Hopp til innholdet

Lovende nye midler ved Parkinsons sykdom

Hjernescan

Vanlige behandling for Parkinsons i dag er å gi l-DOPA, men bruken har mange bivirkninger. L-Dopa hemmer heller ikke sykdommens utvikling.
Det er derfor forsket på mange terapi former mot Parkinsons sykdom. Noen har vist effekt.
NADH forskes nå videre på i Norge. PEA er vist å hemme Parkinsons progresjon. Og HXT er søkt patentert som behandling for Parkinsons.

I dag behandles Parkinsons med l-DOPA. l-DOPA er allikevel et middel som er vanskelig å administrere. Og som har store bivirkninger. Man prøver derfor ofte å bruke så lite som mulig av dette middelet [1].

Det har derfor blitt lett etter alternativer til l-DOPA, men noe godt alternativ er ennå ikke funnet [2]. Noen nye og lovende midler og metoder finnes allikevel.

Selv om de ikke virker like fort som l-DOPA, synes de å ha en plass i behandlingen av Parkinsons sykdom (PD).

 

NADH – pågående forskning

Helse Bergen utfører nå kliniske studier hvor de vil se på effekten av å øke nivået av NADH i hjernen [3].

Denne form for terapi ble introdusert av en av dem som utviklet l-DOPA som behandling [4, 5]. NADH har tidligere vist seg å ha effekt ved Parkinson. Og NADH har ingen bivirkninger [5].

Resultatene av studiene fra Bergen må vi ennå vente på. Men det finnes midler vi allerede har resultater fra.

 

PEA, HXT og Citikolin – utførte studier

Det er utført studier av mange forskjellige terapiformer mot Parkinsons [5,6,7,8,9].

Tre midler som har vist god effekt ved Parkinsons sykdom er Palmitoyletanolamid (PEA), Hydroksytyrosol (HXT) og Citikolin [10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].

 

Palmitoyletanoalamid (PEA)

I jakten på et stoff som kan beskytte mot det ting som skaper nevro-kognitive lidelser er Palmitoyletanolamid (PEA) dukket opp.
PEA kan være et godt middel for å hindre nevro – degenerasjon. PEA støtter kroppens egne reparasjons – prosesser mot sykdoms- progresjon [10].

I forbindelse med Parkinsons er PEA brukt både alene og sammen med l-DOPA.
Alene retter PEA opp dopamin-mangler og motoriske dysfunksjoner. PEA retter også på mange andre ting som er involvert i utviklingen av sykdommen [11].

Sammen med l-DOPA bremser PEA sykdoms-progresjon og funksjonshemming når det brukes av alvorlig syke PD-pasienter [12].

PEA blir ofte gitt sammen med luteolin [13]. Luteolin er en kraftig antioksidant, og det er alltid lurt å ta PEA sammen med en antioksidant.

Men det finnes en sterkere og bedre antioksidant enn luteolin.
Det er Hydroksytyrosol (HXT). HXT har nemlig også på samme tid en direkte effekt på dopamin systemet [14].

At HXT virker direkte på dopamin systemet gjør at det er grunn til å tro at HXT vil ha bedre effekt brukt sammen med PEA ved Parkinsons.

 

Hydroksytyrosol (HXT /Htyr /HT)

Hydroksytyrosol (HXT), et stoff som finnes i oliven, olivenolje og vin. HXT har vist seg å blant annet hemme mange ting som fører til nevro – degenerasjon [14].

HXT er derfor et lovende stoff til bruk mot Parkinsons sykdom (PD). HXT hemmer flere typer nedbrytning av dopamin i kroppen. HXT hindrer også blant annet dopaminerg celledød [15].

Både dyreforsøk og studier på mennesker bekrefter dette [15,16,17]

Studier viser at HXT kan fornye evne til læring, og bedre hukommelse. HXT øker også generell kognitiv funksjon [15].

Det er derfor blant annet søkt om patent på behandling av Parkinson med HXT [18].

 

Citikolin

Citikolin eller CDP-kolin er godt studert ved behandling av Parkinsons sykdom. Resultatene er bare gode [19,20,21,22,23,24].

Citikolin kan brukes alene, eller sammen med vanlige midler mot PD [19,20,21,22,23,24].

Alle studiene finner god effekt av Citikolin [19,20,21,22,23,24].

Studiene ser på Citikolin som tillegg til vanlig behandling.

Studiene finner at bruk av Citikolin kan øke effekt av l-DOPA, og derfor også kan minke behov for l-DOPA. Citikolin kan også fungere nevro-beskyttende [19,20,21,22,23,24].

En dynamisk kvartett

Å bruke PEA, HXT, Citikolin og NADH sammen med L-Dopa eller annen behandling virker derfor å være en lovende vei å gå.

Alle tre midlene virker fint sammen, de har ingen bivirkninger – og kan brukes sammen med de fleste medisiner.
Midlene er også ganske kostnadseffektive og rimelige i bruk. NADH i terapeutiske doser blir den dyreste delen av behandlingen.

Alle tre midlene har god sikkerhetsprofil og kan tas av alle.

Ved sykdom må du allikevel konferer med din lege om all bruk av kosttilskudd.

PEA, HXT, Citikolin og NADH er allikevel så trygg i bruk at det er vanskelig å se at legen skulle ha noen innvendinger mot bruk av denne kvartetten.

Resepten

Dette er ikke et medisinske råd, men en oversikt over de doser som er brukt i de forskjellige studiene. Det kan som nevnt være lurt å kombinere disse midlene.

  • 600 – 1200 mg PEA pr. dag.
  • 500 – 1200 mg Citikolin pr. dag.
  • 500 – 2500 mg HXT pr. dag.
  •         25 – 40 mg NADH pr. dag.

Snakk med din lege!

Alle midlene kan kjøpes i Norge som kosttilskudd.Vi anbefaler allikevel å være nøye med å velge høy kvalitet og produkter uten tilsetningsstoff.

 

Referanser:

1. Bhattacharyya, Kalyan B.. The Story of Levodopa: A Long and Arduous Journey. Annals of Indian Academy of Neurology 25(1):p 124-130, Jan–Feb 2022. | DOI: 10.4103/aian.aian_474_21
https://journals.lww.com/annalsofian/Fulltext/2022/25010/The_Story_of_Levodopa__A_Long_and_Arduous_Journey.23.aspx

2. Goetz C. G. (2011). The history of Parkinson’s disease: early clinical descriptions and neurological therapies. Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 1(1), a008862. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a008862

3. Brage Brakedal, Christian Dölle, Frank Riemer, Yilong Ma, Gonzalo S. Nido, Geir Olve Skeie, Alexander R. Craven, Thomas Schwarzlmüller, Njål Brekke, Joseph Diab, Lars Sverkeli, Vivian Skjeie, Kristin Varhaug, Ole-Bjørn Tysnes, Shichun Peng, Kristoffer Haugarvoll, Mathias Ziegler, Renate Grüner, David Eidelberg, Charalampos Tzoulis, The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson’s disease, Cell Metabolism, Volume 34, Issue 3, 2022, Pages 396-407.e6, ISSN 1550-4131, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.02.001

4. Abbott A. (2010). Levodopa: the story so far. Nature, 466(7310), S6–S7. https://doi.org/10.1038/466S6a

5. Birkmayer, W., & Birkmayer, G. J. (1989). Nicotinamidadenindinucleotide (NADH): the new approach in the therapy of Parkinson’s disease. Annals of clinical and laboratory science, 19(1), 38–43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2644889/

6. Goetz C. G. (2011). The history of Parkinson’s disease: early clinical descriptions and neurological therapies. Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 1(1), a008862. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a008862

7. Pigott, J.S., Kane, E.J., Ambler, G. et al. Systematic review and meta-analysis of clinical effectiveness of self-management interventions in Parkinson’s disease. BMC Geriatr 22, 45 (2022). https://doi.org/10.1186/s12877-021-02656-2

8. Okada, Y., Ohtsuka, H., Kamata, N., Yamamoto, S., Sawada, M., Nakamura, J., Okamoto, M., Narita, M., Nikaido, Y., Urakami, H., Kawasaki, T., Morioka, S., Shomoto, K., & Hattori, N. (2021). Effectiveness of Long-Term Physiotherapy in Parkinson’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Parkinson’s disease, 11(4), 1619–1630. https://doi.org/10.3233/JPD-212782

9. Gilat, M., Ginis, P., Zoetewei, D. et al. A systematic review on exercise and training-based interventions for freezing of gait in Parkinson’s disease. npj Parkinsons Dis. 7, 81 (2021). https://doi.org/10.1038/s41531-021-00224-4

10. Colizzi Marco, Bortoletto Riccardo, Colli Chiara, Bonomo Enrico, Pagliaro Daniele, Maso Elisa, Di Gennaro Gianfranco, Balestrieri Matteo, Therapeutic effect of palmitoylethanolamide in cognitive decline: A systematic review and preliminary meta-analysis of preclinical and clinical evidence, Frontiers in Psychiatry, 13/2022. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.1038122

11. Landolfo E, Cutuli D, Petrosini L, Caltagirone C. Effects of Palmitoylethanolamide on Neurodegenerative Diseases: A Review from Rodents to Humans. Biomolecules. 2022; 12(5):667. https://doi.org/10.3390/biom12050667

12. Brotini, S., Schievano, C., & Guidi, L. (2017). Ultra-micronized Palmitoylethanolamide: An Efficacious Adjuvant Therapy for Parkinson’s Disease. CNS & neurological disorders drug targets, 16(6), 705–713. https://doi.org/10.2174/1871527316666170321124949

13. Brotini S. (2021). Palmitoylethanolamide/Luteolin as Adjuvant Therapy to Improve an Unusual Case of Camptocormia in a Patient with Parkinson’s Disease: A Case Report. Innovations in clinical neuroscience, 18(10-12), 12–14.

14. Gallardo-Fernández, M., Hornedo-Ortega, R., Cerezo, A. B., Troncoso, A. M., & Garcia-Parrilla, M. C. (2023). Hydroxytyrosol and dopamine metabolites: Anti-aggregative effect and neuroprotective activity against α-synuclein-induced toxicity. Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 171, 113542. https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.113542

15. Karković Marković, A., Torić, J., Barbarić, M., & Jakobušić Brala, C. (2019). Hydroxytyrosol, Tyrosol and Derivatives and Their Potential Effects on Human Health. Molecules (Basel, Switzerland), 24(10), 2001. https://doi.org/10.3390/molecules24102001

16. Pathania, A., Kumar, R., & Sandhir, R. (2021). Hydroxytyrosol as anti-parkinsonian molecule: Assessment using in-silico and MPTP-induced Parkinson’s disease model. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 139, 111525. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111525

17. Brunetti, G., Di Rosa, G., Scuto, M., Leri, M., Stefani, M., Schmitz-Linneweber, C., Calabrese, V., & Saul, N. (2020). Healthspan Maintenance and Prevention of Parkinson’s-like Phenotypes with Hydroxytyrosol and Oleuropein Aglycone in C. elegans. International journal of molecular sciences, 21(7), 2588. https://doi.org/10.3390/ijms21072588

18. Treatment of early stage parkinson’s disease with a hydroxytyrosol-containing polyphenol formulation. https://patents.google.com/patent/US20160374959A1/en

19. Eberhardt, R., Birbamer, G., Gerstenbrand, F., Rainer, E., & Traegner, H. (1990). Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease. Clinical therapeutics, 12(6), 489–495.

20. Cubells JM, Hernando C. Clinical trial on the use of cytidine diphosphate choline in Parkinson’s disease. Clinical Therapeutics. 1988 ;10(6):664-671. PMID: 3064905. https://europepmc.org/article/med/3064905

21. Martí Massó, J. F., & Urtasun, M. (1991). Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease. Clinical therapeutics, 13(2), 239–242. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1863939/

22. Birbamer, Guenther & Gerstenbrand, Franz & Rainer, J. & Eberhardt, R.. (1990). CDP-choline in the treatment of Parkinson syndrome. 4. 29-34. https://www.researchgate.net/publication/294239790_CDP-choline_in_the_treatment_of_Parkinson_syndrome

23. Agnoli, A., Ruggieri, S., Denaro, A., & Bruno, G. (1982). New strategies in the management of Parkinson’s disease: a biological approach using a phospholipid precursor (CDP-choline). Neuropsychobiology, 8(6), 289–296. https://doi.org/10.1159/000117914

24. Li, Z. & Wang, P. & Yu, Z. & Sun, H. & Zhang, J. & Cong, Y. & Sun, C. & Zhang, Y. & Ju, X.. (2016). Effect of citicoline adjuvant therapy on mild cognitive impairment in Parkinson’s disease. 9. 4593-4598. https://www.ijcem.com/files/ijcem0017929.pdf