Hopp til innholdet

Klinisk endocannabinoid mangel (CECD)

Klinisk endocannabinoid mangel (CECD/CED) er enda ikke en diagnose. Det er en teori om hva som kan ligge til grunn for mange sykdommer som er vanskelige å sette diagnose på, og som er vanskelige å behandle. Sykdom som knyttes til CECD er typisk IBS, migrene og fibromyalgi, men mye annen sykdom kan også ha opphav i CECD. CECD kan behandles, men cannabis bør ikke brukes til dette.

Det endocannabinoide system (ECS) er et innviklet system som holder kroppen i balanse. Forskjellige stoff som kalles endocannabinoider (eCB) er en viktig del av dette system. Det er de som sender signal i systemet.
Mangel på eCB i kroppen kan være både medfødt, eller komme fra stress og skade.
Flere typer vanskelig sykdom kan skyldes det som kalles klinisk endocannabinoidmangel (CECD).

Det endocannabinoide system (ECS) og teorien om klinisk endokannabinoidmangel (CECD/CED)

Teorien om klinisk endokannabinoid mangel (CECD) ble først satt frem i 2001. Men den ble senere mer nøye utforsket i 2004. Etter dette har det kommet flere vurderinger av teorien.

Det finnes mye bevis for at CECD kan være, eller bli til et problem.

Det endocannabinoide system (ECS)
Teorien bygger på at vi alle har noe som kalles det endocannabinoide system (ECS).
At vi har et ECS er det ingen som tviler på, men vi vet lite om det.

ECS holder kroppen i balanse og er med på det meste som skjer i den. Det er derfor viktig at det fungerer godt.
Du kan lese mer om ECS her.

Vi har derfor alle en endokannabinoid «tone». Denne «tonen» viser til hvor mye eCB vi har i kroppen. Hvordan vi er «stemt».
ECS er et innviklet system hvor eCB dannes og brytes ned etter behov. De forskjellige eCB virker også på hverandre.
Forskjellige signal i kroppen setter ECS igang med å gjøre ting som trengs.

Anandamid (AEA) og 2-arakidonoylglyserol (2-AG) er de to mest kjente eCB.
Men eCB familien er stor. De to mest kjente sted for eCB å binde seg til heter CB1 og CB2.
ECS kan også settes i gang ved hjelp av cannabis, andre planter, og forskjellige stoff som binder seg til CB1 eller CB2.

Teorien om CECD
Teorien om CECD er basert på at nivået av eCB er lavt ved mye sykdom.
Å mangle forskjellige nevrotransmittere er knyttet til både mange typer sykdom i hjerne, og til et lavt nivå av eCB.
Siden ECS holder balanse i kroppen, og virker på produksjon av nevrotransmittere, mener man at et lavt nivå av eCB kan føre til sykdom.

En slik mangel av eCB kan oppstå på grunn av genetiske eller medfødte årsaker. Eller de kan oppstå på grunn av skade eller sykdom.
Stress kan for eksempel føre til at det skjer varige endringer i ECS.

Hvis ECS blir mindre effektivt vil blant annet typisk smerte – terskel bli senket. Vondt i magenDet vil også kunne skje forstyrrelser i blant annet fordøyelse, humør og søvn – mønster.

Teorien om CED er støttet av mer enn ti år med objektive bevis.

Motstridende funn er allikevel ikke bare mulige når det gjelder ECS, de er også vanlige.
Dette kommer blant annet av det kompliserte forholdet mellom AEA og 2-AG. Og at vi vet så lite om dette systemet.

Å ha CECD kan være skadelig. Men bruk av cannabinoider kan også være til skade. Dette vises tydelig ved fedme, metabolsk syndrom og leverfibrose.

Å diagnostisere CECD kan være vanskelig. eCB lages hele tiden i kroppen – etter behov.
Mengden eCB varierer derfor mye, og å sette grenseverdier med mere, er i dag derfor ikke uten videre mulig.
Dette er nok mye av grunnen til at CECD ennå er en teori, og ikke en diagnose.

Sykdom på grunn av CECD

Mest bevis for CECD finner man ved migrene, fibromyalgi og irritabel tarm syndrom (IBS).
Disse tre typene sykdom har mye til felles.

  • Diagnose for alle tre er basert på subjektive kriterier. Det er ikke mulig å finne spor av sykdommene i vev eller ved laboratorie undersøkelse.
  • Diagnose må settes på grunnlag av å ekskludere annen sykdom.
  • De viser alle forhøyet forekomst av angst og depresjon.
  • De har alle blitt sett på som psyko – somatiske, eller som «tulle sykdom», av skeptiske leger.
  • Disse sykdommene kommer ofte sammen. Mange med IBS har som eksempel fibromyalgi.
  • Det er ganske vanlig å få en annen av disse sykdommene, hvis man allerede har en av dem.

Mange andre typer sykdom kan også vise seg å falle inn under CECD-rubrikken.

Av annen sykdom som typisk kan falle inn under CECD finner vi typisk cystisk fibrose, fantom – smerter, og post traumatisk stress syndrom (PTSD). Videre kan spontan – abort og andre forhold ved graviditet ha med CECD å gjøre.
Kausalgi kan skyldes CECD, men det kan også blant annet kolikk hos barn, glaukom, dysmenoré, og bi – polar sykdom også.
Det er nok mange flere typer sykdom som hører hjemme her. Listen kan bli lang.

Alle disse typer sykdom har ukjent opphav, og de er vanskelige å gjøre noe med.

Behandle CECD og CECD sykdom

Ulike måter å behandle CECD finnes. Å bruke noe som virker på de stedene hvor AEA og 2-AG virker (CB1/CB2) synes ikke å være noe bra. Blant slike stoff finner vi også cannabis.
ECS er så innviklet at å finne riktig dose kan være vanskelig. Uten riktig dosering kan for eksempel cannabis virke mot sin hensikt.
Andre stoff av denne type kan være direkte farlige.

Heldigvis er de beste måtene å støtte på ECS, og hindre CECD, på naturlige. Disse måtene er effektive, og uten risiko for annet enn bedre helse.

Cannabis og CB1 og CB2
En direkte måte er å aktivere ECS på er ved å bruke CB1 eller CB2 agonister. Men denne måten kan ofte gi store bivirkninger.
ECS skaper balanse, og å påvirke dette systemet på en for kraftig måte kan være uheldig. Cannabis er den mest kjente CB1/CB2 agonist.
En svært liten dose THC kan være mulig å bruke, men det er få pasienter som liker THC som medisin.

Vi advarer på det sterkeste mot å bruke cannabisprodukter uten på resept fra lege. Både fordi det er ulovlig, og fordi det kan være til skade.

CBD
CBD olje virker ikke på CB1 eller CB2. Det regnes derfor som et bedre alternativ enn THC. Man vet allikevel ikke så mye om hvordan CBD virker. Men CBD hemmer FAAH.
CBD har noen bivirkninger, og passer ikke for alle.

Å hemme FAAH
Å hemme FAAH vil også øke nivå av AEA og andre eCB. PEA og CBD er blant stoff som hemmer FAAH, men det utvikles også kunstige FAAH hemmere som medisin.
PEA er en helt trygg FAAH hemmer å bruke, men CBD er nok ikke helt trygg for alle. Det er noen problemer knyttet til kunstige stoff av denne type.

Palmitoyletanolamid (PEA)
PEA har vært kjent i over 60 år og er forsket mye på. endoCAN og OEA mot irritabel tarm syndrom (IBS)Det er helt trygt å bruke, og demper blant annet kronisk inflammasjon og smerte. PEA lages i kroppen, og virker på mange måter i den.
PEA hemmer som nevnt også FAAH på en trygg måte.
PEA kan kjøpes som kosttilskudd i Norge. Du kan lese mer om PEA her.
PEA har ingen bivirkninger – og passer for alle.

Oleoyletanolamid (OEA)
OEA har vært kjent siden rundt 2001. OEA lages også i kroppen, og er forsket mye på. OEA er helt trygt å bruke.
Som alle eCB har OEA mange oppgaver, men demper også inflammasjon og smerte.
OEA er allikevel mest knyttet til kontroll av kroppsvekt og spising.
OEA kan også kjøpes som kosttilskudd i Norge. Du kan lese mer om OEA her.
OEA har ingen bivirkninger – og passer for alle.

Kosthold og trening
Kosthold og trening er viktig for å holde ECS i orden, og for å unngå CECD sykdom.

Pro- og pre – biotika
Pro- og pre – biotika synes å virke godt på ECS, og på alle typer CECD sykdom.

Tarm – flora virker på ECS, og ECS virker på tarm – flora.
OEA er et eCB som øker nivå av gode tarmbakterier.

Kombiner mange måter å hjelpe ECS på
Å bruke mange måter samtidig, for å bedre ECS, er nok den beste måten å behandle CECD sykdom på.
Å bruke PEA/OEA sammen med sunn kost og trening vil kunne være svært bra.


Referanser:

Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes

Clinical endocannabinoid deficiency (CECD): can this concept explain therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions?

Practical Considerations of Hypotheses and Evidence in Cannabis Pharmacotherapy: Refining Expectations of Clinical Endocannabinoid Deficiency

FAAH inhibitors in the limelight, but regrettably