Hopp til innholdet

Palmitoyletanolamid (PEA) ved long / lang / langvarig COVID – 19

Covid-19

Long COVID, eller lang COVID rammer mange som har vært smittet av COVID sykdom. Flere undersøkelser viser at Palmitoyletanolamid (PEA) har god effekt mot denne plagsomme følge fra COVID – 19.

Mange rammes av sen følger fra COVID sykdom. Disse plagene kalles ofte «long COVID», eller lang/langvarig COVID på norsk [1].
Tretthet, hoste, åndenød, hjertebank, myalgi er blant problemene som kan oppstå ved langvarig COVID. Disse plagene kan komme fra organ skade eller post viralt syndrom, med flere [1].
Palmitoyletanolamid (PEA) er et godt kjent stoff som er foreslått som forebygging og behandling av COVID 19 [2].
PEA er også undersøkt i forbindelse med lang COVID [3;4;5].

Palmitoyletanoalamid (PEA)

Palmitoyletanolamid (PEA) har vært kjent siden 1957 [6]. PEA lages i kroppen, og er en del av de fleste matvarer [6].
PEA utøver en mengde fysiologiske funksjoner for å holde kroppen i balanse [6].

Forskning på PEA har blitt utført i mer enn 50 år [6].
Mange hundre artikler er referert i PubMed, disse beskriver egenskapene til dette spennende stoffet.
Fokus for PEA forskningen har for det meste vært på nevropatiske smerte og mast celle relaterte lidelser [6].

PEA er helt trygt å bruke, og kan brukes av alle [6]. PEA kan kjøpes som kosttilskudd i Norge.

COVID – 19

COVID-19 er knyttet til kraftig betennelse i kroppen [7].
Dette kan føre til akutt pustebesvær, og død, hos noen pasienter [7].
Det kan synes som at COVID virus utløser inflammatorisk celledød [7]. Dette bidrar til COVID-19 sykdom [7].

PEA og COVID – hypoteser og betraktninger

På grunn de egenskaper PEA har, mener flere at PEA kan spille en viktig rolle for lungene ved COVID-19 [8;9].

PEA ser også ut til å ha gode effekt på flere andre organer og systemer [8].
Dette på grunn av de ulike mekanismene som virker mot betennelse, smerte. DIsse bedrer en lang rekke tegn og symptomer ved både kronisk og akutt sykdom, blant dem COVID – 19 [8].

Siden PEA er trygt, lages i kroppen, og ikke er giftig på noen måte, mener man at tilskudd av PEA vil være et bra tillegg til vanlig terapi ved COVID – 19 [8].

PEA og luftveiene

Studier på dyr

PEA er funnet å ha god effekt ved lungeskade i flere dyreforsøk.
Se for eksempel Peritore og medarbeidere [9].

Studier på mennesker

PEA er godt studert brukt på mennesker [6].
Totalt 3627 pasienter og frivillige var i perioden mellom 1972 og 1977 med i 6 forskjellige placebokontrollerte dobbeltblinde studier [6].
Bivirkninger ble ikke rapportert [6].
PEA viste å både ha behandlings- og forebyggende effekt mot influensa [6].

Det ble funnet at ved bruk av PEA ble det ikke utviklet toleranse.
Den enkle måten PEA kan gis på, gir mulighet til å ha et raskt terapeutisk svar klart i tilfelle en influensaepidemi. Spesielt i forhold til nye typer virus [6].

PEA – COVID studier

I laboratoriet

Flere undersøkelser i laboratorier har vist at PEA har effekt mot covid – 19 [10;11;12].
Flere virkningsmekanismer blir funnet. PEA blir på dette grunnlag foreslått som ny strategi for å motvirke skader fra COVID [10;11;12].
PEA hemmer COVID virusets «Spike protein». Det er blant annet slik PEA motvirker COVID – 19 [11].
Andre undersøkelser finner at PEA ikke bare hemmer virusets «Spike protein», men også hemmer COVID virus via ACE-2 reseptoren [12].

Disse og flere andre funn har ført til at det nå utføres flere kliniske studier hvor man ser på hvordan PEA kan forebygge COVID smitte [12].

