Vitamin C som forebygging og medisinsk tilleggsbehandling ved Covid -19

Mange pasienter med alvorlig Covid-19 sykdom har forhøyede nivåer av interleukin-6 (IL-6) and endotelin-1 (ET-1). Forhøyede nivåer av disse to stoffene kan forklare hvorfor blant annet eldre, overvektige, og røykere er mer utsatt for Covid-19 sykdom enn andre. Det er klare bevis for at høye doser av vitamin C reduserer nivået av disse to stoffene, og vitamin C kan brukes både som forebyggende middel, og i forbindelse med behandling av alvorlig Covid-19 sykdom.

At vitamin C reduserer alvorlighet og varighet av vanlig forkjølelse er fastslått, og vitamin C ble allerede ved utbruddet av Covid-19 derfor foreslått som uspesifikk behandling av alvorlig virusinfeksjon i luftveiene. Pågående studier vil avgjøre hvilken effekt vitamin C har i forhold til Covid-19.

Mer enn 100 dyrestudier antyder at en daglig dose på et par gram vitamin C letter, eller forhindrer, infeksjoner. Det er også kjent at vitamin C støtter opp om mange av cellenes funksjoner i både det medfødte og det adaptive immunsystem. Dette gjelder blant annet å påvirke mottakelighet for forskjellige virus infeksjoner, og å påvirke betennelsereaksjoner.

Det synes å bli tydeligere og tydeligere at de som blir alvorlig syke av SARS-CoV-2 (Covid-19 sykdom) har forhøyde nivåer av cytokiner, blant annet av IL-6. Dette kan tyde på at dødelighet i forbindelse med Covid-19 sykdom er knyttet til hyper-inflammasjon eller cytokin storm.

Foreløpige data tyder derfor på at lungebetennelse i forbindelse med Covid-19 sykdom er en sen-stadie komplikasjon som oppstår på grunn av overaktivering av immunceller, og høye doser av vitamin C kan dempe denne aktiveringen. Behandling med vitamin C reduserer IL-6, og blokkerer ET-1 utløst IL-6 økning i endotelet hos mennesker.

Hos de som har hatt alvorlig forløp av Covid-19 sykdom returnerer nivåene av cytokiner, inkludert IL-6, gradvis til normale nivåer når pasienten blir frisk. Flere legemidler som nå prøves ut mot Covid-19 lungebetennelse har som mål å redusere nivåene av IL-6.

At eldre skulle være mer utsatt for sen-stadie komplikasjoner fra Covid-19 sykdom kan i utgangspunktet virke rart, da eldre ofte har et mindre aktivt immunsystem, men både hos mus og mennesker øker nivåene av IL-6 med alderen.

Hos mus er det funnet at økte nivåer av IL-6 er skadelige, og nivåene av IL-6 stiger ved virus infeksjon. Hos eldre varer denne økningen av IL-6 også lenger i forskjellige typer vev, som for eksempel lunge, hjerte, og i plasma. Forhøyede nivåer av IL-6 er også knyttet til høyere forekomst av organsvikt.

Eldre mennesker viser en sterkere immunreaksjon, inkludert økning av IL-6, i forhold til SARS-CoV-1, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i forhold til SARS-CoV-2 som gir Covid-19 sykdom.

IL-6 og/eller ET-1 kan ikke bare forklare den økte forekomsten av Covid-19 lungebetennelse blant eldre, men også forklare den økte forekomsten blant for eksempel menn, overvektige, og pasienter med høyt blodtrykk. Covid-19Menn har for eksempel gjennomsnittlig høyere nivåer av IL-6 i plasma enn kvinner, men også for de andre utsatte gruppene finnes det mekanismer som fører til forhøyet nivå av IL-6 og/eller ET-1.

På grunn av IL-6s sentrale rolle ved alvorlig Covid-19 sykdom er det grunn til å anta at den effekt vitamin C har når det gelder å dempe dette, og flere andre cytokiner, vil være til hjelp ved alvorlig Covid-19 sykdom. Siden vitamin C reduserer nivået av flere cytokiner, er det mulig at vitamin C er et bedre behandlingvalg enn medikamenter som målrettes mot et bestemt cytokin. Vitamin C kan også dempe de mekanismene som fører til organskade og blodpropp.

Det er ofte antatt at høye doser av vitamin C må gis intravenøst på grunn av at magen ikke tåler de store dosene så godt (6 – 12 gram daglig), men det hevdes også at kroppens evne til å ta til seg vitamin C via munnen (oralt) øker ved alvorlig sykdom – slik at doser på opptil 200 gram daglig kan tåles av pasienten.

Nå er det ikke alltid nødvendig å bruke så store doser vitamin C, doser på 2 x 500 mg daglig er vist å redusere nivåene av de skadelige cytokinene betraktielig.

Tatt i betraktning vekten av bevisene, og fordi vitamin C er billig og trygt, kan en oral (via munnen) dose (1-2 g / dag) være nyttig som forebygging, og i tilfelle alvorlig COVID-19 sykdom, kan en (veldig) høy dose kan være fordelaktig. Det virker som om tilskudd av vitamin C vil være spesielt fordelaktig for eldre, og dem med underliggende sykdommer. Pågående kliniske studier forventes å gi mer definitive bevis.


Referanse:
Vitamin C as prophylaxis and adjunctive medical treatment for COVID-19?

%d bloggere liker dette: