Fosfolipase A2 (PLA 2), og KOGNIN (Citikolin)

Citikolin er et spennende stoff er vist å kunne hjelpe ved demens og lignende lidelser, men Citikolin har også vist seg å dempe dannelse av PLA2 – noe som kan være til hjelp for å redusere skadevirkningene fra virusinfeksjoner, betennelser. Om disse to effektene henger sammen håper vi forskning snart kan gi svar på.

Bistikk og giftige slangebitt fører til en øyeblikkelig betennelse reaksjon, Bienoe som resulterer i smerter og hevelse. Enzymet i giften som utløser betennelsen er fosfolipase A2 (PLA2). Dette enzymet er også til stede i menneskelig vev, hvor normale mengder PLA2 i kroppen er involvert i blant annet utvikling av cellemembraner og cellestrukturer.

PLA2 er forhøyet ved mange betennelsesrelaterte lidelser. Høye nivåer av PLA2 regnes derfor som en god markør for økt risiko for utvikling eller forverring av inflammatoriske lidelser.

Ved en infeksjon i kroppen aktiverer PLA2 en kaskade-reaksjon (kjedereaksjon), som resulterer i at cellemembranene til de invaderende mikrober blir ødelagt – men denne «draps-mekanismen» er også skadelig for den menneskelige verten.

Vedvarende frigjøring av PLA2, med den typisk resulterende kroniske betennelsen, bidrar til utviklingen av kroniske lidelser som multippel sklerose (MS), hjerte- og karsykdommer, leddgikt, gastrointestinale (mage/tarm) lidelser, allergier og nevro-psykiatriske lidelser.

Å hindre for høye nivåer av PLA2 kan derfor ikke bare være en effektiv måte å begrense skadevirkningene fra infeksjoner, men også kunne avhjelpe forskjellige betennelsesrelaterte kroniske sykdommer.

Flere undersøkelser viser også at noen veldig alvorlige Koronavirusvirusinfeksjoner som for eksempel Koronavirus, Parvovirus, Cytomegalovirus og Vestnilvirus (West Nile Virus), alle er avhengige av at PLA2 gjør mest mulig skade på cellene – og trives derfor best i miljøer med høye nivåer av PLA2.

Mikroorganismer som Candida albicans og visse Clostridia-arter produserer PLA2, og dette øker mikroorganismens evne til å infisere verten. Fysisk skade kan også forårsake betydelig økning i PLA2, noe som kan bidra til kropps- og hjerne-skade.

Økte nivåer av PLA2 forårsaker ikke bare lokale skader, PLA2 kan transporteres av blodårene til andre deler av kroppen, noe som også kan forårsake omfattende vevsskader i de områdene hvor nivået av PLA2 heves.

Stoffene fra PLA2-reaksjonen som ødelegger skadelige organismer er Lysofosfatidylkolin og frie fettsyrer (FFS), som er kraftige stoffer som skader cellemembraner, denaturerer (ødelegger) proteiner, og forstyrrer celler og proteiners funksjon.

Lysofosfatidylkolin er involvert i utvikling av smerte og ødelegger blodets oksygentransporterende evne. Den vanligste frie fettsyre som produseres av PLA2 er arakidonsyre. Denne fettsyren kan forsterke betennelser ved å danne eikosanoider. Frigjøring av eikonasider skaper smerte, hevelse og andre ubehagelige symptomer på en betennelse.

Å redusere PLA2-nivået kan derfor bidra til å bekjempe disse virusene og mikroorganismene, og minimere de negative virkningene av disse på helsen. Mange medisiner har derfor å hemme eller redusere nivåene av PLA2 som en av sine mekanismer, som for eksempel medisiner mot malaria.

Litium i farmakologiske doser, karbamazepin og anti-malaria medisinen klorokin er PLA2-hemmere – men disse midlene har alle kraftige bivirkninger, og kan være potensielt svært skadelige.

Citikolin demper frigjøringen av PLA2, og har ikke noen bivirkninger – Citikolin kan derfor brukes av de fleste.

Citikolin (CDP-kolin/Cytidin 5-difosfokolin) har Kognin boks for hukommelse PLA2 hemmerblitt brukt som et kosttilskudd, i doser fra 500-4000 mg per dag, som et tillegg til ordinær behandling av pasienter med en rekke forskjellige lidelser, inkludert Parkinsons sykdom, hukommelse-forstyrrelser, vaskulær kognitiv svekkelse, vaskulær demens, senil demens, schizofreni, Alzheimers sykdom, hodetraume og iskemisk hjerneslag.

Ingen bivirkninger er observert ved lave doser Citikolin, og bare noen få og milde gastrointestinale (mage/tarm) symptomer er sett ved bruk av svært høye doser. Ingen unormal blodverdier er funnet etter bruk av Citikolin.

Citikolin tas lett opp av kroppen, og kan derfor absolutt anbefales å brukes som førstevalg blant kosttilskudd for å redusere kroppens nivåer av PLA2.


Phospholipase A2 (PLA2) And Viruses – How Lowering PLA2 May Help Stifle The Impact Of Serious Viral Infections Like Coronavirus

Inhibition of Cytosolic Phospholipase A2α Impairs an Early Step of Coronavirus Replication in Cell Culture

Citicoline Decreases Phospholipase A2 Stimulation and Hydroxyl Radical Generation in Transient Cerebral Ischemia

Phospholipase A2, Hydroxyl Radicals, and Lipid Peroxidation in Transient Cerebral Ischemia

Double-blind Placebo-Controlled Study With Citicoline in APOE Genotyped Alzheimer’s Disease Patients. Effects on Cognitive Performance, Brain Bioelectrical Activity and Cerebral Perfusion

Når kroppen angriper seg selv

Norsk forsker bak psoriasis-medisin