Hopp til innholdet

Citikolin som tilleggsbehandling ved Alzheimers sykdom

Alzheimer Demens Tenkning

Alzheimers sykdom (AD) er en svært alvorlig sykdom som synes å øke i utbredelse. I takt med en stadig større andel eldre, øker behovet for bedre behandling. Noen kur finnes ennå ikke. Citikolin har vist seg å være et bra tillegg til vanlig terapi. Citikolin virker også forebyggende for friske personer. Effekten viser seg først etter en tid. Men de er verdt å vente på.

Citikolin – legemiddel tilgjengelig som kosttilskudd

Citikolin er et av de mest foreskrevne legemidlene for kognitiv svikt i flere EU land. Og i hele verden under ett [1].
I EU og Norge er Citikolin heldigvis tilgjengelig som kosttilskudd [2].

Citikolin har blant annet nevrobeskyttende egenskaper, men for god effekt må Citikolin brukes over lengre tid [1].

Citikolin er ikke noe nytt stoff. Det ble først laget i Japan. Der skulle det bli brukt ved akutt cerebrovaskulær sykdom. Etter å ha kommet på markedet i EU, ble bruk flyttet fra akutt behandling til å brukes mot typer av kronisk cerebrovaskulære lidelse. Det blir også gitt som tillegg til L-dopa terapi [3].

Citikolin er et stoff som blir svært godt tatt opp av kroppen. Over 90% opptak. Nivået topper seg på en bi – fasisk måte. En topp kommer en time etter inntak. Den andre toppen nås 24 timer etter inntak [1].

Citikolin tåles godt, selv ved bruk over lang tid, og fører ikke til noen bivirkninger som er verdt å nevne [1].

Ingen interaksjoner med legemidler er funnet [1].

Hvordan virker Citikolin mot Alzheimers

Citikolin viser god effekt både ved degenerativ, og ved vaskulær, kognitiv sykdom. Siden det lages av kolin, virker det også for å lage acetylkolin i kroppen [4].

Citicolin virker ved å støtte fosfolipid metabolisme, nevrotransmitter syntese, mitokondriell funksjon og nevroplastisitet [4]. Spesielt forårsaker det på disse måtene:

Citikolin i kombinasjon med vanlig Alzheimers behandling

Citicoline ser ut til å virke bra mot kognitiv svikt av flere typer. Spesielt mot vaskulær type.
CITICHOLINAGE – studien så for første gang på bruk av Citikolin sammen med annen AD medisin. Citikolin forlenget og forsterket effekt. Det minket symptomer. Og det senket progresjonen av AD [10].

Forsinker kognitivt tap

I en artikkel fra Journal of Alzheimer’s Disease 2021 skriver man at

«citikolin et pleiotropisk medikament som kan forsinke kognitivt tap hos AD-pasienter i kombinert behandling, takket være en rekke bemerkelsesverdige mekanismer. Dette er den sanne grunnen til at vellykket bruk avhenger av kronisk administrering» [11].

I kombinasjon med Memantin

En annen studie, CITIMEM studien, ser på Citikolin brukt sammen med Memantin

«Siden det er viktig å maksimere de farmakologiske midlene ved AD og MD, oppmuntrer denne studien til kombinert administrering av memantin pluss citikolin i sykdomsbehandling, og for å bremse utviklingen av sykdom» [1].

Citikolin som mono – terapi

Ved alvorlig sykdom tar man allikevel sjelden sjansen på å bruke Citikolin alene. Man bruker som man ser Citikolin som et tillegg til vanlig  terapi.

Men som flere studier viser, så kan Citikolin også brukes alene. Som forebyggende terapi. Og som mono-terapi ved flere typer nevrologisk lidelse. Både for voksne og for barn [6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Dosering og bruk

500 – 1000 mg daglig

Tilskudd med 1000 mg/dag citikolin viste en forbedring i humør og hukommelse som var tydelig etter bare 3 måneder med terapi. En enda større bedring var tydelig etter 9 måneders terapi.  Dette viste en kumulativ effekt av dosering [10].

En studie av friske eldre brukte en dose på 500 mg, og fant god effekt [12].

En studie av friske ung fant god effekt ved 250 mg daglig. Effekten var allikevel større ved 500 mg pr. dag [15]

Bruk daglig over lengre tid

Alle studiene finner at jo lenger en bruker Citikolin, jo bedre er det. Som man konkluderes med i en 2021 artikkel i Journal of Alzheimer’s Disease.

vellykket bruk avhenger av kronisk administrering [10].

 

Referanser

1. Gareri P, Cotroneo AM, Orsitto G, Putignano S. The CITIMEM study: A pilot study. Optimizing pharmacological treatment in dementia. Arch Gerontol Geriatr. 2020;89:104073. doi:10.1016/j.archger.2020.104073. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494320300674

2. KOGNIN kosttilskudd (2024) https://www.helsevital.no/product-page/kognin

3. Fioravanti M, Yanagi M. Cytidinediphosphocholine (CDP choline) for cognitive and behavioural disturbances associated with chronic cerebral disorders in the elderly. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD000269. doi:10.1002/14651858.CD000269 https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000269.pub2/full

4. National Cancer Institute. Citicoline. NCI Drug Dictionary. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-drug/def/citicoline

5. Adibhatla RM, Hatcher JF, Dempsey RJ. Citicoline: neuroprotective mechanisms in cerebral ischemia. J Neurochem. 2002;80(1):12-23. doi:10.1046/j.0022-3042.2001.00697.x https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.0022-3042.2001.00697.x

6. Jasielski P, Piędel F, Piwek M, Rocka A, Petit V, Rejdak K. Application of Citicoline in Neurological Disorders: A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(10):3113. Published 2020 Oct 12. doi:10.3390/nu12103113 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7601330/

7. Conant R, Schauss AG. Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly: a review of the literature. Altern Med Rev. 2004;9(1):17-31. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=6cd97d8fcc4671c825a3a82b2c14e1ac62c9cbd5

8. Bermejo PE, Dorado R, Zea-Sevilla MA. Role of Citicoline in Patients With Mild Cognitive Impairment. Neurosci Insights. 2023;18:26331055231152496. Published 2023 Feb 16. doi:10.1177/26331055231152496 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9936398/

9. Secades JJ, Gareri P. Citicoline: pharmacological and clinical review, 2022 update. Citicolina: revisión farmacológica y clínica, actualización 2022. Rev Neurol. 2022;75(s05):S1-S89. doi:10.33588/rn.75s05.2022311 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10548481/

10. Gareri P, Castagna A, Cotroneo AM, et al. The Citicholinage Study: Citicoline Plus Cholinesterase Inhibitors in Aged Patients Affected with Alzheimer’s Disease Study. J Alzheimers Dis. 2017;56(2):557-565. doi:10.3233/JAD-160808 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28035929/

11. Antonino, P.G.,  Cotroneo, M. (2021, 28/2). The Role of Combined Treatment with Citicoline in Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease.
https://www.j-alz.com/content/role-combined-treatment-citicoline-alzheimers-disease

12. Nakazaki E, Mah E, Sanoshy K, Citrolo D, Watanabe F. Citicoline and Memory Function in Healthy Older Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. J Nutr. 2021;151(8):2153-2160. doi:10.1093/jn/nxab119 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8349115/

13. Salamah A, El Amrousy D, Elsheikh M, Mehrez M. Citicoline in hypoxic ischemic encephalopathy in neonates: a randomized controlled trial. Ital J Pediatr. 2023;49(1):55. Published 2023 May 12. doi:10.1186/s13052-023-01452-5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10182621/

14. Salamah A, Mehrez M, Faheem A, El Amrousy D. Efficacy of Citicoline as a Neuroprotector in children with post cardiac arrest: a randomized controlled clinical trial. Eur J Pediatr. 2021;180(4):1249-1255. doi:10.1007/s00431-020-03871-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33169240/

15. McGlade E, Agoston AM, DiMuzio J, et al. The Effect of Citicoline Supplementation on Motor Speed and Attention in Adolescent Males. J Atten Disord. 2019;23(2):121-134. doi:10.1177/1087054715593633 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179181/

16. Nemkova SA, Semenov DV, Petrova EA, Zavadenko NN, Vozvyshaeva MY. The effect of the use of the drug recognan (citicoline) on the state of higher mental functions in patients with mild cognitive impairment. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2021;121(9):51-57. doi:10.17116/jnevro202112109151 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693689/

17. Puffer RC, Yue JK, Mesley M, et al. Recovery Trajectories and Long-Term Outcomes in Traumatic Brain Injury: A Secondary Analysis of the Phase 3 Citicoline Brain Injury Treatment Clinical Trial. World Neurosurg. 2019;125:e909-e915. doi:10.1016/j.wneu.2019.01.207 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30763755/

18. Cotroneo AM, Castagna A, Putignano S, et al. Effectiveness and safety of citicoline in mild vascular cognitive impairment: the IDEALE study. Clin Interv Aging. 2013;8:131-137. doi:10.2147/CIA.S38420 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3569046/