Osteoporose og Hydroksytyrosol (HXT)

Inntak av olivenolje er knyttet til forbedret skjeletthelse, og hydroksytyrosol er det stoffet fra oliven som virker å ha størst effekt på dannelse og vedlikehold av beinmasse. Forskning anbefaler derfor hydroksytyrosol (HXT) som kosttilskudd i forbindelse med osteoporose.

Les mer

Haritaki – Terminalia chebula

Frukten av Terminalia chebula (Haritaiki) har mange helsemessige fordeler, og har vært brukt som tradisjonell medisin og til hjemmebehandling av

Les mer