Hopp til innholdet

Regulering av Mastcelle (MC) – aktivitet med Palmitoyletanolamid (PEA)

Mastceller (MC) er en viktig del av immunsystemet. Forskjellige typer skade aktiverer disse cellene. Av og til så aktiveres mastcellene for mye. Eller de blir aktivert av noe de ikke burde aktiveres av. Allergi er et typisk eksempel på dette. Mastcellene er viktige i kroppen, og gjør mange gode ting for den. Det er derfor ikke så lurt å hemme eller stanse mastcelle aktivitet. Her kommer Palmitoyletanolamid (PEA) inn som en godt kjent regulator av mastceller.

Kroppen er et innviklet system. Mastceller er en del av dette. Mye er kjent om denne type celler, som hvilken rolle de spiller ved allergi. Vi vet også at mastcellene er viktige i kroppen. Og at de gjør mange gode ting. Men som ved allergi kan aktive mastceller føre til problemer.

Når det oppstår problemer med for aktive mastceller er det ikke lurt å stoppe eller hemme dem. Det er bedre å kontrollere dem. Man ser etter stoff som kan gjøre det.

Cannabis basert medisin er vist lovende, men de har bivirkninger.

Palmitoyletanolamid (PEA) er kjent for å reguler mastcellers aktivitet. PEA er helt naturlig, uten bivirkninger, og lages i kroppen. Tilskudd av PEA regnes derfor av mange som det best alternativ for å dempe mastcelle aktivitet på en trygg måte.

Mastceller
Mastceller (MC) er en type hvit blodcelle. De er en viktig del av immunsystemet.mastcelle
Forløpere til mastceller dannes i beinmargen og de sirkulerer i blodet. Alt etter hvilke signaler disse forløperne mottar blir de til forskjellige typer MC. De formerer seg så, og de drar til det stedet hvor de trenges.

Mastcellene kan være svært forskjellige, de endrer seg etter behov.

Disse forskjellene kommer av at cellene blir stimulert på forskjellige måter. At de får forskjellige typer signaler. Alt etter hva kroppen trenger at de skal gjøre.

Mastceller oppfatter skade
Mastceller finnes mye på steder som har direkte kontakt med det ytre miljø. Der virker de som følere. De fanger opp forskjellig type skade. Ved skade aktiveres de.

To typer MC
Mastceller kan deles inn i to grupper. Det kommer an på hvor de befinner seg, og hvor mye de inneholder av forskjellige stoff.
Mastceller av bindevev – type finner vi typisk i huden. Dette er de mastcellene som har flest egenskaper.
Slimhinne – type mastcelle finnes typisk i tarmen, bronkier, og urinvei.

Mastcellen inneholder noe som kalles granuler. Flere typer celler har granuler. Granulene er små sekker som flyter rundt inne i cellen. De kan inneholde mange forskjellige stoff. Når cellen blir stimulert så slipper den stoff fra granulene ut av cellen.

Mastceller er med på å styre immunsystemetmastcelle Vesikkel
Når mastceller (MC) blir aktivert, er de med å styre både det medfødte og det tilpassede immunsystem.

Mastceller har mange andre viktige oppgaver i kroppen
Videre har MCs viktige roller som styrer vevsrenovering, sårheling og respons på stress.

Mastceller har mange andre viktige oppgaver i kroppen. De er med på å danne nye blodårer, men de er også med på å skape overfølsomhet for smerte.

Å kontrollere mastcellenes reaksjon, i stedet for å blokkere den, blir derfor sett på som den beste løsningen for å behandle sykdom som har med mastceller å gjøre.

Aktivering av mastceller
Mastcellene kan aktiveres på flere måter. I de fleste tilfellene går dette helt fint.
Kroppen trenger hjelp fra mastcellene, og de nødvendige signal sendes til cellene. Jobben blir gjort, og ferdig med det.

Men i noen tilfeller virker ikke dette helt som det skal. Allergi er det typiske eksempelet på dette, men for eksempel irritabel tarm syndrom (IBS) har med mastcelle aktivering å gjøre.

IgE
På overflaten av mastceller sitter det som kalles IgE. De fleste som har vært borte i allergi kjenner til IgE. Når et allergen binder seg til IgE på mastcellen, så slipper mastcellen ut flere stoff som skaper betennelse.mastcelle IgE Histamin er det mest kjente av disse. Når histamin slippes ut av mastceller så aktiverer dette histaminet igjen andre mastceller. Slik aktivering fører til en eksplosiv øking av aktiverte mastceller. En typisk allergisk reaksjon.

Allergi
Allergi er navnet på den type betennelse som kommer av at IgE aktiverer mastcellene og slipper løs histamin.

Anafylaktisk sjokk
Anafylaktisk sjokk kalles også allergisk sjokk. Da blir så mye histamin sluppet løs at blodårene begynner å lekke veske ut i vevet. Så blir det blant annet betennelse i vevet. Dette er en svært farlig og livstruende tilstand.

Andre ting enn IgE aktiverer også mastcellene. Det kan være bakterier eller virus, hormoner, pH endring, eller noen typer medisin. Denne type aktivering fører ofte til en mer kontrollert økning av de stoff som mastcellene skiller ut. Men kan også være skadelig.

Mastceller skiller ut mange typer stoff
Mastcellene skiller ut andre stoff enn histamin. Noen av disse stoff er lagret i granulene. Andre stoff blir laget etter behov. De fleste av dem skaper betennelse.Mastcelle tømmer seg

Det finnes derfor mange måter å aktivere mastceller på. Forskjellige måter som gir forskjellig resultat. Noen typer aktivering gir en liten og bestemt dose av et eller flere bestemte stoff. På et bestemt sted. Andre typer aktivering fører til at mastcellene tømmer seg helt og gir en kraftig reaksjon i hele kroppen. Som for eksempel ved anafylaktisk sjokk.

Å behandle sykdom som kommer av mastcelle – aktivering
Siden mastcellene har mange viktige oppgaver er det å finne nye stoff som kan å kontrollere aktivering av mastceller av stor betydning.

Stoff som stopper mastcellene i å fungere har svært alvorlige bivirkninger.

Også å motvirke effekt av de stoff mastcellen skiller ut har store bivirkninger. Denne typer medisin kan også føre til at immunsystemet dempes for mye. Det finnes heller ikke noen medisin som virker på alle de stoff som skilles ut fra mastcellene.

Lovende effekter er oppnådd med cannabis – baserte medisiner. Bruk av disse begrenses allikevel av bivirkninger, og etiske problemer.

PEA er godt egnet for å reguler mastcelle aktivitet
PEA er et molekyl med gode effekt på kontroll av mastceller. PEA er brukt mot kronisk smerte og inflammasjon i titall av år, og har ingen bivirkninger.

Mastcelle aktivering synes å kunne være med på å skape mange typer sykdom. PEA har derfor vist effekt ved mange typer sykdom som kan knytte til overaktive mastceller.

COVID – 19 er et godt eksempel på en sykdom hvor mast celle aktivering skaper skade i kroppen. Ved COVID – 19 kalles ofte denne aktiveringen for cytokin storm [1].

PEA har vist seg å kunne være effektiv i behandling av COVID – 19, både i tidlige stadier ac COVID – 19 [2]. PEA er også vist effektiv ved det man kaller «long – COVID» [3, 4].

Grunnen til at PEA har så god effekt ved COVID – 19 regnes for å være at PEA demper inflammasjon og cytokin storm [2, 3, 4].

PEA kan brukes i Norge
PEA kan kjøpes som kosttilskudd i Norge.


Referanser:

[1] Mast cells activated by SARS-CoV-2 release histamine which increases IL-1 levels causing cytokine storm and inflammatory reaction in COVID-19

[2] Effects of Ultramicronized Palmitoylethanolamide (um-PEA) in COVID-19 Early Stages: A Case-Control Study.

[3] The Use of Palmitoylethanolamide in the Treatment of Long COVID: A Real-Life Retrospective Cohort Study

[4] Could Palmitoylethanolamide Be an Effective Treatment for Long-COVID-19? Hypothesis and Insights in Potential Mechanisms of Action and Clinical Applications.

New Insights in Mast Cell Modulation by Palmitoylethanolamide

Palmitoylethanolamide counteracts substance P-induced mast cell activation in vitro by stimulating diacylglycerol lipase activity

The Role of Histamine and Histamine Receptors in Mast Cell-Mediated Allergy and Inflammation: The Hunt for New Therapeutic Targets

Mast Cell: A Multi-Functional Master Cell