Fosfolipase A2 (PLA 2), og KOGNIN (Citikolin)

Citikolin er et spennende stoff. Det er vist å kunne hjelpe ved demens og lignende sykdom, men har også vist seg å dempe dannelse av PLA2. Å hemme nivået av PLA2 kan hjelp til å redusere skade fra virusinfeksjoner, og betennelser.

Biestikk og slangegift
Stikk fra bier, og bitt fra giftige slanger, fører til en øyeblikkelig betennelse. Bie Dette resulterer i smerter og hevelse. Enzymet i giften som utløser betennelsen heter fosfolipase A2 (PLA2). Dette enzym er også vanlig i kroppen. Normale nivå av PLA2 er blant annet med på å danne celler.

Inflammasjon/betennelse
PLA2 er forhøyet ved mye sykdom knyttet til betennelse. Høyt nivå av PLA2 er derfor sett på som en god markør for økt risiko til å utvikle eller gjøre inflammatorisk sykdom verre.

PLA2 reaksjon
Ved en infeksjon i kroppen starter PLA2 en kaskade- eller kjede -reaksjon. Denne reaksjonen ødelegger membranen til cellene i de invaderende mikrober. Men denne draps -mekanismen er også til skade for den menneskelige verten.

Kronisk betennelse og sykdom
Hvis kroppen ikke slutter å slippe løs PLA2 kan dette føre til kronisk betennelse. Å ha en kronisk betennelse er med på å utvikle mange typer sykdom. Typisk kan en nevne multippel sklerose (MS), hjerte- og kar -sykdom, leddgikt, gastrointestinal (mage/tarm) sykdom, allergi og nevro – psykiatriske lidelser. Blant andre.

Hemme PLA2
Å hindre for høye nivåer av PLA2 kan derfor være en god måte å begrense skade fra infeksjoner på. Det vil også kunne avhjelpe ved mye betennelsesrelatert kronisk sykdom.

Noen virus trenger PLA2
Noen veldig alvorlige virus -infeksjoner er avhengig av at PLA2 gjør mest mulig skade på cellene. Dette er virus som for eksempel Koronavirus, Parvovirus, Cytomegalovirus og Vestnilvirus (West Nile Virus). Disse er alle er avhengige av PLA2. De trives derfor best i miljøer med høye nivåer av PLA2.

Noen patogener lager selv PLA2
Mikroorganismer som Candida albicans og visse typer Clostridia lager selv PLA2. Dette øker mikroorganismens evne til å infisere verten. Fysisk traume kan også føre til stor økning av PLA2. Dette kan bidra til skade på både kropp og hjerne.

Skade fra PLA2 kan spre seg
Økt nivå av PLA2 gjør ikke bare skade lokalt. PLA2 kan transporteres av blodårene til andre deler av kroppen. Dette kan skape store skader på vev, i de områdene hvor nivå av PLA2 blir hevet.

Lysofosfatidylkolin og FFS
Stoffene fra PLA2-reaksjonen som skader farlige organismer er Lysofosfatidylkolin og frie fettsyrer (FFS). Dette er sterke stoff som skader celle -membraner og proteiner. De forstyrrer celle- og protein -funksjon.

Lysofosfatidylkolin er med i utvikling av smerte. Det ødelegger også blodets oksygentransporterende evne. Den vanligste frie fettsyre som skapes av PLA2 reaksjon er arakidonsyre. Denne syren kan gjøre betennelser verre, ved å danne noe som kalles eikosanoider. Eikonasider skaper smerte, hevelse og andre ubehagelige ting ved en betennelse.

PLA2 hemmere
Å senke nivå av PLA2 kan derfor bidra til å bekjempe virus og mikroorganismer. Å senke nivå av PLA2 kan også gjøre andre negative virkninger fra infeksjon mindre. Mange medisiner har derfor som mål å hemme eller senke nivå av PLA2. Dette gjelder for eksempel medisiner mot malaria.

Litium, karbamazepin, og klorokin er typiske PLA2 -hemmere. Disse har alle sterke bivirkninger, og kan være svært skadelige.

En naturlig PLA2 hemmer uten bivirkninger
Citikolin er en naturlig PLA2 hemmer. Citikolin demper frigjøringen av PLA2. Citikolin har ikke noen bivirkninger, og kan derfor brukes av de fleste.

Citikolin (CDP -kolin) har Kognin boks for hukommelse PLA2 hemmerblitt brukt lenge. Det brukes i doser fra 500 til 4000 mg per dag. Det brukes ofte sammen med vanlig behandling av pasienter, og ved mange typer sykdom. Typisk er Parkinsons sykdom, hukommelse -forstyrrelser, vaskulær kognitiv svekkelse, vaskulær demens, senil demens, schizofreni, Alzheimers sykdom, hodeskade og hjerneslag.

Ingen bivirkninger er sett ved lave doser Citikolin. Noen få og milde gastro -intestinale (mage/tarm) symptomer er sett ved bruk av svært høye doser. Ingen unormale blodverdier er funnet etter bruk av Citikolin.

Førstevalg blant kosttilskudd
Citikolin tas lett opp av kroppen. Det er derfor et førstevalg blant kosttilskudd. Og et valg for å senke nivået av PLA2 kroppen.Referanser:

Phospholipase A2 (PLA2) And Viruses – How Lowering PLA2 May Help Stifle The Impact Of Serious Viral Infections Like Coronavirus

Inhibition of Cytosolic Phospholipase A2α Impairs an Early Step of Coronavirus Replication in Cell Culture

Citicoline Decreases Phospholipase A2 Stimulation and Hydroxyl Radical Generation in Transient Cerebral Ischemia

Phospholipase A2, Hydroxyl Radicals, and Lipid Peroxidation in Transient Cerebral Ischemia

Double-blind Placebo-Controlled Study With Citicoline in APOE Genotyped Alzheimer’s Disease Patients. Effects on Cognitive Performance, Brain Bioelectrical Activity and Cerebral Perfusion

Når kroppen angriper seg selv

Norsk forsker bak psoriasis-medisin

%d bloggere liker dette: