Hopp til innholdet

PEA – palmitoyletanolamid bedrer hukommelse og læring

Student biter i pennen sin mens ser på skjermen

Tidligere undersøkelser har vist at PEA (palmitoyletanolamid) er nyttig ved sykdom i hjernen, som demens og Alzheimer. Nå er det vist at PEA også fremmer hukommelse og læring hos unge, friske, personer.

Alle trenger en frisk hjerne

Å bruke hjernen omfatter mange mentale prosesser. Man skal typisk kunne følge med, det er ting som skal huskes, og all informasjonen skal behandles. Komplekse oppgaver skal takles og løses, og man skal kunne finne seg til rette i nye situasjoner.

En hjerne som virker bra er derfor viktig for alle. Kanskje ekstra for dem som er i høyere utdanning, eller som står i krevende yrker. Her kan en møte mange utfordringer som krever at hjernen er i topp stand.

Hjernen begynner tidlig å svekkes

Hjernen svekkes tidlig. Nedgangen vil starte i tidlig voksen alder. En fersk studie viser nedgang i kognitive og motoriske evner ved 24 års alder [1].

Dette viser at man trenger å finne midler som også kan holde den unge hjerne frisk [1].

PEA – palmitoyletanolamid og hjernen

PEA eller palmitoyletanolamid er et stoff som lages i kroppen. Men PEA finnes også i mat som egg og peanøtter [1].

Tilskudd av PEA gjør mange gode ting for helsen. Spesielt i når det gjelder betennelse og smerte er PEA godt kjent [1].

Flere studier har vist at PEA også er til nytte ved demens, og andre typer nevrodegenerativ sykdom, samt ved hjerneslag [1,2,3,4].

Kunne PEA også være til nytte for den friske hjernen?

De fleste studiene av PEA er utført på syke. Man ville derfor se om PEA kunne være til nytte for å bedre hjerne funksjon for friske unge menneskers [1].

Studien målte endringer i hjerne funksjon og nivå av BDNF (Brain – derived neutropic factor) [1].

Hjernegjødselet BDNF

BDNF eller «Brain-derived neutropic factor» kalles også av noen for «Hjernegjødsel-proteinet»[5]. Det er et av flere stoff som kalles nevrotrofiner [6].

Disse stoff fremmer vekst av, og beskytter, nerve celler [6,7]. Mangel på disse stoffene er knyttet til å få sykdom som Alzheimer og demens [7,8].

BDNF har mange funksjoner i kroppen, men er spesielt knyttet til hukommelse og læring [8].

Studien

Studien inkluderte friske menn og kvinner som var helt tids studenter ved universiteter i London. Alder var fra 18 år og opp. Friske deltakere ble valgt for å dempe andre effekter fra helse – forhold, som for høy BMI eller høyt blodtrykk [1].

Undersøkelsen strakk seg over to semestre[1]. Det vil si at den varte i nesten et år.

Det ble brukt vannløselig PEA av samme type som endoCAN FORTE. Deltagene fikk 600 mg vannløselig PEA, eller placebo. Det ble gitt en dose daglig [1].

PEA øker nivå av BDNF og bedrer hukommelse og læring

Man fant at PEA øker nivået av BDNF, denne viktige «hjernegjødselen», også hos friske unge personer [1].

Å ta tilskudd av PEA førte til bedre mental ytelse. Spesielt et av hjernens områder ble bedret – nemlig hukommelsen [1].

BDNF -nivåer i blodet økte hos dem som fikk PEA.
Det økte nivå av BDNF førte i sin tur igjen til bedre hukommelse og mental ytelse [1].

Studien viser at PEA kan bidra til å øke evnene for læring, lagring og tilbakekalling [1].

PEA er et praktisk og trygt tilskudd for å å øke mental ytelse

Studien tyder på at PEA kan bidra til en bedre kapasitet for læring, lagring og tilbakekalling [1].

PEA er uten bivirkninger og kan tas sammen med all type medisin og ved all type sykdom [9].

PEA er derfor et praktisk og trygt tilskudd for å å øke mental ytelse [1].

 

Referanser

  1. Kim N, Parolin B, Renshaw D, Deb SK, Zariwala MG. Formulated Palmitoylethanolamide Supplementation Improves Parameters of Cognitive Function and BDNF Levels in Young, Healthy Adults: A Randomised Cross-Over Trial. Nutrients. 2024 Feb 8;16(4):489. doi: 10.3390/nu16040489. PMID: 38398813; PMCID: PMC10891801.
  2. Palmitoyletanolamid (PEA) ved NCD og demens – en systematisk oversikt
  3. Palmitoyletanolamid (PEA) ved Alzheimers sykdom
  4. PEA og hjerneslag
  5. Leter etter fellesnevneren bak hjernesvinn-sykdommene
  6. SML -Nevrotrofiner
  7.  Bathina S, Das UN. Brain-derived neurotrophic factor and its clinical implications. Arch Med Sci. 2015;11(6):1164-1178. doi:10.5114/aoms.2015.56342
  8. Miranda M, Morici J F, Zanoni M B, Bekinschtein P. Brain-Derived Neurotrophic Factor: A Key Molecule for Memory in the Healthy and the Pathological Brain. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019: 13. DOI:10.3389/fncel.2019.00363. ISSN:1662-5102.
  9. Clayton P, Hill M, Bogoda N, Subah S, Venkatesh R. Palmitoylethanolamide: A Natural Compound for Health Management. Int J Mol Sci. 2021;22(10):5305. Published 2021 May 18. doi:10.3390/ijms22105305