Palmitoyletanolamid (PEA) mot migrene

Migrene er en vanlig lidelse. Det rammer omlag 15% av den voksne befolkning over hele verden. Migrene har mange årsaker. NSAID er ofte eneste hjelp.
Palmitoyletanolamid (PEA) er brukt mot denne plagen i to kliniske undersøkelser, og resultatene er bare gode.

Migrene
Migrene virker å ha opphav i flere ting. Studier tyder på at forstyrrelse i hjernebark, i hjernes blodkar, og i immunsystem, er med på å skape denne sykdom.

Økt følsomhet
Man mener nå at den varige, bankende, smerte ved migrene kommer fra økt følsomhet (sensibilisering) for smerte. I første omgang dreier dette seg om at nerver og store blodkar i hjernehinnen blir mer følsomme for smerte.Migrene

Sensibiliseringen kommer av at kroppen lager stoff som får blodårene til å utvide seg (vasodilatasjon).
De får også blodårene til å lettere slippe stoff fra blod – banen inn i vev og celler (økt vaskulær permeabilitet).
Og så aktiveres mastcellene.

Mastceller
Mastceller er en del av immunforsvaret. De er med på å hindre, og å skape, en rekke typer sykdom.
De må ikke bli for aktive.
Aktivering av mastceller virker å være sentralt for å skape smerte ved migrene.

Å dempe mastcellene kan derfor være en god måte å minke smerte fra migrene på.
PEA demper mastceller.

PEA
Palmitoyletanolamid (PEA) er et stoff som lages i kroppen. Det hører til i familien av endocannabinoider, men har ingen ting med rus å gjøre. PEA er et fett – stoff som virker som et signal molekyl i kroppen.

mot kronisk smerte og inflammasjon endoCANPEA demper smerte ved blant annet å være anti-allodynisk og anti-hyperalgesisk.

Allodyni og hyperalgesi
Allodyni er smerte som kommer fra berøring. Hyperalgesi er økt og unormal smerte – følelse.
Dette betyr i korthet at PEA demper overfølsomhet for smerte.

PEA er rettet mer mot årsak enn symptom
PEA demper både både mikroglial og mastcelle aktivitet. Smerte fra mikroglia kan ikke dempes med opiater. Overaktive mastceller kan føre til smerte.
Ved å virke på denne type celler kan PEA derfor endre sykdom, i stedet for å dempe symptomer siden det har sin effekt på roten til problemet.

PEA fører også at blodårene slapper av.

PEA brukt som behandling ved migrene
PEA demper mastcelle aktivitet. Denne type celler knyttes til migrene.
På bakgrunn av dette er det gjort kliniske forsøk med PEA som behandling ved migrene. Og resultatene fra disse forsøk er bare gode.

Klinisk studie nummer 1
Studie nummer 1 er fra rundt 2014. Resultatene av denne studien fremhever sikkerheten og effektiviteten til behandling med PEA ved migrene. Symptomer ble betydelig forbedret hos de fleste av de behandlede pasientene. De andre fikk ikke noen endring.

Deltagere
De 50 pasientene som var med i denne studien var 12 menn og 38 kvinner. Alder var fra 18 til 75 år. De hadde hatt migrene smerte i mellom 2 og 64 år.
Bare en av de 50 pasientene falt fra studien.

Behandling
Pasientene fikk 600mg PEA to ganger daglig i tre måneder.

Resultater
For 77,5% av de som deltok ble dager med migrene anfall ble halvert ved bruk av PEA. 22,6% merket ikke noen forskjell.

Anfallenes intensitet ble redusert for 71,4%. De andre merket ikke noen forskjell.glad mann

En stor andel av pasienten hadde dager da de måtte holde seg i sengen på grunn av smerte. For disse ble det betydelig mindre antall dager i sengen ved bruk av PEA.

Å bruke PEA minket bruk av midler for å stoppe smerte.
16,9% stoppet helt å bruke smertestillere.
59,1% minket bruken av slike midler.
24% brukte like mye.

For 72,3% minket også hvor alvorlige tilhørende symptomer var.
Respons til utløsende faktorer ble redusert.

De som laget studien trakk frem de de mente var to veldig viktige poeng. Det ene var at anfallene ble så sterkt redusert.
Det andre var Delta-T reduksjon.
Delta-T er her forskjell i hvor varme armene og bena er. Denne skal normalt ikke være mer enn 0,4 -0,6 ºC.
Disse to tingene skal henge sammen, og skal tyde på at effekt av PEA ikke er forbigående, men gir varig endring.

Studien fant at PEA kan være et svært godt middel mot migrene.

Klinisk studie nummer 2
Studie nummer 2 varte fra 2014 til 2015. Denne studien så på PEA som tillegg til behandling med NSAID. Også denne studien fant at PEA var et godt middel mot migrene.

Deltagere
Denne studien hadde 20 deltakere. 8 menn mellom 33 og 56 år, og 12 kvinner mellom 19 og 61 år.
En kontrollgruppe på 20, 10 menn og 10 kvinner, fikk bare NSAID.glad kvinne

Behandling
Pasientene fikk 1200mg PEA sammen med NSAID.

Resultater
Det tok litt over en måned før effekt av PEA ble synlig.

Ved siste måling, etter tre måneder, hadde de som fikk PEA store forbedringer.
Antall anfall var omtrent halvert, og det samme gjaldt dager med smerte. De ble også halvert.

Bruk av NSAID blant de som fikk PEA gikk kraftig ned.

For dem som ikke fikk PEA, men bare NSAID, ble smerte redusert ved anfall. Men NSAID minket ikke smerte ved tilbakefall. NSAID minket heller ikke antall anfall.

Studien fant at ved bruk av PEA, så kunne bruk av NSAID reduseres.
PEA var også i stand til å minke antall anfall.
Ingen større bivirkninger ble funnet i løpet av studien.

Studiene sett samlet
Begge studiene kommer frem til samme resultat.

Prøv PEA mot migrene
Migrene har som nevnt mange mulige opphav. Overaktive mastceller virker allikevel å være en del av problemet. På grunn av de nevnte studiene virker det derfor å kunne være lurt å prøve PEA ved denne type sykdom.


Referanser:

Ultramicronized Palmitoylethanolamide Reduces Frequency and Pain Intensity in Migraine: A Pilot Study

Effects of Add-On Ultramicronized N-Palmitol Ethanol Amide in Patients Suffering of Migraine With Aura: A Pilot Study

Migrenesmerte – mekanismer og konsekvenser for behandling

Turn off the pain signal

Molekylære mekanismer ved akutte og kroniske smerter

Systemisk mastocytose

Infrared Thermal Imaging As A Tool In Pain Management -An 11 Year Study.Part II: Clinical Applications

%d bloggere liker dette: