre stoff som virker på ECS, som for eksempel THC, øker vekten.

Spising
En gang i tiden var det viktig å få i seg mye energi rik mat. Det var også viktig å kunne lagre den i kroppen.
Dette gav bedre sjanse for å overleve i en hard verden med lite mat. I vår tid er dette ikke så viktig lenger- vi har god tilgang til energi rik mat.
Derved har det som tidligere var bra, å spise mye når du kunne, blitt til noe som ikke er like bra.

Det virker som om vekten er ganske stabil gjennom hele livet hos de fleste dyr og mennesker.
En stabil riktig vekt har mange fordeler, og er bra for helsen.
Men en stabil overvekt eller undervekt er til tross ikke bra for kroppen. ECS søker å holde den rette vekt.

Hovedfunn
• Å blokkere CB1 fører til tap av vekt uansett tilstand.
• Effekt av å blokkere CB2 virker der i mot å være avhengig av kroppens tilstand.
• OEA fører til tap av vekt på mange måter.

Det er lett å tenke seg at vekt er et resultat av hvor mye energi en tar inn, og hvor mye en bruker. Og dette er jo ganske riktig.
Kontroll av kroppens bruk av energi styrer vekten. Men denne kontroll av energi bruk er svært innviklet og omfattende. Og den er kanskje ikke helt tilpasset vår tid.

Sult
Atferd som har med å spise å gjøre begynner ofte med en sterk følelse som kan overstyre alle andre. Dette er sult. En ubehagelig følelse av behov for energi. Lavt blodsukker, stoff som ghrelin (mer av), og leptin (mindre av), gjør kroppen klar til noe viktig. Det å søke mat, skaffe mat, innta mat, og fordøye mat.

To typer spising
Det er vanlig å skille mellom to typer spising.
Den ene typen er å spise homeostatisk. Da spiser man for å balansere mellom inntak og forbruk av energi.
Den andre typen å spise på kalles hedonistisk. Da spiser man for å belønne seg selv, eller for å føle seg vel. For å nyte.
Å spise for homeostase stopper når man er fylt med energi og næring.spiser for mye
Hedonistisk spising kan komme til å fortsette.

Overspising og fedme
Der hvor mat med høy næringstetthet er lett å få fatt i kan de hedoniske sidene ved det å spise føre til å spise for mye. Og dette kan føre til fedme.
Blant dyr er det lite fedme i naturlig tilstand.
For mennesker, og dyr som bor sammen med dem, er det i dag ofte motsatt. Kretser i hjernen fører til fedme.

Sentralnervesystemet (CNS)
Kontroll av å spise foregår i sentralnervesystemet (CNS). Her kommer signaler inn. Der blir de behandlet, og der blir de til atferd.
Signalene sier oss hva vi skal gjøre.
Å forstå disse signalene, og hva de gjør, er derfor viktig.

Forskjellige signaler
En mengde forskjellige signal til hjerne er med på å styre spising.
Noen signal passer på at behov for energi er i balanse med hvor mye energi som er lagret.
Andre signal forteller om sanseinntrykk. Om motivasjon, og om følelser som får oss til å spise.
Hele tiden blir dette vurdert opp mot andre behov vi har.

Forskjellige områder
Det er mange områder i hjerne som er med på å styre det å spise. Område for belønning er som nevnt et av disse.
Å spise styres også av sentre i hjernen som vet hva vi liker, og hva vi ikke liker. Og å spise blir styrt av kretser i hjernen som prøver å spå om framtidig behov og om det er mulig å skaffe mat.
Mens dette skjer blir hele tiden hormon- og nerve – signal som kommer inn fra kroppen vurdert.
Disse signal sier noe om kroppens tilstand.
Man ser nå at hedonistiske og homeostatiske kretser i hjerne virker på hverandre. Disse to typene kretser er vevd sammen.

Noen av de viktigste signal til disse kretsene kommer fra endocannabinoidene (eCB).

Det endocannabinoide system (ECS) og endocannabinoidene (eCB)
Selv om cannabis har blitt brukt av mennesker i mange tusen år vet man lite om eCB og ECS.
Det første av disse signal stoff ble først funnet på 80 tallet. Etterhvert ble det funnet flere endocannabinoider (eCB). Og det endocannabinoide system (ECS) ble oppdaget.
Nå vet vi at dette systemet er noe av det eldste som finnes i kroppen vår. Og det har egentlig ikke så mye med cannabis å gjøre.

