Hopp til innholdet

Kolin i kostholdet

Kolin er et essensielt næringsstoff. En studie fra USA anslår at bare omlag 8% av voksne i USA, får i seg den anbefalte mengden kolin hver dag.

Kolin er et essensielt næringsstoff som spiller en viktig rolle i kroppen. Kolin er med på hjernens utvikling, celle signalering, og overføring av nerveimpulser. Kolin bidrar også til lipidtransport og metabolisme ellers.
Gravide bør være ekstra nøye med å få i seg nok kolin. Dette kan ha betydning for barnets syn, evne til å orientere seg, og hukommelse.

I Europa mener allikevel det Europeiske matvare sikkerhets byrået (the European Food Safety Authority/EFSA) at det ikke er mulig å finne et gjennomsnittlig behov for Kolin. De bruker i stedet et mål for tilstrekkelig daglig inntak (Adequate Intake/AI). Dette nivået er satt på grunnlag av to mål. Det ene målet er hvor mye kolin som inntas gjennomsnittlig i medlemslandene. Det andre målet er hvor mye kolin som trengs for å fylle opp kolin-nivået (til 70%) hos personer som har sykdommer som skyldes kolin mangel.

EFSA setter tilstrekkelig daglig inntak av kolin til å være;

  • Barn 7 – 11 mnd 160 mg daglig
  • Barn 12 – 35 mnd 140 mg daglig
  • Barn 3 – 14 år 140 – 400 mg daglig
  • Ungdom 15 – 17 år 400 mg daglig
  • Voksne 400 mg daglig
  • Gravide 480 mg daglig
  • Ammende 520 mg daglig

Det gjennomsnittlige inntaket av kolin hos friske mennesker i Europa beregnes til å være rundt 370 mg daglig.

Kolin finnes typisk i matvarer som kjøtt, grønnsaker og frukt. Lever, eggeplommer og belgfrukter inneholder spesielt mye kolin. Veganere er en gruppe som må passe spesielt på at de spiser nok av kolinholdige mat. Om man ikke spiser kjøtt og egg, vil det være viktig å spise mer av belgfrukter og bønner.

Det var et ønske om å se i hvilken grad befolkningen i USA fikk i seg anbefalte daglig inntak av kolin. National Cancer Institutes metode ble derfor brukt for å se på hva som var det vanlige inntak av kolin fra mat. Studien hadde nesten 17.000 deltakere (National Health and Nutrition Examination Survey (2009–2012) (NHANES)).

Studien viste at for lite inntak av kolin er utbredt i mange aldersgrupper i USA.
Bare 11% over 2 års alder (16% av mennene og 6% av kvinnene) inntok tilstrekkelige mengder kolin.
Barn i alderen 2-3 år var de som mest sannsynlig oversteg den tilstrekkelige mengden kolin.
Når kvinner og menn ble sammenlignet, fikk menn i seg mye mer kolin enn kvinner. Dette gjaldt for alle aldersgrupper.

Studien fant at det er behov for å øke bevisstheten om at det er mulig at befolkningen i USA får i seg for lite kolin. Det er også viktig å gjøre oppmerksom på den kritiske rollen kolin har for helsen gjennom hele livet.

I Norge har Helsedirektoratet ingen anbefaling for inntak av kolin. Den norske matvaretabellen sier ingen ting om nivået av kolin i matvarer. Det er ingen spesiell grunn til å tro at inntaket av kolin i Norge er særlig større eller mindre enn i USA eller EU.


Referanser:

Taylor C. Wallace , PhD, CFS, FACN & Victor L. Fulgoni III , PhD. Assessment of Total Choline Intakes in the United States. Journal of the American College of Nutrition. Volume 35, 2016 –
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)Dietary Reference Values for choline.2016 European Food Safety Authority. EFSA Journal
TV2 Norge: Næringsstoffet du neppe har hørt om

%d bloggere liker dette: