Hopp til innholdet

Palmitoyletanolamid (PEA) ved funksjonell dyspepsi (FD)

Funksjonell dyspepsi (FD) er preget av at tolv finger tarmen (duodenum) er overfølsom for syre, og kronisk betennelse. Et lavt nivå av Palmitoyletanolamid (PEA) i kroppen er årsak til mye av dette. PEA kan derfor være et godt middel ved FD.

Man mener at overfølsomhet for syre i magen kan være en utløsende faktor ved funksjonell dyspepsi (FD). Hvordan dette skjer er allikevel ikke nøye undersøkt. Palmitoyletanolamid (PEA) er et stoff kroppen lager selv. PEA kan regulere smerte og betennelse, og man finner at nivået av PEA er lavt ved FD.

Magesyre kan føre til funksjonell dyspepsi (FD)

Hos dem med FD gjør syren at nivå av PEA synker

PEA styrer betennelse og smerte

PEA kan derfor være et nyttig tilskudd ved FD

Funksjonell dyspepsi (FD)
Funksjonell dyspepsi (FD) er en svært vanlig sykdom i magen. Den kan opptre på mange forskjellige måter. FD er preget av mange symptom som kommer om og om igjen. Og FD skjer uten at man finner noen direkte årsak til dette.

Man deler gjerne FD inn i to typer. Den ene typen preges av symptom knyttet til måltid og å spise. Denne typen kalles FD PDS.
Den andre typen kalles FD EPS. Denne typen FD preges av svie eller smerte som ikke henger sammen med det å spise.Vondt i magen

Tidligere ble magen sett på som den eneste skyldige ved FD. Nå finner man mer og mer bevis for at andre ting skaper FD. Dette er ting som kronisk betennelse i tarm, at slimhinnene ikke er tette nok, og overfølsomhet for kjemikalier.

Overfølsomhet for magesyre
Syre i tarm og mage kan direkte aktivere nerver som fører til inflammasjon. Men denne syren kan også skape inflammasjon på andre måter, som ved å aktivere mastceller (MC). Det kan se ut som om begge måter aktivering er med ved FD.
Man tror at den beskyttende balanse mellom det som hemmer betennelse, og det som fremmer betennelse er forstyrret. Det er mye man ikke vet om dette.

At overfølsomhet for mage syre er en del av FD er blitt vist. Å minke nivå av syre i magen bedrer nemlig effektivt symptom på FD, spesielt for dem med FD EPS. Å øke nivå av syre i magen hos friske personer gir symptom på FD.
Sammen fører disse resultatene til hypotesen om at følsomhet for syre er med på å skape FD. Men som nevnt vet man ikke helt hvordan dette skjer.

Syreeksponering gjør at det frigjøres mer PEA hos friske personer. Dette støtter tanken om at PEA deltar i å styre den nødvendige balansen mellom betennelse og ikke betennelse.
Hos de med FD gjør syren der i mot at det blir det frigjort mindre PEA.

Ved IBS er det også funnet at lave nivå av PEA gir mer smerte i magen.

PEA
Palmitoyletanolamid (PEA) virker å være med i flere beskyttende mekanismer. PEA blir laget som svar på at det oppstår inflammasjon.
PEA tilhører en gruppe av stoff (ALIAmider) som er med på mye i kroppen, også på å styre smerte og betennelse.

Den første effekten av PEA som ble funnet er kjent som ALIA-mekanismen. Denne mekanismen har å gjøre med kontroll av mastcellene (MC).
PEA aktivere blant annet også en reseptor som kalles TRPV127. Denne har mange forskjellige effekter som demper inflammasjon.

PEA ved FD
Å gi PEA til pasienter med FD fører til at nivå av mastceller og andre tegn på inflammasjon blir mindre.

Hvorfor de med FD lager mindre PEA er ukjent. Det henger allikevel sammen med at disse pasientene også har mindre aktivitet i det endocannabinoide system (eCS). Dette er også funnet at eCS spiller en rolle ved IBS.

Fordi PEA var i stand til å dempe betennelse i magen hos FD-pasienter, kan PEA ses som en mulig og billig behandling av FD.


Referanse:

Impaired Duodenal Palmitoylethanolamide Release Underlies Acid-Induced Mast Cell Activation in Functional Dyspepsia