Hopp til innholdet

Atopisk eksem / dermatitt og PEA – ATOPA undersøkelsen

PEA hudkrem fra Naturmedisinsentralen og helsevital.

En studie av 2500 pasienter over 6 uker viser god effekt av PEA hudkrem ved atopisk eksem. Både blant vokse og barn opplevde man over 50 % symptom reduksjon og forbedret livs- og søvnkvalitet.

Atopisk eksem eller atopisk dermatitt

Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og eksem.
Atopisk eksem kan ha stor innvirkning på livskvalitet [1].

Atopisk eksem er vanlig og debuterer oftest i løpet av de første leveår. Lidelsen er vanlig og knyttes til høy sosioøkonomisk status [1].

I Norge er forekomsten rundt 23,6 % hos småbarn og rundt 10,4 % blant 18-åringer. Mye tyder allikevel på at atopisk eksem opptrer like ofte hos voksne som hos barn [1].

Det finnes ingen kur for atopisk eksem. Symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll er vanlig behandling.
Man prøver å pleie huden og å dempe inflammasjonen.
Man vil også unngå forverrende faktorer, og man behandler eventuelle sår og infeksjoner fra kronisk kloring [1].

Behandlingen består av mange tiltak og er svært tidkrevende. Fuktighetskremer, steroider og kalsinevrinhemmere (immunsystem hemmere) benyttes.
Bivirkninger er en viktig årsak til skepsis til bruk av topikale steroider og fører til lav behandlingsetterlevelse [1].

PEA

Palmitoylethanolamid (PEA) er et godt kjent anti-inflammatorisk stoff som finnes i hud og annet vev.

PEA kan være et alternativ til kortikosteroidbehandling av AD. PEA akkumuleres under betennelse, og flere studier har rapportert PEA-induserte anti-inflammatoriske og smertestillende effekter. I tillegg er PEA kjent for å kontrollere betennelse og spredning av tumorceller [2]

PEA ved atopisk eksem

Man ville derfor se på effekten av en palmitoyletanolamin (PEA) krem på pasienter med mild til moderat atopisk eksem [3].

Atopa studien

ATOPA studien var en ganske stor undersøkelse.

Deltagerne

* 2456 pasienter

Pasientene var mellom
* 2 – 70 år

Undersøkelsen strakk seg over 6 uker.

Pasientene ble målt ved to tidspunkt.

Etter 3 – 6 dager, og etter 4 – 6 uker.

I gjennomsnitt ble måling nummer en foretatt etter seks dager, mens måling nummer to ble gjort etter trettiåtte dager [2].

58,6 % reduksjon av hud symptomer

Typiske plager knyttet til atopisk eksem minket.

* Rødhet(erytem) kløe,
* kloremerker (ekskoriasjon),
* flassing,
* fortykning av og tørrhet i huden

ble alle signifikant redusert.

Kombinert var reduksjonen på 58,6 % i hele befolkningen.

Kremen hadde litt bedre effekt på barn enn på voksne. 57,7 % reduksjon blant de over 12 år mot 60,5 % reduksjon blant de som var yngre enn 12 år [3].

56 % sluttet å bruke kortikosteroider

Ved studiens slutt hadde 56 % av pasientene sluttet å bruke kortikosteroider.
53,4 % av de over tolv år, og 62,5 % av de over tolv år [3].

Gjennomsnittlig ukentlig bruk av kortikosteroider sank med 62 % [3].

Bedre søvnkvalitet

Søvnkvalitet ble betydelig forbedret gjennom undersøkelsen.

Bedre livskvalitet

De kombinerte effektene fra PEA kremen gjorde at pasientene fikk forbedret sin livskvalitet [3].

92 % av pasientene tålte kremen godt

PEA kremen ble også tålt godt av pasientene [3].
Studien viste en betydelig lindring av objektive og subjektive symptomer på atopisk eksem etter vanlig hudpleie med PEA kremen. At bruken førte til redusert bruk av topikale kortikosteroider er spesielt viktig.

Andre studier støtter funnene

I tillegg har PEA vært gjenstand for flere AD-pilotstudier. Lovende foreløpige resultater fra AD-studiene indikerer at PEA er en viktig forbindelse og bør vurderes for behandling av AD-pasienter [2, 4, 5].

 

Referanser:

1. Løvold Berents T, Saunes M, Schopf T, et.al. Atopisk eksem. Publisert: 31. august 2018 Utgave 13, 4. september 2018 Tidsskr Nor Legeforen https://tidsskriftet.no/2018/08/klinisk-oversikt/atopisk-eksem

2. THE PALMITOYLETHANOLAMIDE FAMILY: A NEW TREATMENT CHOICE FOR ATOPIC DERMATITIS?
Joseph Jorizzo, MD, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, NC, United States. https://www.jaad.org/action/showPdf?pii=S0190-9622%2804%2903075-0

3. Eberlein, B., Eicke, C., Reinhardt, H. W., & Ring, J. (2008). Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine (ATOPA study). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 22(1), 73–82. https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2007.02351.x

4. Del Rosso J Q.. Use of a Palmitoylethanolamide- Containing Nonsteroidal Cream for Treating Atopic Dermatitis: Impact on the Duration of Response and Time Between FlaresVOL. 20 NO. 4 • APRIL 2007 • Cosmetic Dermatology s 208 -11. https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/Document/September-2017/020040208.pdf

5. Yuan, C., Wang, X. M., Guichard, A., Tan, Y. M., Qian, C. Y., Yang, L. J., & Humbert, P. (2014). N-palmitoylethanolamine and N-acetylethanolamine are effective in asteatotic eczema: results of a randomized, double-blind, controlled study in 60 patients. Clinical interventions in aging, 9, 1163–1169. https://doi.org/10.2147/CIA.S65448

 

Prøv PEA hudkrem fra Naturmedisinsentralen og helsevital
Prøv PEA hudkrem fra Naturmedisinsentralen og helsevital