Alle studiene finner at PEA kan ha god effekt mot COVID – 19, enten som monoterapi, eller i kombinasjon med annen behandling [10:11:12].

COVID studier på mennesker

PEA er også undersøkt ved covid sykdom hos mennesker [13;14;15].

En undersøkelse finner at PEA kan dempe COVID-19 sykdom [13]. Det konkluderes med at PEA som tilskudd kan være et bra tillegg til annen behandling av covid -19 [13]. PEA er trygt og godt tålt i de tidlige stadiene av COVID-19 [13]. PEA ut til å spille en sentral rolle i immunresponsen [13].

En annen randomisert kontrollert dobbelt blindet studie ser på personer med nylig COVID diagnose.
Her førte PEA tilskudd til anti-inflammatoriske effekt [14].

Man finner også at PEA kan redusere alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom [15].

Alt i alt viser alle disse studier av PEA ved COVID – 19 god effekt av dette stoffet mot denne sykdom [13;14;15].

PEA – Long COVID studier

Effekten av PEA ved «long COVID», eller lang COVID, er undersøkt på mennesker [3;4;5]. Studiene tar for seg lukt [3;4], mental tåke [3], og livskvalitet [5]. Noen av dem bruker en antioksidant, luteolin (LUT), sammen med PEA [3;4].

PEA-LUT terapi gav en stor bedring [3]. Pasienter med lang COVID og tap av luktesans fikk bedre luktesans og hukommelse [3].

Blant dem med tap av luktesans etter COVID-19, førte en blanding av PEA og LUT med luktetrening i større gjenoppretting av luktesans enn lukttrening alene [4].

Våre funn viser at PEA kan være en god terapi for pasienter med lang COVID [5].

Konklusjon

Mange plages av lang COVID, og man ser etter gode måter å behandle dette på.
PEA har vist seg å kunne være en billig og tilgjengelig måte å dempe plager fra lang COVID på [3;4;5]. Dette støttes av både studier i laboratorie [10:11:12]., på dyr [9] – og av den effekt PEA har på mennesker som forebygging og behandling for COVID [13;14;15].

PEA virker derfor svært godt egnet for egenbehandling av plager fra lang COVID [3;4;5].


Referanser:

1. Raveendran, A. V., Jayadevan, R., & Sashidharan, S. (2021). Long COVID: An overview. Diabetes & metabolic syndrome15(3), 869–875. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.04.007

2. Antonio Gigante, Alberto Aquili, Luca Farinelli, Alessandro Caraffa, Gianpaolo Ronconi, Carla Enrica Gallenga, Giulia Tetè, Spyros K. Kritas, Pio Conti. Sodium chromo-glycate and palmitoylethanolamide: A possible strategy to treat mast cell-induced lung inflammation in COVID-19, Medical Hypotheses, Volume 143, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720310410

3. De Luca, P., Camaioni, A., Marra, P., Salzano, G., Carriere, G., Ricciardi, L., Pucci, R., Montemurro, N., Brenner, M. J., & Di Stadio, A. (2022). Effect of Ultra-Micronized Palmitoylethanolamide and Luteolin on Olfaction and Memory in Patients with Long COVID: Results of a Longitudinal Study. Cells11(16), 2552. https://doi.org/10.3390/cells11162552

4. Di Stadio, A., D’Ascanio, L., Vaira, L. A., Cantone, E., De Luca, P., Cingolani, C., Motta, G., De Riu, G., Vitelli, F., Spriano, G., De Vincentiis, M., Camaioni, A., La Mantia, I., Ferreli, F., & Brenner, M. J. (2022). Ultramicronized Palmitoylethanolamide and Luteolin Supplement Combined with Olfactory Training to Treat Post-COVID-19 Olfactory Impairment: A Multi-Center Double-Blinded Randomized Placebo- Controlled Clinical Trial. Current neuropharmacology20(10), 2001–2012. https://doi.org/10.2174/1570159X20666220420113513

5. Raciti, L., De Luca, R., Raciti, G., Arcadi, F. A., & Calabrò, R. S. (2022). The Use of Palmitoylethanolamide in the Treatment of Long COVID: A Real-Life Retrospective Cohort Study. Medical sciences (Basel, Switzerland)10(3), 37. https://doi.org/10.3390/medsci10030037

