Hopp til innholdet

HXT er et effektivt slankemiddel

hydroksytyrosol slanking

Hydroksytyrosol (HXT) er en sterk antioksidant som finnes i oliven. HXT gjør mye godt for helsen. Dette er dokumentert i hundrevis av studier. En ny studie fra 2022 ser på hvor mange kilo man mister ved bruk av HXT. Etter 6 måneder bruk av HXT var vekten minket med 10,14 Kg.

Flere studier har funnet at HXT virker slankende
Denne nye studien er allikevel den første randomiserte, dobbelt blinde studie som direkte ser på den slankende effekten fra hydroksytyrosol (HXT).hydroksytyrosol slanking
En slik studie er en av de beste måtene å bruke for å finne ut om noe virker. Studien varte i 6 måneder, og resultatene var svært gode. Tap av vekt var 4,31 kg etter 1 måned, 7,97 kg etter 3 måneder, og 10,14 kg etter 6 måneder.

4,31 kg slankere etter 1 måned

7,97 kg slankere etter 3 måneder

10,14 kg slankere etter 6 måneder

Hydroksytyrosol (HXT)
HXT har god effekt på mange deler av kropp og helse. Listen over hva HXT gjør er lang, og du kan lese mer om HXT her.
Blant alle effektene er HXT også slankende, og god for mage og tarm. Det er derfor ikke uten grunn at legemiddelindustrien er så interessert i dette stoffet.

HXT for mage og tarm
For magen er bruk av HXT funnet å virke mot metabolsk syndrom, og sykdom som henger sammen med dette.
Det er også nylig ble funnet at HXT minker fedme og insulinresistens ved å påvirke tarm-flora.
Videre er det funnet at HXT hemmer betennelse og hyperglykemi fra et fettrikt kosthold.
Og HXT reduserer leversteatose.

HXT ved fedme, overvekt og slanking
Bare noen få studier har blitt utført for å se på effekten av HXT ved fedme.
Det er da funnet at HXT øker gener som er med på å hindre fedme.
Og at HXT minker de gener som er med på å skape fedme.

En ny studie fra 2022
Basert på de data som fantes kunne man, til nå, allikevel ikke si noe helt sikkert om effekten av HXT ved fedme og overvekt.
Dette på grunn av at det fantes få studier. Studiene var også svært ulike. Det var ofte forskjellig alder, kjønn, vekt, dose, og bruk i studiene.
Det ble derfor vanskelig å si noe helt sikkert om HXT virket slankede.
En ny, grundig, studie av HXT ved fedme var derfor nødvendig.

Studiens deltagere
Det ble derfor satt opp en randomisert dobbelt -blind intervensjon -studie.
Dette er en av de beste, og mest sikre, måtene å bruke for å finne ut av noe på. HXT slanking Naturmedisinsentralen helsevital Studien så på effekten av HXT på kvinner med overvekt og fedme.
Utvalget bestod bare av kvinner. Dette på grunn av data som viser at HXT blir tatt opp bedre av hunner enn av hanner.

Dosering
Kvinnene i studien fikk enten 5 mg HXT, 15 mg HXT, eller et placebo.
Dosen på 5 mg ble valgt fordi dette er den minste daglige bruk av HXT som er medisinsk dokumentert.
Større dose virker å være nødvendige. Spesielt hos deltakere med mer alvorlig fedme. Og for menn.
Tidligere har 15 mg HXT vist god effekt. Man valgte derfor også å bruke denne dosen.
Alt tyder allikevel på at større doser er bedre. Spesielt for menn.

Varighet
Studien varte i 6 måneder. Dette er en ganske lang studie.
De andre studiene som fantes varte mye kortere. Det var derfor et ønske om å se på hvordan bruk av HXT virket over lengre tid.

Resultater
Det viste seg at dosen på 5 mg HXT ikke hadde noen effekt.
15 mg HXT gav gode resultater.Naturmedisinsentralen Hydroksytyrosol
Som nevnt var vektreduksjonen på 4,31 kg, 7,97 kg, og 10,14 kg. Dette etter 1, 3, og 6 måneder bruk.
Av dette var 3,24, 6,29, og 8,16 kg fett på de samme måletidspunkt.

Mye tyder på at større doser vil gi bedre effekt.

HXT som slankende middel
Denne nye studien bekrefter hva tidligere studier har funnet. HXT har god effekt på vekt og kropps sammensetning.
Store doser er nødvendige, og en dose på 15 mg er nok også i minste laget.
HXT får sin beste effekt ved store doser.
HXT er ufarlig å bruke, og kan det kan derfor brukes store doser over lang tid.

Referanser:

Effect of Long-Term Hydroxytyrosol Administration on Body Weight, Fat Mass and Urine Metabolomics: A Randomized Double-Blind Prospective Human Study

Antioxidant Effects of a Hydroxytyrosol-Based Pharmaceutical Formulation on Body Composition, Metabolic State, and Gene Expression: A Randomized Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Trial

Safety of hydroxytyrosol as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97