Hopp til innholdet

Tarm – hjerne akse og endocannabinoidene (eCB)

Det endocannabinoide system (ECS) er med på å styre mage og tarm. Å forstå ECS bedre vil få oss til å vite mer om hvordan hjerne og tarm henger sammen. Dette kan føre til nye måter å behandle mange typer sykdom på.
Midler som virker på ECS er i ennå i sin tidlige utvikling som behandling av sykdom i mage og tarm.
Både PEA og OEA virker på ECS, og er mulig å få som kost tilskudd i dag.

Vi vet enda for lite om tarm – hjerne aksen. Om hvordan denne aksen spiller inn ved sykdom. Men vi vet at den gjør det. Vi vet at tarmen og hjernen jobber sammen.

Det endocannabinoide system (ECS) har fått navnet sitt fra cannabis planten. ECS illMen det har ingen ting med rus å gjøre, det er et avansert system for å holde hele kroppen i balanse. Nå vet man at stoff fra mange andre planter også virker på ECS.

Tarm hjerne aksen
Tarm hjerne aksen brukes ofte som navn på sammenhengen mellom tarm og hjerne. I korthet virker tarmen på hjernen, og motsatt tarmen virker på hjernen. Dette samspill styres av mange forskjellige ting i kroppen. Les litt mer om tarm – hjerne aksen her.

Hvis tarmen har det bra, så har hjernen det bra – hvis hjernen har det bra, så har tarmen det bra.

Tarm – hjerne aksen virker å være med ved mange typer sykdom. Alt fra IBS til depresjon.
En viktig del av tarm hjerne aksen er ECS.

ECS
Det endocannabinoide system (ECS) er noe av det eldste som finnes inne i oss. Vi har det til felles med de fleste planter og dyr.
De fleste mener at det viktigste ECS gjør er å holde oss i balanse.
Les litt mer om ECS her.

eCB er signal stoff i ECS. eCB blir laget som svar på andre signaler om at det er behov for dem. De gjør mange ting i kroppen.

Stoff fra cannabis er ikke eCBer. De virker på ECS. Hvordan de virker er lite kjent, men de har mange bivirkninger. Og de er ikke lov å bruke dem, utenom på resept.

Lovlige alternativ til cannabis som medisin
endoCAN og OEA mot irritabel tarm syndrom (IBS)Heldigvis finnes det lovlige alternativ som også virker på ECS.
Og da også på mage og tarm.
Hvordan disse stoff virker vet man mye om.
De har ingen uheldige bivirkninger, men mange gode.
De mest kjente av disse stoff er Palmitoyletanolamid (PEA) og Oleoyletanolamid (OEA).

ECS og tarm – hjerne aksen
Dette blir fort innviklet. Man vet jo ikke engang enda helt hvordan ECS virker.
For å være kort, når ECS aktiveres på riktig måte, så lager kroppen stoff den trenger. Disse stoff vil skape balanse, også i mage og tarm.

ECS virker i hele kroppen – ikke bare i hjerne, mage, og tarm

ECS er viktig for å styre mage, tarm, og hjerne. Holde dem i balanse. Man vet blant annet at ECS styrer smerte, bevegelse og inflammasjon i tarmen.
ECS styrer hvor mett en føler seg.
Det styrer kvalme og oppkast. Og det er med på å holde riktig vekt.

ECS virker på tarmens flora. Det sørger for at de rette bakteriene trives i tarmen.

Mange med kronisk smerte i mage og tarm kjenner at de blir verre av stress.
Det fines mer og mer bevis for at ECS styrer smerte i mage og tarm som kommer fra stress.

Både PEA og OEA, er vist å virke positivt på blant annet vekt, smerte, tarm – bevegelse, inflammasjon, og mye annen sykdom i tarm og mage.
OEA gir blant mye annet tarm flora en god hjelp.

Serotonin kalles ofte lykkehormonet. Det lages for det meste av celler som lever i tarmen din.

I hjerne er ECS med å styre stress, depresjon, og sykdom som Alzheimers.
Tarm hjerne aksen er også med ved alle disse tilstandene.
Ved Parkinson finner man at ECS er blitt kraftig endret. Også ved denne sykdom er tarm hjerne aksen medvirkende.

Fedme på grunn av inntak av mat med høy andel fett (HFD) fører til endringer i kroppen som kan føre til depresjon. Dette viser også en sammenheng mellom mage og tarm.
Nye studier tyder på at PEA kan være til hjelp mot den type depresjon som kommer fra en HFD.

Både PEA og OEA er ellers også vist å blant annet virke bra ved Alzheimer, Parkinson, og ved mye annen sykdom i hjerne.

ECS er brukt for å behandle IBS. Les mer om ECS og IBS her.

OEA endocannabinoid slanking mage tarm Epigenetikk
Epigenetikk blir det ikke plass til å ta for seg her. Det blir for langt.
Epigenetiske endringer i ECS er allikevel med blant annet ved noen typer IBS. Slik endring kan også knyttes til sykdom som for eksempel Parkinson.
Kronisk stress kan føre til slik endring av ECS.
PEA og OEA kan virke mot slike endringer.

Fremtidens medisin
Å påvirke ECS er derfor brukt som behandling av sykdom i både hjerne og tarm. Når man ser hvordan hjerne og tarm henger sammen – og hvor viktig ECS er i å styre ting i kroppen, så er ikke det noe rart.
Å rette seg mot ECS regnes derfor av mange som fremtidens medisin.

Mange får hjelp av ECS mot sykdom. Men effekt er varierende. Spesielt når det gjelder effekt fra bruk av cannabis.
Når det gjelder PEA og OEA er resultatene alltid like gode.
Men disse midlene er mildere i sin effekt enn cannabis. Effekt kommer senere, men sikrere.

Hva kan jeg gjøre?
Først og fremst spise sunt, og å trene regelmessig. Å sørge for at kroppen har de nødvendige byggesteinen for å holde ECS vedlike. Det er ikke alltid like lett å få til. Sex hjelper også til med å holde ECS i orden. Etter sex øker nivå av OEA. Uten sex kan det være nødvendig med tilskudd av OEA.

Da finnes som nevnt lovlige eCB, som PEA og OEA.
Begge disse stoff er vist å virke på tarm – hjerne aksen.
De demper smerte, inflammasjon – og minker vekt.
De har ingen dårlige bivirkninger, men har svært mange andre gode virkninger. ECS virker jo på hele kroppen.

Prøv PEA og OEA mot problemer i mage og tarm.


Referanser:

The role of the endocannabinoid system in the brain-gut axis

Phytocannabinoids beyond the Cannabis plant – do they exist?

Endocannabinoid Signaling in the Etiology and Treatment of Major Depressive Illness

Endocannabinoid signaling in Alzheimers disease: current knowledge and future directions

Recognizing Depression from the Microbiota–Gut–Brain Axis

Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome

Brain-Gut-Microbiota Axis in Alzheimer’s Disease

The gut-brain axis in the pathogenesis of Parkinson’s disease

Palmitoylethanolamide counteracts brain fog improving depressive‐like behaviour in obese mice: Possible role of synaptic plasticity and neurogenesis

Cannabinoids in Parkinson’s Disease

Masturbation to Orgasm Stimulates the Release of the Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol in Humans