ECS og eCB har egentlig lite med cannabis å gjøre.

ECS er et svært omfattende system.
Siden ECS er så gammelt, kanskje 600 millioner år, så er det med på å styre det meste som skjer i kroppen. Smerte og inflammasjon er noe av det mest kjente ECS og eCB virker på.
Andre ting som kan nevnes er at ECS beskytter hjerte og kar, og det beskytter nerver.
Det styrer også spising.

Cannabinoider representerer en medisinsk skattekiste som venter på å bli oppdaget.

R. Mechoulam

ECS og regulering av vekt
Det første funn om ECS og vekt viste at når en cannabinoid reseptor (CB1) ble blokkert, så minket kroppsvekten
Men å blokkere CB1 førte også til sterke psykiske bivirkninger. Bruk av denne type medisin ble derfor stoppet.
Men dette viste, tross alt, at ECS virket på vekten.på vekta

Nå har man funnet ut litt mer om hvordan ECS styrer spising og bruk av energi. ECS og eCB er viktige signal stoff som er med på å styre bruk av energi.
Denne nye kunnskap om dette kan føre til nye og bedre midler mot overvekt og fedme.

eCB er med oss fra tidlig i livet
I morsmelk finnes eCB. Og der finnes også andre medlemmer i ECS familien.

CB1 virker å være med på å starte det å spise hos dyr. Husk at å blokkere CB1 fører til tap av vekt.
Hvis CB1 blir blokkert hos mus i løpet av de første timene etter fødsel vil ikke ungene begynne å drikke.
Musene starter heldigvis å drikke to til tre dager senere. Dette tyder på at andre mekanismer kobles inn etter en stund.

AEA er et endocannbinoid som binder seg til CB1
I et forsøk ble musunger gitt AEA mens de diet. Disse fikk da høyere vekt, mer fett, insulinresistens. De hadde også mer av CB1 i fettvev som voksne.
THC er et cannabinoid som binder seg til CB1.
Hos barn har det å få THC ved amming blitt knyttet til bedøvelse og nedsatt motorisk utvikling.

ECS og eCB er svært viktig for kontroll av vekten
Hvor viktig ECS er i kontrollen av vekt er kan man også se hos mus som mangler CB1. Slike mus spiser mindre og har mye lavere vekt enn mus som ikke mangler CB1.
Mus uten CB1 blir ikke fete av fet mat.
Mus uten CB1 lever allikevel mye kortere enn mus med CB1 – uten at noen vet hvorfor.
Å fjerne eller blokkere CB1 er ikke bra.

AEA virker på CB1, og kan øke sult.
Et annet eCB, som heter OEA, fungerer der i mot som et viktig signal om å være mett.

Oleoyletanolamid (OEA
OEA er en av måtene ECS er med å styre inntak av mat på. OEA ligner på AEA, men OEA binder seg ikke til CB1.
OEA er heller ikke et egentlig cannabinoid, men det hører til i ECS.
OEA virker blant annet i hypothalamus, og OEA minker apetitt på flere måter her.

OEA lages i kroppen når man spiser. Ved mangel på mat lages det ikke noe særlig OEA.OEA mot overvekt og fedme. Slanking

OEA minker betennelse ved fedme
Fedme følges ofte av betennelse i fett – vevet. Dette virker å kunne gjøre at start på metabolsk syndrom kommer tidligere.
Derfor vil mange finne nye måter å minke denne type betennelse på.
OEA er vist i kliniske forsøk å gjøre nettopp dette – å minke betennelse knyttet til fedme.

OEA og GLP-1
OEA får også kroppen til å slippe løs hormonet GLP-1. GLP-1 virker også å binde seg til GLP-1R (GLP-1 reseptor). Dette synes å gi OEA en dobbel effekt på GLP-1 systemet.

Noen få ord om GLP-1
Dette er et stoff som er av stor interesse for blant annet legemiddel industrien. GLP-1 lignende stoff brukes i medisiner mot både diabetes og fedme.
GLP-1 virker på flere måter når det gjelder det å spise.
GLP-1 frigjøres i tarmen som svar på å spise.
GLP-1 er kjent for å påvirke hvordan tarmen beveger seg, hemme syre i magen, og hemme glukagon. Glukagon får blod – sukker til å stige.
GLP-1 fører til at en føler seg mett, noe som fører til redusert vekt.
I bukspyttkjertelen er GLP-1 kjent for å øke nivå av insulin.

