Hopp til innholdet

Palmitoyletanolamid (PEA) er mer effektiv mot smerte enn Paracetamol og cannabis

ryggsmerter PEA naturmedisinsentralen

NNT er et tall som forteller hvor mange som må behandles for at en person skal bli frisk. Hvor god en medisin er.
Både PEA og cannabis brukes mot smerte. Her ser vi på NNT for PEA, cannabis, og et kjent middel mot smerte – nemlig Paracetamol.
Tallenes tale er klar. PEA er overlegent som middel ved smerte i korsryggen. Mer enn dobbelt så effektivt som vanlig behandling.
Cannabis viser seg å ha liten effekt mot smerte.

Det er gjort mange studier av smertestillende effekt fra PEA. Mange av dem er gjort på dyr. Men det finnes også mange kliniske studier av mennesker.

Klinisk studie av pasienter med korsryggsmerter/isjias
Vi ser derfor her på den største studien av høy kvalitet så langt.
Dette er en studie av pasienter med smerte i korsrygg/isjias. ryggsmerter PEA naturmedisinsentralenDen var en multisenter, dobbeltblind randomisert studie av tre grupper. Bedre enn det kan det nesten ikke bli.

Gruppene fikk, placebo (jukse-medisin), 300 eller 600 mg mikronisert PEA hver dag.
Totalt var 636 pasienter med på studien.
Behandlingen varte i 3 uker.

Denne studien fant som vanlig at PEA var svært effektivt mot smerte.
Og som vanlig ble bruk av PEA ekstremt godt tålt av pasientene.

Denne studien ble først publisert i en liten spansk medisinsk journal. Men senere har originalmaterialet blitt analysert på nytt. Og på engelsk. Det er denne analysen vi ser på her.

Den nye analysen viser stor effekt fra bruk av PEA mot denne type smerte.

NNT – Numbers Needed to Treat
NNT – Numbers Needed to Treat er et mål på hvor effektiv en medisin eller behandling er. Målet sier hvor mange pasienter som må behandles før en blir frisk.
Paracetamol er et kjent legemiddel mot smerte.
Paracetamol har et NNT på 4,6 for 50% mindre smerte.

legeNNT har fått noe kritikk som effekt mål i forbindelse med kronisk sykdom. Noen mener at NNT ikke sier noe om å bli frisk ved slike tilstander. At NNT her sier noe om hvor mange som har fått utsatt sykdom.
Å utsette sykdom kan allikevel også være bra.

Stor effekt fra PEA – lavt NNT
Studien fant at NNT for PEA er så lavt som 1,7. Dette gjaldt dem som fikk 600mg PEA hver dag.
Dette er en svært stor effekt. Det er ikke mange midler som har så lav NNT.

Dette betyr at flere enn annenhver person fikk mer enn 50% mindre smerter ved bruk av PEA.
Det er ikke mange midler som er så effektive. Vanlige behandling for denne type smerte er typisk antidepressiva (NNT 3.5), eller Pregabalin (NNT 7,7). Langt større NNT enn PEA.

Man ser her at PEA er dobbelt så effektivt som antidepressiva.
Og mer enn fire ganger så effektivt som Pregabalin mot denne type smerte.

For dem som fikk den lave dosen på 300mg var tallene ikke like gode.
NNT for en dose på 300mg PEA hver dag var 9.
Det er derfor tydelig at effekten fra PEA er dose avhengig. Til og med den lave dosen nærmer seg allikevel Pregabalin i effekt.

Paracetamol har ingen effekt på korsryggsmerter
Mot smerter i korsryggen viser analyser at Paracetamol har liten eller ingen effekt.

Ved postoperativ smerte hadde paracetamol 1000 mg en NNT på 4,6 for minst 50 % mindre smerte. Paracetamol 600/650 mg hadde en NNT på 5,3.
Paracetamol 600/650 mg pluss kodein 60 mg hadde en NNT på 3,6.

NNH for Paracetamol er på 12.

600 mg PEA daglig synes å være mye bedre enn Paracetamol – spesielt ved smerter i korsryggen.
Til og med når Paracetamol brukes sammen med kodein er PEA dobbelt så effektivt.

Cannabis har svært høy NNT – og liten effekt
NNT for cannabis er 24. 24 personer må behandles for at en person skal få effekt [1].
Men NNT her gjelder 30% mindre smerte [1].
Ikke 50%, og mer, som for PEA og Paracetamol.
Når det gjelder å minke smerte med så mye som 50%, er ikke cannabis mer effektivt enn placebo [1].

Antallet som trengs for å få en frisk er høyt. Antallet som trengs for at en opplever ubehag er lavt. Det virker usannsynlig at cannabinoider er svært effektive medisiner mot kronisk smerte [1;2;3].

mot kronisk smerte og inflammasjon endoCANPEA er overlegen mot korsryggsmerter/isjias
PEA mot smerte har mye bedre effekt enn vanlig behandling av denne type smerte.
PEA har svært lav NNT ved 600mg dose pr dag. Dette målt mot for eksempel eksempel Paracetamol eller cannabis mot smerte.
Begge disse stoff har også mange forskjellige bivirkninger. De kan være skadelige. Og de kan være ulovlige.
PEA har bare gode bivirkninger, og er helt uskadelig å bruke.

Mot kronisk smerte er PEA et åpenbart godt alternativ.


Referanser:

Micronized Palmitoylethanolamide: A Post Hoc Analysis of a Controlled Study in Patients with Low Back Pain – Sciatica

The Basal Pharmacology of Palmitoylethanolamide

Single dose paracetamol (acetaminophen), with and without codeine, for postoperative pain

Paracetamol is ineffective for acute low back pain even for patients who comply with treatment: complier average causal effect analysis of a randomized controlled trial

painHEALTH: NNT and NNH for pain medications

Antall som må behandles (NNT) – misvisende, misforstått, misbrukt?

1. Goel A. (2018). Review: In chronic noncancer pain, cannabinoids reduce pain (NNT 24) but increase adverse events (NNH 6). Annals of internal medicine169(12), JC62. https://doi.org/10.7326/ACPJC-2018-169-12-062

2. Stockings, E. , Campbell, G. , Hall, W. , Nielsen, S. , Zagic, D. , Rahman, R. , Murnion, B. , Farrell, M. , Weier, M. & Degenhardt, L.  (2018).  Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies.  PAIN,  159 (10),  1932-1954.  doi: 10.1097/j.pain.0000000000001293.

3. Allan, G. M., Finley, C. R., Ton, J., Perry, D., Ramji, J., Crawford, K., Lindblad, A. J., Korownyk, C., & Kolber, M. R. (2018). Systematic review of systematic reviews for medical cannabinoids: Pain, nausea and vomiting, spasticity, and harms. Canadian family physician Medecin de famille canadien64(2), e78–e94. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29449262/