naturmedisinsentralen logo

Naturmedisinsentralen A/S

naturmedisinsentralen logo

Naturmedisinsentralen A/S

P2 ereksjonstilskudd

Bivirkninger:


Urolig og oppblåst mage, gass, søtlig lukt fra urin, hevelse i ansiktet, allergiske reaksjoner, diare, gikt, unormale blodverdier, luftveisbetennelse, forverring av astma, og lavt blodtrykk.
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodsukkeret.

Å oppleve uønskede bivirkninger fra P2 ereksjonstilskudd er allikevel lite sannsynlig.
Legemiddel-interaksjon:


P2 ereksjonstilskudd innholder biologisk virksomme substanser, og kan derfor komme i konflikt med, eller forsterke effekten av legemidler. Er du usikker – konsulter din lege.

Medisiner mot diabetes påvirkes av P2 ereksjonstilskudd
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodsukkeret. Bruk av P2 ereksjonstilskudd sammen med blodsukker-senkende medikamenter kan gi for lave blodsukkerverdier (hypoglykemi).

Medisiner mot blodpropp påvirkes av P2 ereksjonstilskudd
P2 ereksjonstilskudd kan redusere risikoen for blodpropp.

Blodfortynnende medisiner kan påvirkes av P2 ereksjonstilskudd.
Tas P2 ereksjonstilskudd sammen med blodfortynnende medisiner kan dette øke sjansene for blåmerker og blødninger. Sørg for sjekke blodet regelmessig. Dosen av blodfortynnende medisin må kanskje endres.

Medisiner mot høyt blodtrykk påvirkes av P2 ereksjonstilskudd
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodtrykket. Hvis du bruker medisiner mot høyt blodtrykk kan disse i kombinasjon med P2 ereksjonstilskudd forårsake for lavt blodtrykk.

Medisiner som øker blodstrømmen til hjertet (Nitrater) påvirkes av P2 ereksjonstilskudd
P2 ereksjonstilskudd øker blodgjennomstrømningen. Tas P2 ereksjonstilskudd sammen med medisiner som øker blodstrømmen til hjertet kan dette øke sjansen for svimmelhet og ørhet.

Legemidler mot impotens påvirkes av P2 ereksjonstilskudd
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodtrykket. Tas legemidler mot impotens og P2 ereksjonstilskudd sammen kan dette føre til at blodtrykket blir for lavt. For lavt blodtrykk kan forårsake svimmelhet med mere.
Interaksjon med diagnostiserte sykdommer:


P2 ereksjonstilskudd innholder biologisk virksomme substanser, og kan derfor forsterke eller redusere symptomer og/eller komplikasjoner i forbindelse med sykdom. Er du usikker – konsulter din lege.

Allergi og astma
P2 ereksjonstilskudd kan forårsake allergiske reaksjoner og/eller gjøre hevelse i luftveiene verre. Allergikere og astmatikere skal bruke P2 med forsiktighet.

Diabetes
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodsukkeret, diabetikere må måle blodsukkerverdiene nøye ved bruk av P2. Bruk av P2 ereksjonstilskudd sammen med blodsukker- senkende medikamenter kan gi for lave blodsukkerverdier (hypoglykemi).

Guanidinoacetate metyltransferase mangel
For å forhindre komplikasjoner forbundet med denne tilstanden, bør personer med denne mangelen ikke ta P2 ereksjonstilskudd.

Herpes
P2 ereksjonstilskudd kan forverre utbrudd av herpes. Det er mulig at l-arginin er nødvendig for at herpes viruset skal kunne formere seg.

Lavt blodtrykk
P2 ereksjonstilskudd kan senke blodtrykket. Vær oppmerksom hvis du allerede har lavt blodtrykk.

Nylig hjerteinfarkt
Det er noe bekymring for at l-arginin kan øke risikoen for død etter et hjerteinfarkt, spesielt hos eldre mennesker. Hvis du har hatt et nylig hjerteinfarkt, ikke ta P2 ereksjonstilskudd uten å konsultere din lege.

Nyresykdom
L-arginin har kunnet forårsake forhøyet kaliumnivå når det brukes av personer med nyresykdom, og i noen tilfeller har dette resultert i en potensielt livstruende uregelmessig hjerterytme. Unngå bruk av P2 ereksjonstilskudd ved nyresykdom. Skrumplever P2 ereksjonstilskudd bør brukes med forsiktighet av personer med skrumplever.
Interaksjon med kirurgisk behandling:


P2 ereksjonstilskudd innholder biologisk virksomme substanser som kan komme i konflikt med kirurgisk behandling. Skal du gjennomgå en kirurgisk behandling og er usikker – konsulter din lege.

P2 ereksjonstilskudd kan påvirke blodtrykket. Dette kan forstyrre blodtrykkskontroll under og etter en operasjon.

Slutt å ta P2 ereksjonstilskudd minst 2 uker før en planlagt operasjon.
Naturmedisinsentralen A/S

Gustava Kiellands gt.4, 4020 Stavanger
Tlf: 94 00 19 80
e-post : info@naturmedisinsentralen.no
Org.Nr: 923107584

Følg oss på

Twitter

Kundeinformasjon

nettstedskart
betingelser & vilkår
informasjonskapsler & personvern

til toppen av siden