Citikolin/CDP-kolin (KOGNIN) i forbindelse med ALS

ALS er en nifs og farlig sykdom. Ofte er det dårlig prognose. Mulighetene for behandling er liten. Kosttilskuddet KOGNIN med Citikolin synes allikevel å kunne være til nytte ​​​​​​​​​for pasienter som lider av denne sykdommen.

Citikolin kan brukes sammen med vanlig ALS behandling, og være et nyttig kosttilskudd for dem med ALS. Citikolin har ingen bivirkninger. Citikolin kan også bidra til normal leverfunksjon – noe som er svært heldig ved flere tilstander.

ALS
Ved ALS skjer et gradvis tap av de nerver Stephen Hawkingsom skal bringe signaler fra hjernen til musklene. Dette tapet av nerver rammer både hjernen, hjernestammen og ryggmargen. Musklene som ikke lenger får signaler blir svakere og tynnere.​

Hvorfor noen får ALS er ukjent. En rekke faktorer er sett på, uten å finne noen årsak. Infeksjonssykdommer, svikt i immunforsvaret, forgiftning med tungmetaller/miljøgifter og overdreven fysisk aktivitet er blant annet blitt foreslått. Det hele virker til tross å fremdeles være uklart.

Det finnes ikke i dag noen behandling som kan helbrede sykdommen. Det beste man kan håpe på er å dempe symptomer og forsinke sykdomsutviklingen.

Glutamat
Glutamat spiller en mulig rolle når celler dør, eller skades ved ALS. Glutamat er et svært viktig aktiverende signalstoff.

Overaktivering av glutamat reseptorer kan gi det som kalles eksitotoksisk nevronal skade – eller føre til eksitotoksisk nervecelledød.

Medisiner mot ALS hemmer Glutamat
En medisin som bremser utviklingen av ALS er godkjent i Norge. Denne heter Rilutek/Riluzol. Det er stort sett bare leger med spesiell kompetanse på ALS som kan skrive ut denne medisinen.

Rilutek antas å virke ved å hemme prosesser nervecellesom glutamat er med i. Hvordan Rilutek virker er uklart. Rilutek har uheldige bivirkninger, blant annet på lever.

Noen andre legemidler som hemmer glutamat finnes også.

Oksidativt stress
Mye nevrologiske sykdom virker å være knyttet til oksidativt stress. Oksidativt stress kan føre til eksitotoksisitet. Hva som gjør at oksidativt stress henger sammen med nevrondød og glutamat er lite kjent.

Nylig er Radicava/ Edaravone vist å kunne bremse ALS. Effekten er ganske liten, og virker å være begrenset til en undergruppe av ALS-pasienter.

Man vet ikke hvordan Edaravon virker ved ALS. Det er mulig at den effekt skyldes at medisinen er en antioksidant. Oksidativt stress regnes som en del av prosessen som dreper nevroner hos de som har ALS.

Medikamentet er fortsatt ikke godkjent verken i Norge eller andre steder i Europa.

Andre stoffer
Kreatin, vitamin E, koenzym Q, litium er stofferpiller og kapsler noen som har ALS. Disse stoffene har allikevel ikke vist noen sikker effekt.

Citikolin
Citikolin er ikke giftig og et godt tålt middel. Citikolin er brukt ved dårlig mental ytelse, hjerneslag, og Parkinsons sykdom. Citikolin kan kjøpes som kosttilskudd i Norge.

Citikolin antas å ha flere terapeutiske effekter. Citikolin blir svært godt tatt opp av kroppen (over 90%).

Citikolin hemmer Glutamat
Citikolin kan senke nivået av glutamat. Dette skjer ved å senke hvor mye glutamat som kommer fra nervecellene. Citikolin øker også hvor mye glutamat som blir tatt opp av kroppen.

Citikolin beskytter
Citikolin er vist å beskytte nerver ved varig og økende MN-skade. Citikolin hemmer at celler dør av seg selv. Citikolin hemmer ikke at celler dør av på grunn av ytre skade, eller at celler dør som en del av naturlige prosesser i kroppen. Citikolin kan beskytte mot celledød som oppstår på grunn av glutamat.

Man tror at Citikolin, og stoff som dannes fra Citikolin,Kognin boks for hukommelse PLA2 hemmer spiller viktig rolle ved å lage fosfolipider. Blant disse finnes cytidin og kolin. Disse er viktige stoff med på å lage og reparere celle membraner.

Disse forbindelser antas også å bidra til kritiske metabolske funksjoner, slik som dannelsen av nukleinsyrer, og syntesen av nevrotransmitteren acetylkolin. Disse stoff er også mulig med på å bidra til viktige oppgaver i kroppen. Blant disse oppgavene finner vi blant annet å lage nukleinsyrer, og nevrotransmitteren acetylkolin.

Citikolin kan kjøpes i Norge som kosttilskuddet KOGNIN. 


REFERANSER:

CDP-choline protects motor neurons against apoptotic changes in a model of chronic glutamate excitotoxicity in vitro

Citicoline to treat motor neuron diseases and demyelinating diseases

Pharmacodynamics of Citicoline Relevant to the Treatment of Glaucoma

Citicoline: pharmacological and clinical review, 2006 update

The role of citicoline in cognitive impairment: pharmacological characteristics, possible advantages, and doubts for an old drug with new perspectives

ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose)

ALS – NHI

Amyotrofisk lateral sklerose – Klinikk og etikk

PREPARATOMTALE Rilutek

PREPARAT: Edaravone (Radicava)

Edaravone til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Glutamat

Glutamat CNS

%d bloggere liker dette: