Kolin i kostholdet

Kolin er et essensielt næringsstoff og en undersøkelse fra USA anslår at bare omlag 8% av amerikanske voksne får i seg den anbefalte daglige mengden kolin via kostholdet.

Kolin er et essensielt næringsstoff og spiller en viktig rolle i hjernens utvikling, cellenes signalering, overføring av nerveimpulser, lipidtransport og metabolisme.
Gravide bør være ekstra oppmerksomme på å få i seg mat med tilstrekkelig kolin. Dette kan ha betydning for barnets syn, orienteringsevne og hukommelse senere i livet.

I Europa mener allikevel det Europeiske matvare sikkerhets byrået (the European Food Safety Authority/EFSA) mener at det ikke er mulig å fastslå gjennomsnittlig behov for dette stoffet, og setter i stedet et nivå for tilstrekkelig daglig inntak (Adequate Intake/AI). Dette nivået er satt på grunnlag av observert gjennomsnittlig inntak av kolin i medlemslandene, og hvor mye kolin som trengs for å «fylle opp» kolin-nivået (til 70%) hos personer som har sykdommer som skyldes kolin mangel.

EFSA setter tilstrekkelig daglig inntak av kolin til å være;

  • Barn 7 – 11 mnd 160 mg daglig
  • Barn 12 – 35 mnd 140 mg daglig
  • Barn 3 – 14 år 140 – 400 mg daglig
  • Ungdom 15 – 17 år 400 mg daglig
  • Voksne 400 mg daglig
  • Gravide 480 mg daglig
  • Ammende 520 mg daglig

Det gjennomsnittlige inntaket av kolin hos friske mennesker i Europa beregnes til å være rundt 370 mg daglig.

Kolin finnes typisk i matvarer som  kjøtt, grønnsaker og frukt. Lever, eggeplommer og belgfrukter inneholder spesielt mye kolin, og veganere er en annen gruppe som må passe spesielt på at de spiser nok av kolinholdige matvarer. Om man ikke spiser kjøtt og egg, vil det viktigste rådet være å spise mer av belgfrukter og bønner.

Det var et ønske om å se i hvilken grad befolkningen i USA fikk i seg det anbefalte daglige inntaket av kolin. National Cancer Institutes metode ble brukt for å vurdere det vanlige inntak av kolin fra mat i blant de nesten 17.000 deltakerne i National Health and Nutrition Examination Survey (2009–2012) (NHANES).

Undersøkelsen viste at for lite inntak av kolin er utbredt i mange aldersgrupper i USA.
Bare 11% av 2009–2012 NHANES-deltakere over 2 års alder (16% av mennene og 6% av kvinnene) inntok tilstrekkelige mengder kolin.
Barn i alderen 2-3 år var de som mest sannsynlig oversteg den tilstrekkelige mengden kolin (63%), fulgt av barn i alderen 4–8 år (45,4 ± 1,6%) og barn i alderen 9–13 år (9,0 ± 1,0%), voksne i alderen 19 år (6,6 ± 0,5%) og ungdommer i alderen 14-18 år (1,8 ± 0,4%).
Når kvinner og menn ble sammenlignet konsumerte menn betydelig mer kolin enn kvinner i alle aldersgruppene.

Undersøkelsen konkluderte med at det er behov for å øke bevisstheten blant helsepersonell og forbrukere om at det er mulig at befolkningen i USA får i seg for lite kolin og å gjøre oppmerksom på den kritiske rollen kolin spiller i vedlikehold av helse gjennom hele levetiden.

Videre mener undersøkelsens forfattere at forskere, næringsmiddelindustrien, og kosttilskudd-næringene, bør vurdere å samarbeide med offentlige etater, for å diskutere strategier som sørger for at større deler av befolkningen inntar den nødvendige mengden kolin.
Det anbefales at referanseverdiene for kolin bør omfatte en erstatning av «tilstrekkelig daglig» inntak med et «anslått gjennomsnittlig behov» og et «anbefalt daglig inntak», slik at mer nøyaktige beregninger av utilstrekkelige inntak av kolin kan beregnes.

I Norge har Helsedirektoratet ingen anbefaling for inntak av kolin, og den norske matvaretabellen sier ingen ting om nivået av kolin i matvarer. Det er ingen spesiell grunn til å tro at inntaket av kolin i Norge er særlig større eller mindre enn i USA.

Taylor C. Wallace , PhD, CFS, FACN & Victor L. Fulgoni III , PhD. Assessment of Total Choline Intakes in the United States. Journal of the American College of Nutrition. Volume 35, 2016 –
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)Dietary Reference Values for choline.2016 European Food Safety Authority. EFSA Journal
TV2 Norge: Næringsstoffet du neppe har hørt om