Palmitoyletanolamid er mer effektiv mot smerte enn cannabis

NNT er et tall som forteller hvor mange som må behandles for at en person skal bli frisk. Hvor god en medisin er.
Både PEA og cannabis brukes mot smerte. Her ser vi på NNT for PEA, cannabis, og et kjent middel mot smerte – nemlig Paracetamol.
Tallenes tale er klar. PEA er overlegent som middel ved smerte i korsryggen. Mer enn dobbelt så effektivt som vanlig behandling.
Cannabis viser seg å ha liten effekt mot smerte.

Det er gjort mange studier av smertestillende effekt fra PEA. Mange av dem er gjort på dyr. Men det finnes også mange kliniske studier av mennesker.

Klinisk studie av pasienter med korsryggsmerter/isjias
Vi ser derfor her på den største studien av høy kvalitet så langt.
Dette er en studie av pasienter med smerte i korsrygg/isjias. ryggsmerter PEA naturmedisinsentralenDen var en multisenter, dobbeltblind randomisert studie av tre grupper.
Gruppene fikk, placebo, 300 eller 600 mg mikronisert PEA hver dag.
Totalt var 636 pasienter med på studien.
Behandlingen varte i 3 uker.

Denne studien fant som vanlig at PEA var svært effektivt mot smerte.
Og som vanlig ble bruk av PEA ekstremt godt tålt av pasientene.

Denne studien ble først publisert i en liten spansk medisinsk journal. Men senere har originalmaterialet blitt analysert på nytt. Og på engelsk. Det er denne analysen vi ser på her.

Den nye analysen viser stor effekt fra bruk av PEA mot denne type smerte.

NNT – Numbers Needed to Treat
NNT – Numbers Needed to Treat er et mål på hvor effektiv en medisin eller behandling er. Målet sier hvor mange pasienter som må behandles før en blir frisk.
Paracetamol er et kjent legemiddel mot smerte.
Dette stoff har for eksempel en NNT på 4,6 for 50% mindre smerte.

legeNNT har fått noe kritikk som effekt mål i forbindelse med kronisk sykdom. Noen mener at NNT ikke sier noe om å bli frisk ved slike tilstander. At NNT her sier noe om hvor mange som har fått utsatt sykdom.
Å utsette sykdom kan allikevel også være bra.

Stor effekt fra PEA – lavt NNT
Studien fant at NNT for PEA så lavt som 1,7 for dem som fikk 600mg PEA hver dag.
Dette er en svært stor effekt. Det er ikke mange midler som har så lav NNT.

Mer enn annenhver person fikk mer enn 50% mindre smerter ved bruk av PEA.
Det er ikke mange midler som er så effektive. Vanlige behandling for denne type smerte er typisk antidepressiva (NNT 3.5), eller Pregabalin (NNT 7,7). Langt større NNT enn PEA.

Man ser her at PEA er dobbelt så effektivt som antidepressiva.
Og mer enn fire ganger så effektivt som Pregabalin mot denne type smerte.

For dem som fikk den lave dosen på 300mg var tallene ikke like gode.
NNT for en dose på 300mg PEA hver dag var 9.
Det er derfor tydelig at effekten fra PEA er dose avhengig. Til og med den lave dosen nærmer seg allikevel Pregabalin i effekt.

Cannabis har svært høy NNT – og liten effekt
NNT for cannabis er 24. 24 personer må behandles for at en person skal få effekt.
Men NNT her gjelder 30% mindre smerte.
Ikke 50%, og mer, som for PEA og Paracetamol.
Når det gjelder 50% mindre smerte er placebo like effektivt som cannabis.

mot kronisk smerte og inflammasjon endoCANPEA er overlegen mot korsryggsmerter/isjias
PEA mot smerte har mye bedre effekt enn vanlig behandling av denne type smerte.
PEA har svært lav NNT ved 600mg dose pr dag. Dette målt mot for eksempel eksempel Paracetamol eller cannabis mot smerte.
Begge disse stoff har også mange forskjellige bivirkninger. De kan være skadelige. Og de kan være ulovlige.
PEA har bare gode bivirkninger, og er helt uskadelig å bruke.

Mot kronisk smerte er PEA et åpenbart godt alternativ.

The Basal Pharmacology of Palmitoylethanolamide

Single dose paracetamol (acetaminophen), with and without codeine, for postoperative pain

Antall som må behandles (NNT) – misvisende, misforstått, misbrukt?

%d bloggere liker dette: