Hopp til innholdet

Gode resultat fra bruk av PEA ved autisme (ASF)

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er definert av utypisk atferd og språk. Mer og mer tyder på at stoff som er knyttet til betennelse kan bidra til tilstanden. Også glutamat eksitotoksisitet blir sett på som å være med på det å utvikle autisme. Palmitoyletanolamid (PEA) er et stoff som blant annet demper betennelse. PEA er blitt testet over lang tid på mennesker, uten å finne noen bivirkninger.
Her ser to studier på bruk av PEA vet autisme, og begge finner god effekt fra stoffet.

Palmitoyletanolamid (PEA) er et endokannabinoid som er vist å både hindre glutamat eksitotoksisitet, og å hemme inflammasjon.
En randomisert, dobbelt – blind, placebo – kontrollert studie, og en case – studie ser på bruk av PEA ved autisme.
Begge rapportene viser klar bedring for de som bruker PEA ved autisme. autisme

Randomiserte, dobbelt – blind, placebo – kontrollert studie
Den første studien er en randomiserte, dobbelt – blind, placebo – kontrollert studie. Denne type undersøkelse er den beste som finnes. Den gir resultater man kan stole på.
Studien ser på effekt av å bruke PEA sammen med Risperidon på barn med autisme. Studien varte i 10 uker.

70 barn var med i studien. Alder var mellom 4 og 12 år.
Barna led av autisme, og hadde middels til sterke symptomer på irritabilitet. Barna ble tilfeldig fordelt til to grupper.
Hver gruppe fikk hver sin behandling. De som fikk PEA fikk 600 mg PEA to ganger daglig. Til sammen 1200 mg hver dag.

Resultatene fra studien ble målt ved hjelp av Aberrant Behavior Checklist-Community Edition (ABC-C).

Etter 10 uker var studien over.
Da viste bruk av PEA og Risperidon sammen mye bedre effekt for å lindre ABC -irritabilitet og tegn på hyperaktivitet / medgjørlighet. Da holdt opp mot de som fikk placebo og Risperidon.

Å bruke PEA og Risperidon sammen hadde også effekt etter 5 uker.
Men denne effekten var mindre.
PEA synes å ha bedre effekt jo lengre det ble brukt.piller og kapsler

Også på upassende snakk hadde Risperidon brukt sammen PEA med mye bedre effekt.

Dette viser at PEA kan øke effekt av Risperidon. Spesielt på irritabilitet og hyperaktivitet ved autisme.

PEA kan muligens også brukes som en frittstående behandling for autisme.

To case – studier
Denne rapporten handler om to tilfeller av bruk av PEA ved autisme. Den viser at PEA kan være bra som behandling av denne sykdom.
PEA er en godt studert.
PEA virker å være trygt i bruk selv for barn.

Pasient 1
Han er en 13 år gammel autistisk gutt med en veldokumentert historie. Han har mye forskjellig atopisk sykdom.
Han ble først diagnostisert med autisme i en alder av 21 mnd. Dette etter en virus sykdom, med følgende høy feber, i en alder av 15 mnd. Etter dette endret gutten seg.
Kronisk atopisk sykdom er blitt behandlet med mange typer midler siden 2 års alder. God effekt fra dette har bare vart en kort stund.
Gutten har allergisk reaksjon på de fleste allergener og antigener.
Flere typer behandling er prøvd, men uten noen merkbar effekt på hverken autisme eller allergisk reaksjon.

autismeGutten ble først gitt 300 mg PEA. Gutten kunne svelge tabletter.
Disse ble gitt to ganger daglig, sammen med vann, og på tom mage. Til sammen 600 mg.
Etter en uke uten å kunne se noen negative effekter, ble dosen økt til 600 mg to ganger daglig. Til sammen 1200 mg.

Guttens foreldre kom med en vurdering etter en måned med bruk av PEA.
De kunne fortelle om stor endring hos gutten. Både i oppførsel og språk. Nå kunne han spontant bli med i en samtale. Og han kunne være med å snakke om ting som skjedde hjemme.

Lignende god endring hadde han på skolen.
Det var også mye mindre raserianfall, utbrudd, selvsnakk og stereotyper.

Videre ble de fleste atopiske og alleriske reaksjonene klinisk mindre etter en måned med PEA.
Nivå av IgE ble ikke endret for denne pasienten.
Ingen bivirkninger ble funnet.

En test viste at det hadde skjedd en 2-års aldersøkning i ekspressivt språk.
Dette etter bare en måned med bruk av PEA.

Pasient 2
Han er en 15 år gammel gutt. Utvikling var normal de første to årene. Nær 3 år gammel begynte han å tape tidligere ervervet språk, øyekontakt og sosial interaksjon.
Dette ble til slutt diagnostisert som ASF.gutt1
6 år gammel, i 2005, hadde han sin første epileptiske episode. Han ble til slutt behandlet med natriumvalproat.
Den siste episoden av epilepsi var i mars 2006.
Ingen anfall er rapportert etter dette.
Familien startet å fjerne gluten, kasein, gjær, sukker og soya fra maten. De begynte også å tilsette en multivitamin, og ekstra folsyre.
Han startet på diett og vitaminer i 2007. Han var da i en alder av 8 år.
Etter dette ble han noe bedre.

Gutten fikk 600 mg PEA daglig. Effekt fra bruk av PEA ble målt etter 3 måneder.

I dette tilfellet ble «The Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)» brukt som mål på effekt fra bruk av PEA.

Etter 3 måneder var ATEC skåre halvert fra 25 til 12.
Gutten viste også forbedringer i aggresjon, kognitive ferdigheter, og atferd. Språk viste mild forbedring.
Også her ble serum IgE målt, og dette ble halvert.
Ingen bivirkninger ble funnet.

Foreløpig er det ingen endelig behandling for autisme. PEA kan allikevel være et godt valg ved ASF.
Begge studiene foreslår flere dobbelt – blinde kliniske studier for å se mer på effekt fra PEA på ASF.

PEA kan kjøpes i Norge som kosttilskuddet endoCAN.


Referanser:

Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial

Beneficial Effects of Palmitoylethanolamide on Expressive Language, Cognition, and Behaviors in Autism: A Report of Two Cases