6. Keppel Hesselink, J. M., de Boer, T., & Witkamp, R. F. (2013). Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold. International journal of inflammation2013, 151028. https://doi.org/10.1155/2013/151028

7. Junqueira, C., Crespo, Â., Ranjbar, S. et al. FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation. Nature 606, 576–584 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04702-4

8. Noce, A., Albanese, M., Marrone, G., Di Lauro, M., Pietroboni Zaitseva, A., Palazzetti, D., Guerriero, C., Paolino, A., Pizzenti, G., Di Daniele, F., Romani, A., D’Agostini, C., Magrini, A., Mercuri, N. B., & Di Daniele, N. (2021). Ultramicronized Palmitoylethanolamide (um-PEA): A New Possible Adjuvant Treatment in COVID-19 patients. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)14(4), 336. https://doi.org/10.3390/ph14040336

9. Peritore, A. F., D’Amico, R., Siracusa, R., Cordaro, M., Fusco, R., Gugliandolo, E., Genovese, T., Crupi, R., Di Paola, R., Cuzzocrea, S., & Impellizzeri, D. (2021). Management of Acute Lung Injury: Palmitoylethanolamide as a New Approach. International journal of molecular sciences22(11), 5533. https://doi.org/10.3390/ijms22115533

10. Uberti, F., Ruga, S., Farghali, M., Galla, R., & Molinari, C. (2021). A Combination of α-Lipoic Acid (ALA) and Palmitoylethanolamide (PEA) Blocks Endotoxin-Induced Oxidative Stress and Cytokine Storm: A Possible Intervention for COVID-19. Journal of dietary supplements, 1–23. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/19390211.2021.1966152

11. Del Re, A., Corpetti, C., Pesce, M., Seguella, L., Steardo, L., Palenca, I., Rurgo, S., De Conno, B., Sarnelli, G., & Esposito, G. (2021). Ultramicronized Palmitoylethanolamide Inhibits NLRP3 Inflammasome Expression and Pro-Inflammatory Response Activated by SARS-CoV-2 Spike Protein in Cultured Murine Alveolar Macrophages. Metabolites11(9), 592. https://doi.org/10.3390/metabo11090592

12. Fonnesu, R., Thunuguntla, V. B. S. C., Veeramachaneni, G. K., Bondili, J. S., La Rocca, V., Filipponi, C., Spezia, P. G., Sidoti, M., Plicanti, E., Quaranta, P., Freer, G., Pistello, M., Mathai, M. L., & Lai, M. (2022). Palmitoylethanolamide (PEA) Inhibits SARS-CoV-2 Entry by Interacting with S Protein and ACE-2 Receptor. Viruses14(5), 1080. https://doi.org/10.3390/v14051080

13. Albanese, M., Marrone, G., Paolino, A., Di Lauro, M., Di Daniele, F., Chiaramonte, C., D’Agostini, C., Romani, A., Cavaliere, A., Guerriero, C., Magrini, A., Mercuri, N. B., Di Daniele, N., & Noce, A. (2022). Effects of Ultramicronized Palmitoylethanolamide (um-PEA) in COVID-19 Early Stages: A Case-Control Study. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)15(2), 253. https://doi.org/10.3390/ph15020253

14. Samantha N Fessler, Li Liu, Yung Chang, Theresa Yip, Carol S Johnston, Palmitoylethanolamide Reduces Proinflammatory Markers in Unvaccinated Adults Recently Diagnosed with COVID-19: A Randomized Controlled Trial, The Journal of Nutrition, Volume 152, Issue 10, October 2022, Pages 2218–2226, https://doi.org/10.1093/jn/nxac154

15. Samantha Fessler, Yung Chang, Carol Johnston, Li Liu, Effects of Palmitoylethanolamide on Proinflammatory Markers in Adults Recently Diagnosed With COVID-19, Current Developments in Nutrition, Volume 6, Issue Supplement_1, June 2022, Page 200, https://doi.org/10.1093/cdn/nzac048.014