Medisiner som virker på GLP-1 system har ofte bivirkninger. OEA er en del av ECS og har ingen.

Hypothalamus
Hypothalamus er et senter i hjernen. Dette senter er viktig for å styre ting som er avgjørende for overlevelse. Blant disse er døgnrytme, kroppstemperatur – og spising.Hjernescan
ECS og eCB er med på å styre dette senteret.

ECS, OEA, dopamin og belønning
Å spise mat som inneholder mye fett (høyt fett diett/HFD) fører til mangel på dopamin. Dette henger sammen med nivå av OEA i tarmen.
Å gi OEA ved en høy fett diett (HFD) fører til at nivå av dopamin øker. Det fører også til at en får lyst på mat med mindre fett.
Dette viser at ECS, ved OEA, virker på viktige belønningssystemer når det gjelder det å spise.

Tarm flora
I tillegg til dette ser det ut til at eCB også virker på tarm – flora. De første funn som viste at det er kommunikasjon mellom ECS og tarm – flora ble rapportert i 2007.

Diett har effekt på ECS i tarmen. Dette tyder på en sammenheng mellom vestlig diett og signal fra eCB ved overspising (hyperfagi).

ECS styrer bruk av energi
Etter at mat er tatt opp i kroppen blir næring brukt av blant annet muskel – celler. Her er også ECS med på hva som skjer.
Aktivering av ECS minker insulinstimulert glukoseopptak og oksidativ metabolisme i menneskelig skjelettmuskulatur.

WAT, BAT, og beige fett vev
ECS er tilstede i både hvitt (WAT), brunt (BAT), og beige fett – vev.
I BAT er det med på styre fett – cellers termogene funksjon. All mat har termogen effekt. Det vil si at mat skaper varme i kroppen.
ECS er med på å styre vekt ved å direkte virke på bruk av energi.

CB1 hemmer termogenese i BAT og beige fett – vev. Termogenese er å skape varme i kroppen.

CB2
Betennelse som er knyttet til fedme kan finnes i lever, bukspyttkjertel, og hvitt fettvev (WAT). Dette er er ofte fulgt av insulinresistens og leversteatose. Denne type betennelse økte ved å aktivere CB2. Hos mus uten CB2 gikk dette ned.
Dette tyder på at å hemme CB2 vil være en mulig måte å minke skade fra fedme.

Men aktivering av CB2 synes å også kunne ha sine fordeler for både tynne og tykke.
CB2 aktivering gjorde at man tålte glukose bedre. CB2 er med på å styre bruk av glukose i kroppen.
CB2 aktivering virker å bidra til økt betennelse.

CB1
Både såkalt rekreasjonsbruk av marihuana, og kontrollert bruk av THC, økte lysten på mat. Det økte også og inntak av mat. Dette gjaldt for folk som allerede var mette.
Det ble også funnet at denne effekt av THC var sterkere ved små doser enn ved større doser.

CB1 aktivering bidrar til økt vekt og start på metabolsk syndrom.

Hormonene tyroksin (T4) og triiodotyronin (T3) er helt nødvendige for å modne CNS og styre vekst i kroppen. Men disse to er også med på kontroll av termognese og bruk av energi. CB1 er også med her. I denne forbindelse tror man at ECS er med på vekstkontroll.

vannmelon med jenteCB1 øker appetitt, øker inntak av mat, og minker bruk av energi. Dette kan være nyttig for de som lider av kronisk tap av appetitt. Det kan også hjelpe dem som har gått mye ned i vekt.
Denne effekt fra CB1 henger sammen med den metabolske tilstand. Effekten er nemlig sterkere hos de som er mette enn hos de som er sultne.

Men å bruke marihuana mye og ofte, som ved rekreasjonsbruk, fører ikke alltid til fedme. Heller ikke til metabolsk syndrom.
En mulig grunn til dette er at kroppen venner seg til stoffet.
Det er også mulig at mye bruk av THC kan føre til endret tarm – flora, og at dette kan forklare at vekten ikke øker ved denne type bruk.

Referanser


Endocannabinoids in Body Weight Control

Regulation of food intake by oleoylethanolamide CMLS

The Fat-Induced Satiety Factor Oleoylethanolamide Suppresses Feeding through Central Release of Oxytocin

Oleoylethanolamide Supplementation Reduces Inflammation and Oxidative Stress in Obese People: A Clinical Trial

The Multiple Actions of GLP-1 on the Process of Glucose-Stimulated Insulin Secretion