Hopp til innholdet

HXT demper smerte ved kneledd – artrose

Artrose, eller slitasjegikt, er en sykdom som rammer ledd. Et vanlig symptom er smerte. Hydroksytyrosol (HXT) finnes for det meste i olivenblad. HXT er en anti – oksidant, er antibakteriell, antiviral og demper betennelse med mere.
Man ville derfor se på effekt av HXT for å lindre smerte hos pasienter med gonartrose (kne ledd artrose). Resultatene viste at å bruke HXT hadde svært god effekt på å dempe smerter ved kne ledd artrose.

Hydroksytyrosol (HXT) er kjent for å kunne dempe betennelse. På grunn av dette ville man se på bruk av dette stoffet ved gonartrose (kne ledd artrose). Det ble derfor gjort en dobbel – blind klinisk studie for å se på om dette kunne dempe smerte ved denne tilstanden. HXT eller placebo ble her gitt til voksne med kne ledd artrose. Studien varte i 4 uker.
De som fikk HXT hadde mye mindre smerte enn de som bare fikk placebo. Hydroksytyrosol Molekyl

Oliven og HXT
Olivenplanten brukes til medisinske formål. HXT er et av de mange stoff i denne planten. Mange regner det som det viktigste.

Det er blitt utført en rekke studier på anti – oksidant egenskaper fra HXT. HXT er en av de kraftigste anti – oksidantene som har blitt funnet.

Det er også funnet at HXT hjelper til å bygge bein. Og at HXT gjør tap av bein mindre.

HXT demper mange betennelses prosesser. Noen av disse kan knyttes til smerte. Dette er bakgrunn for studien.

kneledd ArtroseArtrose
Artrose, eller slitasjegikt, er en sykdom som rammer leddene. Ofte rammes ledd i knær, hofter, hender og ryggrad. Ved artrose blir brusken i leddet gradvis slitt ned, og kan etter hvert forsvinne helt.
Behandling retter seg stort sett mot å dempe smerter i ledd.

Artrose er den vanligste formen for leddgikt. Den rammer mange, og det ventes en en stor økning de neste to tiårene.

Smertestillende midler og NSAIDs har liten effekt. Det er også spørsmål om hvor sikre disse er å bruke.

Kliniske studier av omega-3 de siste to ti – årene har mange ganger vist sin verdi for ved inflammatorisk sykdom. Økt bruk av omega-3 fettsyrer og stoff som finnes i oliven virker godt på slitasjegikt. Man kan da ofte minke bruken av NSAIDs.
For andre midler er resultatene mer sprikende.

Studien
Å finne bedre måter å behandle denne sykdom på er derfor viktig.
Siden HXT er kjent for å kunne dempe betennelse ville man se mer på dette stoffet.
Målet med studien var derfor å se på effekt og toleransen til et olivenbladekstrakt som inneholder HXT hos pasienter med kne ledd artrose.

I denne studien deltok 25 voksne menn og kvinner med kne ledd artrose. De som var med fikk placebo eller HXT i 4 uker.
Status for kne ledd artrose ble evaluert etter 2 og 4 uker.
Deltakerne fikk 10mg HXT daglig.

Pasientene ble evaluert ved hjelp av Japanese Orthopaedic Association score (JOA- score). Dette er et standard mål i Japan. I tillegg ble de evaluert ved hjelp av score fra 10 spørsmål i en visuell analog skala (VAS) for smerte.

Eldre ParEtter 4 uker ble resultat fra de to gruppene satt opp mot hverandre.
JOA- score ble mye bedre for dem som fikk HXT. De hadde mindre smerte.
Smerte ved å sove i seng ble også mye mindre for dem som fikk HXT.

Dette viste klart at 10mg HXT var bra for å dempe smerte ved kne ledd artrose.

Det er ikke funnet noen bivirkninger fra bruk av HXT.


Referanse:

Double-blind placebo-controlled trial of hydroxytyrosol of Oleo europaea on pain in gonarthrosis.