Hopp til innholdet

MIND dietten mot demens og Alzheimer – nye resultater

MIND dietten er overlegent best for å forebygge demens og Alzheimers.

MIND dietten er ikke helt ny. Og det er jo bra – for da har man nå fått fulgt deltagere i studier over flere år. Resultatene er klare i sin tale.
MIND dietten er overlegent best for å forebygge demens og Alzheimers.

Demens og Alzheimers

Demens i befolkningen er et økende problem. Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen.
I Vest – Europa har 7 prosent av de over 60 år demens [1;2].
I Norge er forekomsten 8 prosent av dem over 59 år, og det er flest menn som rammes.
Man forventer en stor økning i de kommende år [1;2].

Kosthold og demens

Kosthold er vist å virke bra mot demens.
Middelhavs- og DASH-dietten har vist seg å bremse kognitiv nedgang.
Men ingen av disse diettene er laget for å forebygge demens [3;4;5].

Mange typer studier viser at stoff i mat virker på prosesser som er typiske for AD.
Disse stoffene kan også gjøre kognitive funksjoner bedre.
Stoffene virker på mange forskjellig måter. Blant de gode effektene er finner man:

  • forebygging av Aβ og tau aggregering
  • reduksjon av Aβ-nivåer og tau-fosforyleringshastighet
  • forsvar mot oksidativt stress
  • anti-inflammatorisk aktivitet
  • beskyttelse av cellulære strukturer og hemming av neuronal apoptose [6].

Man ville derfor lage en diett som spesifikt fanger opp de gode stoff fra mat.
Dette var stoff som har vist seg å være nevrobeskyttende [3;4].

MIND dietten

MIND dietten blir utformet.

MIND står for Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay [4].
På norsk blir dette noe sånn som Middelhavs-DASH Intervensjon mot nevrodegenerativ svekkelse.
Man tar fra middelhavs- og DASH -dietten, for å sette sammen en diett som hindrer demens.

MIND studien

Man ville så se hvilken effekt denne dietten hadde på utvikling av demens.

960 deltager ble fulgt i 4,7 år [4;].

Å skåre høyt på MIND diett skåren hadde mange fordeler.
Høy MIND skåre var knyttet til en senere aldring av hjernen.
Man hadde en 7,5 år yngre hjerne hvis man var blant deltakerne i den øverste tredjedelen av MIND-diett skårene. Dette i forhold til hvis man var i den laveste tredjedelen [4].

De samme forskerne ser på MIND-, DASH- og middelhav -dietten sammen.
De ser på bruk av disse og risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom (AD).
Her finner de at å holde seg strengt til alle diettene minker mulighetene for å utvikle AD.
Men det ser ut som at også å bare holde seg moderat til MIND dietten beskytter mot AD [5].

Nyere forskning

Man finner senere at det er MIND diett som har effekt mot demens. Ikke middelhavs dietten [6].

Ved hjerneslag er MIND en fordel.
Høy overholdelse av MIND-dietten er knyttet til langsommere hastighet av kognitiv svekkelse etter hjerneslag [7].

Man ser på bioaktive stoff som forhindrer AD.
Her finner man at dietter som middelhav-, DASH-, og spesielt MIND -dietten gir høye mengder av denne type stoff. Diettene minker risikoen for AD [8]. Nye studier av MIND dietten mot AD er på gang [9].
Flere studier av MIND dietten og kognitiv svekkelse er allikevel ferdige [10;11;12;13;14;15].

MIND-diett er knyttet til bedre kognitiv funksjon. Dette var uavhengig av vanlig hjerne-patologi.
Dette tyder på at MIND-diett kan bidra til bedre kognitiv helse hos eldre [10].

Ikke alle studiene er like entydige. Høyere MIND diett-score knyttet til bedre kognitiv ytelse, men ikke til å minke kognitiv svekkelse [11].
En annen studie som ikke viser like gode effekt er fra Brasil. Der var det bare de velstående som bedre mental ytelse av MIND dietten. De fattige fikk dårligere mental ytelse jo mer de fulgte MIND [12].

En populasjon-studie over 16 år av 5375 personer finner at MIND dietten motvirker demens [13].
Det samme er også tilfelle i Puerto Rico. Denne studien gikk over 8 år [14].

En studie ser på effekt av MIND som diett -intervensjon for friske overvektige kvinner.
Blant annet ser man på kognitiv ytelse og hjerne-struktur [15].

Blant dem som var i MIND-diett gruppen ble minne og oppmerksomhet bedre.

Man mener at MIND-diett kan reversere de skader fedme kan ha på kognisjon og hjernestruktur [15].

En systematisk gjennomgang

En grundig systematisk gjennomgang av forskning på MIND dietten [16] viser at:

  • Alle de inkluderte studiene viste at å bruke MIND-dietten var positivt
  • For eldre voksne var MIND -diett overlegen andre planterike dietter for å bedre kognisjon
  • MIND-dietten kan være knyttet til forbedret kognitiv funksjon hos eldre voksne
  • MIND-dietten kan være overlegen andre planterike dietter for å bedre kognisjon [16]

Hva består MIND dietten av?

Det kan du lese litt mer om i Dette er MIND dietten [17].


Referanser:

1. NHI. (2021, 27 jan). Demens – en kort oversikt. NHI.no. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/demens-oversikt/

2. FHI. (2021, 23 feb). Demens. FHI.no. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/

3. Sacks, F. M., Appel, L. J., Moore, T. J., Obarzanek, E., Vollmer, W. M., Svetkey, L. P., Bray, G. A., Vogt, T. M., Cutler, J. A., Windhauser, M. M., Lin, P. H., & Karanja, N. (1999). A dietary approach to prevent hypertension: a review of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Study. Clinical cardiology22(7 Suppl), III6–III10. https://doi.org/10.1002/clc.4960221503

4. Morris, M. C., Tangney, C. C., Wang, Y., Sacks, F. M., Barnes, L. L., Bennett, D. A., & Aggarwal, N. T. (2015). MIND diet slows cognitive decline with aging. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association11(9), 1015–1022. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2015.04.011

5. Morris, M. C., Tangney, C. C., Wang, Y., Sacks, F. M., Bennett, D. A., & Aggarwal, N. T. (2015). MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association11(9), 1007–1014. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.11.009

6. Hosking, D. E., Eramudugolla, R., Cherbuin, N., & Anstey, K. J. (2019). MIND not Mediterranean diet related to 12-year incidence of cognitive impairment in an Australian longitudinal cohort study. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association15(4), 581–589. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.12.011

7. Cherian, L., Wang, Y., Fakuda, K., Leurgans, S., Aggarwal, N., & Morris, M. (2019). Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) Diet Slows Cognitive Decline After Stroke. The journal of prevention of Alzheimer’s disease6(4), 267–273. https://doi.org/10.14283/jpad.2019.28

8. Grodzicki, W., & Dziendzikowska, K. (2020). The Role of Selected Bioactive Compounds in the Prevention of Alzheimer’s Disease. Antioxidants (Basel, Switzerland)9(3), 229. https://doi.org/10.3390/antiox9030229

9. Liu, X., Morris, M. C., Dhana, K., Ventrelle, J., Johnson, K., Bishop, L., Hollings, C. S., Boulin, A., Laranjo, N., Stubbs, B. J., Reilly, X., Carey, V. J., Wang, Y., Furtado, J. D., Marcovina, S. M., Tangney, C., Aggarwal, N. T., Arfanakis, K., Sacks, F. M., & Barnes, L. L. (2021). Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) study: Rationale, design and baseline characteristics of a randomized control trial of the MIND diet on cognitive decline. Contemporary clinical trials102, 106270. https://doi.org/10.1016/j.cct.2021.106270

10. Dhana, K., James, B. D., Agarwal, P., Aggarwal, N. T., Cherian, L. J., Leurgans, S. E., Barnes, L. L., Bennett, D. A., & Schneider, J. A. (2021). MIND Diet, Common Brain Pathologies, and Cognition in Community-Dwelling Older Adults. Journal of Alzheimer’s disease : JAD83(2), 683–692. https://doi.org/10.3233/JAD-210107

11. Melo van Lent, D., O’Donnell, A., Beiser, A. S., Vasan, R. S., DeCarli, C. S., Scarmeas, N., Wagner, M., Jacques, P. F., Seshadri, S., Himali, J. J., & Pase, M. P. (2021). Mind Diet Adherence and Cognitive Performance in the Framingham Heart Study. Journal of Alzheimer’s disease : JAD82(2), 827–839. https://doi.org/10.3233/JAD-201238

12. Ferreira, N. V., Lotufo, P. A., Marchioni, D. M. L., Barreto, S. M., Viana, M. C., Caramelli, P., Bensenor, I. J. M., & Suemoto, C. K. (2022). Association Between Adherence to the MIND Diet and Cognitive Performance is Affected by Income: The ELSA-Brasil Study. Alzheimer disease and associated disorders36(2), 133–139. https://doi.org/10.1097/WAD.0000000000000491

13. de Crom, T.O.E., Mooldijk, S.S., Ikram, M.K. et al. MIND diet and the risk of dementia: a population-based study. Alz Res Therapy 14, 8 (2022). https://doi.org/10.1186/s13195-022-00957-1

14. Boumenna, T., Scott, T. M., Lee, J. S., Zhang, X., Kriebel, D., Tucker, K. L., & Palacios, N. (2022). MIND Diet and Cognitive Function in Puerto Rican Older Adults. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences77(3), 605–613. https://doi.org/10.1093/gerona/glab261

15. Arjmand, G., Abbas-Zadeh, M. & Eftekhari, M.H. Effect of MIND diet intervention on cognitive performance and brain structure in healthy obese women: a randomized controlled trial. Sci Rep 12, 2871 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-021-04258-9

16. Kheirouri, S., & Alizadeh, M. (2022). MIND diet and cognitive performance in older adults: a systematic review. Critical reviews in food science and nutrition62(29), 8059–8077. https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1925220

17. Naturmedisinsentralen. (2023, 23 feb). Dette er MIND dietten. Naturmedisinsentralen.no. https://www.naturmedisinsentralen.no/WordPress/2023/02/25/dette-er-mind-dietten/